Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

набирає чинності з 1 травня 2022 року

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 квітня 2021 р. N 319

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1434; 2016 р., N 16, ст. 644) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2022 року.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687

1. Назву та пункт 1 постанови після слова "проведення" доповнити словом "технічного".

2. У Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слова "проведення" доповнити словом "технічного";

2) у пункті 1 слова "огляд, випробування та/або" замінити словами "технічний огляд, випробування,";

3) у пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"призначений строк служби устатковання - календарна тривалість експлуатації, у разі досягнення якої експлуатацію устатковання належить припинити незалежно від його технічного стану;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"експертна організація - незалежний суб'єкт господарювання, який проводить технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) устатковання та провадить діяльність у цій сфері як третя сторона відповідно до вимог, встановлених Мінекономіки;";

абзац восьмий виключити;

абзац дев'ятий після слова "проведення" доповнити словом "технічного";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"спеціалізована організація - суб'єкт господарювання, який проводить технічний огляд, випробування устатковання, що перебуває у його володінні, користуванні (експлуатації), та провадить діяльність у цій сфері відповідно до вимог, встановлених Мінекономіки;";

в абзаці дванадцятому слово "переважно" виключити;

абзац чотирнадцятий виключити;

4) в абзацах четвертому і п'ятому пункту 4 слова ", експертної або уповноваженої" замінити словами "або експертної";

5) в абзаці першому пункту 5 слова ", експертної та уповноваженої організації" замінити словами "та експертної організації";

6) абзац перший пункту 6 після слова "паспортом" доповнити словами "(іншим експлуатаційним документом)";

7) у пункті 8:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Первинному технічному огляду перед введенням в експлуатацію після монтажу або складання підлягає устатковання, щодо якого не розповсюджуються вимоги відповідних технічних регламентів про кінцеву перевірку.";

в абзаці третьому слова "та експлуатаційними документами виробника" замінити словами ", якщо інше не передбачено технічними документами виробника";

8) абзаци п'ятий та дев'ятий пункту 9 виключити;

9) пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:

"10. Технічний огляд устатковання проводить спеціалізована або експертна організація.

Первинний та позачерговий у разі виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, технічний огляд проводить експертна організація.

11. Роботодавець не пізніше ніж за п'ять днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі спеціалізованій або експертній організації.";

10) у пункті 15:

в абзаці другому слова "та нормативних" виключити;

абзац третій після слова "паспортом" доповнити словами "(іншим експлуатаційним документом)";

11) у пункті 17:

абзац перший викласти в такій редакції:

"17. Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті (іншому експлуатаційному документі) устатковання про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, зазначає своє прізвище, ім'я та по батькові, номер та строк дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом. ";

абзац другий після слова "паспорті" доповнити словами "(іншому експлуатаційному документі)";

абзац третій виключити;

12) пункт 18 після слова "паспорті" доповнити словами "(іншому експлуатаційному документі)";

13) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. У разі виявлення під час проведення технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устатковання цієї конструкції, спеціалізована або експертна організація, що проводить технічний огляд, повідомляє про це роботодавцю і територіальному органу Держпраці за місцезнаходженням устатковання.

Територіальні органи Держпраці надають щокварталу Держпраці узагальнену інформацію про зазначені дефекти, пошкодження і несправності.";

14) абзаци другий і третій пункту 21 виключити;

15) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. У разі досягнення призначеного строку служби, встановленого виробником в технічній документації, роботодавець припиняє подальшу експлуатацію устатковання до проведення експертного обстеження.

Призначений строк служби устатковання обчислюється від дати введення в експлуатацію за умови його поставки виробником або постачальником спеціально законсервованим для довготривалого зберігання (більш як протягом місяця після виготовлення). У разі коли дата введення в експлуатацію невідома, призначений строк служби устатковання обчислюється починаючи з дати його виготовлення. Якщо призначений строк служби в паспорті (іншому експлуатаційному документі) не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно-методичними документами.";

16) в абзаці третьому пункту 26 та абзаці сьомому пункту 32 слова "та нормативних", "та нормативні" виключити;

17) друге речення пункту 33 після слова "паспортом" доповнити словами "(іншим експлуатаційним документом)";

18) у першому речення абзацу першого пункту 34 слово "нормативних" замінити словом "організаційно-методичних";

19) у пункті 36:

абзац перший викласти в такій редакції:

"36. Після проведення експертного обстеження фахівець експертної організації робить відповідний запис у паспорті (іншому експлуатаційному документі) устатковання про проведення і результати експертного обстеження, дозволені параметри і строк експлуатації, зазначає своє прізвище, ім'я та по батькові, номер та строк дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом. ";

в абзаці другому слова "та нормативних" виключити;

20) розділ "Облік даних про технічний стан устатковання" виключити.

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.