Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2021 р. N 432

Київ

Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах, що додається.

2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Установити, що лакофарбові матеріали і сировинні компоненти, які введені в обіг до набрання чинності цією постановою і не відповідають усім чи окремим вимогам цього Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку протягом одного року з дати набрання чинності цією постановою.

4. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550; 2020 р., N 88, ст. 2830), зміну, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги щодо обмеження використання свинцю, зокрема його сполук, у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах незалежно від їх призначення та застосування з метою забезпечення охорони здоров'я людини і захисту навколишнього природного середовища.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на лакофарбові матеріали і сировинні компоненти (пігменти, пігментні концентрати на їх основі та допоміжні речовини), що можуть використовуватися для виробництва лакофарбових матеріалів із вмістом свинцю. Перелік сировинних компонентів із вмістом свинцю наведено у додатку 1.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на інші вимоги, зокрема щодо маркування, які визначені законодавством для захисту здоров'я споживачів, робітників та їх робочого середовища.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

вилучення з обігу лакофарбових матеріалів і сировинних компонентів із вмістом свинцю - будь-який захід, спрямований на запобігання потраплянню лакофарбових матеріалів і сировинних компонентів із вмістом свинцю на будь-якій ринок, що перебуває в ланцюгу їх постачання;

відкликання з обігу лакофарбових матеріалів і сировинних компонентів із вмістом свинцю - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення лакофарбових матеріалів і сировинних компонентів із вмістом свинцю, які вже були надані споживачу (користувачу);

вміст свинцю - загальна масова частка свинцю та його сполук у перерахунку на свинець, виражена у мг/кг, у нелеткій частині лакофарбових матеріалів і сировинних компонентів;

знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник зазначає, що лакофарбові матеріали або сировинні компоненти відповідають вимогам, які застосовуються до нього та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

лакофарбовий матеріал - продукт (матеріал) у рідкій, пасто- чи порошкоподібній формі, який після нанесення на поверхню утворює шар із захисними, декоративними та/або іншими спеціальними властивостями;

нелетка частина лакофарбового матеріалу - залишок маси, отриманий після випаровування. Нелетку частину лакофарбового матеріалу визначають згідно з ДСТУ ISO 3251;

пігмент - барвна речовина з частинок, нерозчинних у застосованому середовищі (зокрема у лакофарбових матеріалах);

пігментний концентрат (колорант) - дисперсія пігментів, яка містить або не містить інших компонентів і є сумісною з лакофарбовими матеріалами, яку використовують для зміни кольору;

плівка (покриття) - суцільний шар нанесеного лакофарбового матеріалу після його висихання та/або затвердіння, хімічний склад якого відповідає нелеткій частині лакофарбового матеріалу;

лакофарбовий матеріал або сировинний компонент із вмістом свинцю - лакофарбовий матеріал або сировинний компонент, вміст свинцю у нелеткій частині якого перевищує 90 мг/кг за масою;

сполуки свинцю - будь-які хімічні сполуки у твердій, рідкій чи газоподібній формі, що трапляються в природному стані або виробляються промисловістю, які містять у своєму складі свинець.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про охорону культурної спадщини", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про захист прав споживачів", "Про вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

5. Граничне значення вмісту свинцю у нелеткій частині лакофарбового матеріалу, зокрема сировинних компонентів (тобто його частка від загальної ваги сухої плівки (покриття), не повинно перевищувати 90 мг/кг.

Для контролю за дотриманням граничного значення вмісту свинцю у лакофарбовому матеріалі та сировинних компонентах повинні використовуватися стандарти та аналітичний метод, наведені у додатку 2.

6. Введення в обіг продукції, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, здійснюється суб'єктами господарювання, якщо в такій продукції вміст свинцю не перевищує його граничного значення, встановленого пунктом 5 цього Технічного регламенту.

7. Вимоги щодо вмісту свинцю, зазначені в абзаці першому пункту 5 цього Технічного регламенту, не застосовуються до лакофарбових матеріалів і сировинних компонентів, з яких вони виготовлені, за умови їх використання виключно для реставраційних робіт, з метою реабілітації, ремонту та утримання будинків, творів мистецтва чи інших предметів та об'єктів, які належать до об'єктів культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Введення в обіг лакофарбових матеріалів та/або сировинних компонентів із вмістом свинцю суб'єктом господарювання здійснюється за умови наявності маркування "НЕБЕЗПЕЧНО: містить свинець. Не застосовувати на поверхнях, доступних дітям чи вагітним жінкам!".

8. Забороняється використання, а також виробництво та імпорт сировинних компонентів для виробництва лакофарбових матеріалів, що наведені у додатку 1, з моменту набрання чинності цим Технічним регламентом, крім випадків, зазначених у пункті 7 цього Технічного регламенту.

Постачальники сировини для виробництва лакофарбових матеріалів зобов'язані надавати виробникам паспорти безпеки з вичерпною інформацією щодо вмісту небезпечних речовин (зокрема сполук свинцю) і несуть відповідальність згідно з вимогами законодавства у випадку надання недостовірної інформації.

9. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування таким знаком, установленими Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Знак відповідності технічним регламентам наноситься на лакофарбовий матеріал і сировинний компонент таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є неможливим, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та зазначається у супровідних документах.

10. На запит органу державного ринкового нагляду суб'єкти господарювання надають йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності лакофарбового матеріалу і сировинного компонента вимогам цього Технічного регламенту (наприклад, протоколи випробування або паспорти безпеки лакофарбового матеріалу і сировинного компонента), протягом п'яти років з дати виробництва продукції, введеної в обіг після набрання чинності цим Технічним регламентом. На вимогу органу державного ринкового нагляду суб'єкти господарювання співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить введений ними в обіг лакофарбовий матеріал та/або сировинний компонент із вмістом свинцю.

11. Суб'єкти господарювання, які вважають або мають підстави вважати, що лакофарбовий матеріал та/або сировинний компонент, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення їх у відповідність з такими вимогами, вилучення з обігу та/або їх відкликання (залежно від обставин).

Суб'єкти господарювання за таких умов зобов'язані повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого лакофарбового матеріалу та/або сировинного компонента вимогам цього Технічного регламенту та вжиті ним обмежувальні (коригувальні) заходи.

Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування маркування вживаються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
сировинних компонентів із вмістом свинцю

Номер

Найменування

7758-97-6*

Хромат свинцю; крон жовтий

1344-37-2*

Хромат-сульфат свинцю; крон лимонний

12656-85-8*

Хромат-молібдат свинцю; крон оранжевий

18454-12-1*

Хромат-оксид свинцю; крон червоний

1314-41-6*

Ортоплюмбат свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий)

301-08-6*

Октоат (2-етилгексаноат) свинцю; сикатив свинцевий

61790-14-5*

Нафтенат свинцю; сикатив свинцевий

1120-46-3*

Олеат свинцю; сикатив свинцевий

2824 90 00 10**

Ортоплюмбат свинцю, свинцевий сурик

3206 20 00 00**

Хромат свинцю, крон жовтий, хромат-сульфат свинцю, крон лимонний, хромат-молібдат свинцю, крон оранжевий, хромат-оксид свинцю, крон червоний, інші свинцеві крони

3211 00 00 90**

Октоат (2-етилгексаноат) свинцю, нафтенат свинцю, олеат свинцю, інші свинцеві сикативи

3212 90 00 19**

Пігментні пасти і концентрати на основі свинцевих пігментів

____________
* Номер сировинного компонента із вмістом свинцю відповідно до CAS registry number індентифікатора всіх речовин.

** Номер сировинного компонента із вмістом свинцю відповідно до підкатегорій Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

 

СТАНДАРТИ ТА АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ
для контролю за дотриманням граничного значення вмісту свинцю

Параметр: вміст свинцю

Одиниця виміру: мг/кг

Стандарти відбирання та готування проб лакофарбових матеріалів і сировинних компонентів

ДСТУ ISO 15528:2015

Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб (ISO 15528:2013, IDT)

ДСТУ ISO 1513:2014

Фарби та лаки. Перевірка та готування проб для випробування (ISO 1513:2010, IDT)

ДСТУ ISO 1514:2013

Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування (ISO 1514:2004, IDT)

ДСТУ ISO 3251:2015

Фарби, лаки та пластмаси. Визначення вмісту нелетких речовин (ISO 3251:2008, IDT)1

Аналітичний метод визначення вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах

ISO 6503:1984

Фарби та лаки. Визначення загального вмісту свинцю. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії полум'я

Примітка.

1. Можливе визначення вмісту свинцю як безпосередньо у плівці (покритті), так і перерахунок, шляхом ділення його вмісту у рідкому лакофарбовому матеріалі на вміст нелетких речовин, виражений у долях одиниці.
2. ISO 6503 придатний для визначення вмісту свинцю вище 100 мг/кг.
3. Аналітичні методи є руйнівними для покриття, потребують застосування дороговартісного обладнання і високої кваліфікації персоналу, а також використання сполук свинцю для калібрування. Тому з метою попереднього неруйнівного інспектування рекомендується застосовувати чутливий, хоча і недостатньо точний для арбітражних цілей експрес-метод рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА, XRF) за допомогою доступних портативних приладів. У випадку виявлення свинцю цим методом, доцільним є подальше випробування цього лакофарбового матеріалу в акредитованій випробувальній лабораторії аналітичними методами з метою визначення його відповідності вимогам Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах.

 

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Доповнити перелік пунктом 59 такого змісту:

"59.

Лакофарбові матеріали

постанова Кабінету Міністрів України від 2021 р. N "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах"

Держпродспоживслужба".

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.