Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! Пропонуємо на акційних умовах придбати до 01.09.2018 р. базу даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу" для ІС «Леонорм-інформ» з щомісячним оновленням цієї бази даних на 2018 рік ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 14 грудня 2015 року N 184

Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 N 695 та схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIII щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР наказую:

1. Скасувати повністю чинність міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року з 01 січня 2018 року:

1

ГОСТ 23116.4-78

Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения цинка

2

ГОСТ 23116.5-78

Кадмий высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения таллия

3

ГОСТ 23685-79

Лигатуры алюминиево-бериллиевая и медно-бериллиевая. Общие требования к методам анализа

4

ГОСТ 23687.2-79

Лигатура медно-бериллиевая. Спектральный метод определения магния, железа, алюминия, кремния, свинца

5

ГОСТ 23859.1-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения меди

6

ГОСТ 23859.2-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения кремния

7

ГОСТ 23859.3-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения хрома

8

ГОСТ 23859.4-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения фосфора

9

ГОСТ 23859.5-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения железа

10

ГОСТ 23859.6-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения никеля

11

ГОСТ 23859.7-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения свинца

12

ГОСТ 23859.8-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения циркония

13

ГОСТ 23859.9-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения кобальта

14

ГОСТ 23859.10-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения титана

15

ГОСТ 23859.11-90

Бронзы жаропрочные. Определение хрома, никеля, кобальта, железа, цинка, магния и титана методом атомно-абсорбционной спектрометрии

16

ГОСТ 23886-91

Листы и плиты кадмиевые. Технические условия

17

ГОСТ 23912-79

Лигатура медно-бериллиевая. Технические условия

18

ГОСТ 23916-79

Хром металлический. Метод отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализа

19

ГОСТ 24018.0-90

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Общие требования к методам анализа

20

ГОСТ 24018.1-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения олова

21

ГОСТ 24018.2-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения сурьмы

22

ГОСТ 24018.3-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения свинца

23

ГОСТ 24018.4-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения висмута

24

ГОСТ 24018.5-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения свинца и висмута

25

ГОСТ 24018.6-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения мышьяка

26

ГОСТ 24018.7-91

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения углерода

27

ГОСТ 24018.8-91

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения серы

28

ГОСТ 24047-80

Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение

29

ГОСТ 24231-80

Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

30

ГОСТ 24308-80

Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием. Общие технические условия

31

ГОСТ 24320-80

Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Общие технические условия

32

ГОСТ 24353-80

Фольга листовая из платины, палладия и их сплавов. Технические условия

33

ГОСТ 24718-81

Полосы из платины, палладия, их сплавов. Технические условия

34

ГОСТ 25086-87

Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

35

ГОСТ 25442-82

Полосы молибденовые отожженные для глубокой вытяжки. Технические условия

36

ГОСТ 25475-82

Аноды золотые. Технические условия

37

ГОСТ 25501-82

Заготовки и полуфабрикаты из цветных металлов и сплавов. Термины и определения

38

ГОСТ 26469-85

Проволока из палладиево-вольфрамового сплава. Технические условия

39

ГОСТ 26880.1-86

Свинец. Атомно-абсорбционный метод анализа

40

ГОСТ 26880.2-86

Свинец. Методы определения натрия и калия

41

ГОСТ 26999-86

Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов

42

ГОСТ 27225-87

Баббиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного определения магния, меди и алюминия

43

ГОСТ 27266-87

Проволока молибденовая для источников света. Технические условия

44

ГОСТ 27333-87

Контроль неразрушающий. Измерение удельной электрической проводимости цветных металлов вихретоковым методом

45

ГОСТ 27973.0-88

Золото. Общие требования к методам анализа

46

ГОСТ 27973.1-88

Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа

47

ГОСТ 27973.2-88

Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой

48

ГОСТ 27973.3-88

Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа

49

ГОСТ 27981.0-88

Медь высокой чистоты. Общие требования к методам анализа

50

ГОСТ 27981.1-88

Медь высокой чистоты. Методы атомно-спектрального анализа

51

ГОСТ 27981.2-88

Медь высокой чистоты. Метод химико-атомно-эмиссионного анализа

52

ГОСТ 27981.3-88

Медь высокой чистоты. Метод эмиссионно-спектрального анализа с фотоэлектрической регистрацией спектра

53

ГОСТ 27981.4-88

Медь высокой чистоты. Методы атомно-абсорбционного анализа

54

ГОСТ 27981.5-88

Медь высокой чистоты. Фотометрические методы анализа

55

ГОСТ 27981.6-88

Медь высокой чистоты. Полярографические методы анализа

56

ГОСТ 28053-89

Стружка цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

57

ГОСТ 28057-89

Сплавы медно-цинковые. Метод определения стойкости к обесцинкованию

58

ГОСТ 28106-89

Катоды медные. Отбор и подготовка проб и образцов для определения удельного электрического сопротивления

59

ГОСТ 28192-89

Отходы цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

60

ГОСТ 28868-90

Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка

61

ГОСТ 28873-90

Сплавы на основе тяжелых цветных металлов, обрабатываемые давлением. Унифицированные марки

62

ГОСТ 29095-91

Сплавы и порошки жаропрочные, коррозионно-стойкие, прецизионные на основе никеля. Методы определения железа

63

ГОСТ 29103-91

Вольфрам, молибден. Общие требования к методам химического и спектрального анализа

64

ГОСТ 4.105-83

СПКП. Торф и продукты переработки торфа. Номенклатура показателей

65

ГОСТ 11311-76

Фенол каменноугольный. Технические условия

66

ГОСТ 11312-74

Ортокрезол каменноугольный технический. Технические условия

67

ГОСТ 11313-75

Дикрезол каменноугольный технический. Технические условия

68

ГОСТ 13367-77

Натрий роданистый. Технические условия

69

ГОСТ 7220-87

Звонки электрические бытовые. Общие технические условия

70

ГОСТ 10280-83

Пылесосы электрические бытовые. Общие технические условия

71

ГОСТ 13268-88

Электронагреватели трубчатые

72

ГОСТ 14163-88

Электроконфорки. Технические условия

73

ГОСТ 14919-83

Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

74

ГОСТ 14933-83

Агрегаты воздуховсасывающие для бытовых пылесосов. Общие технические условия

75

ГОСТ 16012-70

Изделия бытовые электромеханические. Термины и определения

76

ГОСТ 21621-83

Электрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры бытовые. Общие технические условия

77

ГОСТ 21622-84

Электровафельницы и электрогрили контактные бытовые. Общие технические условия

78

ГОСТ 22314-84

Электрофены бытовые. Общие технические условия

79

ГОСТ 24899-81

Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления

80

ГОСТ 27684-88

Мармиты электрические для предприятий общественного питания. Общие технические требования и методы испытаний

81

ГОСТ 27805-88

Приборы электрические бытовые. Метод измерения вибрации

82

ГОСТ 28400-89

Электрощипцы и электрорасчески бытовые. Общие технические условия

83

ГОСТ 9.056-75

ЕСЗКС. Стальные корпусы кораблей и судов. Общие требования к электрохимической защите при долговременном стояночном режиме

84

ГОСТ 12.1.020-79

ССБТ. Шум. Метод контроля на морских и речных судах

85

ГОСТ 12.1.047-85

ССБТ. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов

86

ГОСТ 12.3.029-82

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности

87

ГОСТ 760-74

Якоря адмиралтейские. Конструкция и основные размеры

88

ГОСТ 1062-80

Размерения надводных кораблей и судов главные. Термины, определения и буквенные обозначения

89

ГОСТ 1536-76

Фланцы судовых трубопроводов. Присоединительные размеры и уплотнительные поверхности

90

ГОСТ 1608-88

Лампы накаливания судовые. Технические условия

91

ГОСТ 2200-86

Соединения для водолазных рукавов. Технические требования

92

ГОСТ 2201-79

Соединения рукавные для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия

93

ГОСТ 2300-81

Штыри закладные с язычком. Технические условия

94

ГОСТ 2822-78

Концы цапковые и штуцерные судовой арматуры и соединительных частей трубопроводов. Основные параметры, размеры и технические требования

95

ГОСТ 3050-77

Соединения шланговые для гибких шлангов водяных насосов. Технические условия

96

ГОСТ 4285-79

Штуцер продувочный для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия

97

ГОСТ 4433-76

Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов судовые. Типы

98

ГОСТ 5534-79

Краны плавучие. Технические условия

99

ГОСТ 5648-90

Трубопроводы судовые. Правила нанесения отличительных и предупреждающих знаков

100

ГОСТ 5875-77

Механизмы якорные с электрическим и гидравлическим приводом. Типы, основные параметры, технические требования и правила приемки

101

ГОСТ 5890-78

Соединения труб штуцерно-торцовые. Технические условия

102

ГОСТ 7866.1-76

Кабели судовые с резиновой изоляцией в резиновой или свинцовой оболочке. Технические условия

103

ГОСТ 7866.2-76

Кабели судовые с резиновой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия

104

ГОСТ 8054-81

Винты гребные металлические. Общие технические условия

105

ГОСТ 8468-81

Воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха судов. Основные размеры

106

ГОСТ 8497-78

Якоря Матросова. Технические условия

107

ГОСТ 8498-81

Флаги и вымпелы специальные. Общие технические условия

108

ГОСТ 9321-73

Роульсы. Технические условия

109

ГОСТ 9891-76

Шпили швартовные с электрическим и гидравлическим приводом. Типы, основные параметры, технические требования и правила приемки

110

ГОСТ 10150-88

Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия

111

ГОСТ 10448-80

Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Приемка. Методы испытаний

112

ГОСТ 11264-73

Планки киповые. Технические условия

113

ГОСТ 11265-73

Кнехты. Технические условия

114

ГОСТ 11589-88

Шлюпки и плоты спасательные морских судов. Свод спасательных сигналов

115

ГОСТ 12617-78

Лебедки судовые грузовые. Общие технические условия

116

ГОСТ 13207-85

Рацион пищевой для спасательных шлюпок и плотов морских судов. Технические условия

117

ГОСТ 13477-68

Сепараторы центробежные судовые. Номинальные производительности

118

ГОСТ 13641-80

Элементы металлического корпуса надводных кораблей и судов конструктивные. Термины и определения

119

ГОСТ 14181-78

Доки плавучие. Термины, определения и буквенные обозначения главных и характерных размерений

120

ГОСТ 17424-72

Тумбы швартовые морские. Технические условия

121

ГОСТ 17601-90

Сепараторы центробежные судовые. Приемка и методы испытаний

122

ГОСТ 18174-83

Системы дистанционного автоматизированного управления главными судовыми дизелями. Общие технические требования

123

ГОСТ 18458-84

Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения

124

ГОСТ 18676-73

Эксплуатация промыслового флота и портов. Термины и определения

125

ГОСТ 19105-79

Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования

126

ГОСТ 19176-85

Системы управления техническими средствами корабля. Термины и определения

127

ГОСТ 19354-74

Соединения фланцевые судовых валопроводов. Конструкция и размеры

128

ГОСТ 19439.2-74

Судовые эксплуатационные документы. Формуляры

129

ГОСТ 19439.3-74

Судовые эксплуатационные документы. Типовая номенклатура документов для морских судов и судов внутреннего плавания

130

ГОСТ 19815-74

Круги спасательные. Общие технические условия

131

ГОСТ 20012-74

Суда промыслового флота. Термины и определения

132

ГОСТ 21063-81

Оборудование навигационное судовое. Термины и определения

133

ГОСТ 21792-89

Установки дизельные судовые. Приемка и методы испытаний на судне

134

ГОСТ 22652-77

Системы электроэнергетические судовые. Термины и определения

135

ГОСТ 23200-78

Суда прогулочные гребные и моторные. Общие требования при поставке на экспорт

136

ГОСТ 23867-79

Эксплуатация речных портов. Термины и определения

137

ГОСТ 23903-79

Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и определения

138

ГОСТ 24725-81

Валы судовых валопроводов. Общие технические требования

139

ГОСТ 25056-81

Клюзы палубные и бортовые литые. Технические условия

140

ГОСТ 25075-81

Арматура с ручным управлением для трубопроводов судовых систем. Давления и проходы условные

141

ГОСТ 25367-82

Вьюшки топенантные с электрическим приводом судовые. Основные параметры, технические требования и правила приемки

142

ГОСТ 25815-83

Винты гребные. Термины и определения

143

ГОСТ 25938-90

Краны поворотные палубные с переменным вылетом стрелы. Общие технические условия

144

ГОСТ 26251-84

Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия

145

ГОСТ 26646-90

Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка

146

ГОСТ 26897-86

Радиостанции с однополосной модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

147

ГОСТ 28065-89

Винты гребные цельнолитые металлические. Правила оформления чертежей

148

ГОСТ 28138-89

Шлюпки спасательные морских судов. Весла

149

ГОСТ 28522-90

Воздухохранители сварные стальные давлением до 6,3 МПа. Типы, основные параметры и технические требования

150

ГОСТ 28822-90

Автоматизированные системы налива и слива морских и речных судов. Общие технические требования и методы испытаний

151

ГОСТ 4.21-85

СПКП. Конвейеры. Номенклатура показателей

152

ГОСТ 4.22-85

СПКП. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей

153

ГОСТ 4.474-87

СПКП. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей

154

ГОСТ 12.2.022-80

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

155

ГОСТ 12.2.053-91

ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности

156

ГОСТ 12.2.058-81

ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

157

ГОСТ 12.2.071-90

ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

158

ГОСТ 12.2.125-91

ССБТ. Оборудование тросовое наземное. Требования безопасности

159

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

160

ГОСТ 20-85

Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия

161

ГОСТ 191-82

Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия

162

ГОСТ 534-78

Краны мостовые опорные. Пролеты

163

ГОСТ 1451-77

Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения

164

ГОСТ 1575-87

Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров

165

ГОСТ 2103-89

Конвейеры ленточные передвижные общего назначения. Технические условия

166

ГОСТ 2105-75

Крюки кованые и штампованные. Технические условия

167

ГОСТ 4267-78

Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов. Технические условия

168

ГОСТ 4751-73

Рым-болты. Технические условия

169

ГОСТ 6619-75

Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия

170

ГОСТ 6627-74

Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

171

ГОСТ 6628-73

Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

172

ГОСТ 7075-80

Краны мостовые ручные опорные. Технические условия

173

ГОСТ 7352-88

Краны козловые электрические. Типы

174

ГОСТ 10505-76

Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия

175

ГОСТ 10506-76

Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент

176

ГОСТ 12612-79

Краны металлургические колодцевые. Основные параметры

177

ГОСТ 12613-79

Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры

178

ГОСТ 12614-79

Краны металлургические мульдо-завалочные. Основные параметры

179

ГОСТ 12840-80

Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры

180

ГОСТ 13556-91

Краны башенные строительные. Общие технические условия

181

ГОСТ 13716-73

Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические условия

182

ГОСТ 14110-80

Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия

183

ГОСТ 14114-85

Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Конструкция и размеры

184

ГОСТ 14115-85

Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные удлиненные. Конструкция и размеры

185

ГОСТ 14116-85

Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Технические требования

186

ГОСТ 15516-76

Секция конвейеров роликовых неприводных переносных общего назначения. Типы, основные параметры и размеры

187

ГОСТ 15539-81

Устройства грузозахватные для производственной тары. Типы

188

ГОСТ 16553-88

Краны-штабелеры. Типы

189

ГОСТ 16765-87

Краны стреловые самоходные общего назначения. Приемка и методы испытаний

190

ГОСТ 18386-73

Узлы такелажные. Присоединительные размеры и технические требования

191

ГОСТ 18489-73

Заделка канатов "на шарик". Конструкция и размеры

192

ГОСТ 18501-73

Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения

193

ГОСТ 18579-79

Устройства подъемные среднетоннажных универсальных и специализированных контейнеров массой брутто до 6,0 т включ. Технические условия

194

ГОСТ 19029-73

Заделка канатов на коуш. Конструкция и размеры

195

ГОСТ 19030-73

Коуши. Конструкция и размеры

196

ГОСТ 19031-73

Заделки канатов и их детали. Технические условия

197

ГОСТ 19191-73

Талрепы с автоматическим стопорением. Технические условия

198

ГОСТ 19494-74

Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры

199

ГОСТ 19811-90

Краны консольные электрические стационарные. Типы

200

ГОСТ 20278-90

Краны металлургические литейные. Параметры и размеры

201

ГОСТ 22045-89

Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия

202

ГОСТ 22644-77

Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры

203

ГОСТ 22645-77

Конвейеры ленточные. Роликоопоры. Типы и основные размеры

204

ГОСТ 22646-77

Конвейеры ленточные. Ролики. Типы и основные размеры

205

ГОСТ 22661-77

Захват для контейнеров массой брутто 3,0; 5,0 и 6,0 т. Технические условия

206

ГОСТ 22827-85

Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

207

ГОСТ ЭД1 22827-86

Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

208

ГОСТ 23939-79

Конвейеры скребковые с погруженными скребками. Основные параметры

209

ГОСТ 24390-86

Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры

210

ГОСТ 24407-80

Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Стреловые краны и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования

211

ГОСТ 24599-87

Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия

212

ГОСТ 25032-81

Средства грузозахватные. Классификация и общетехнические требования

213

ГОСТ 25091-82

Кронблоки, блоки талевые, крюки и крюкоблоки. Основные параметры

214

ГОСТ 25251-82

Краны козловые электрические. Методы испытаний

215

ГОСТ 25546-82

Краны грузоподъемные. Режимы работы

216

ГОСТ 25672-83

Конвейеры ленточные. Приемосдаточные испытания

217

ГОСТ 25721-83

Конвейеры подвесные цепные. Наименование частей

218

ГОСТ 25722-83

Конвейеры ленточные. Наименование частей

219

ГОСТ 25835-83

Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы

220

ГОСТ 27272-87

Цепи транспортные пластинчатые для стеклянной тары. Типы, основные параметры и размеры

221

ГОСТ 27552-87 (ИСО 4306-2-85)

Краны стреловые самоходные. Термины и определения

222

ГОСТ 27555-87 (ИСО 4306-1-85)

Краны грузоподъемные. Термины и определения

223

ГОСТ 27584-88

Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия

224

ГОСТ 28009-88

Ленты конвейерные резинотканевые общего назначения. Методы испытаний

225

ГОСТ 28296-89

Краны мачтовые. Требования безопасности

226

ГОСТ 28408-89

Тали ручные и кошки. Общие технические условия

227

ГОСТ 28433-90

Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия

228

ГОСТ 28434-90

Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия

229

ГОСТ 28448-90

Краны консольные электрические передвижные. Типы

230

ГОСТ 28609-90

Краны грузоподъемные. Основные положения расчета

231

ГОСТ 28648-90

Колеса крановые. Технические условия

232

ГОСТ 28710-90

Краны-штабелеры стеллажные. Основы расчета

233

ГОСТ 28776-90

Автозахваты для контейнеров серии 3. Классификация, технические требования и методы испытаний

234

ГОСТ 28792-90 (ИСО 9374-1-89)

Краны грузоподъемные. Представляемая информация. Общие положения

235

ГОСТ 28826-90 (ИСО 5284-86)

Ленты конвейерные. Список эквивалентных терминов

236

ГОСТ 29168-91

Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия

237

ГОСТ 29266-91 (ИСО 9373-89)

Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях

238

ГОСТ 29320-92

Механическое оборудование грузораспределительных систем. Основы расчета

239

ГОСТ 29321-92

Краны-штабелеры мостовые. Основы расчета

240

ГОСТ 4.413-86

СПКП. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей

241

ГОСТ 4.422-86

СПКП. Котлы паровые стационарные. Номенклатура показателей

242

ГОСТ 4.467-87

СПКП. Топки механические стационарных котлов. Номенклатура показателей

243

ГОСТ 4.470-87

СПКП. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей

244

ГОСТ 4.471-87

СПКП. Устройства запально-защитные котлов. Номенклатура показателей

245

ГОСТ 4.491-89

СПКП. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 3,15 МВт. Номенклатура показателей

246

ГОСТ 8.324-78

ГСИ. Счетчики газа. Методы и средства поверки

247

ГОСТ 12.2.096-83

ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности

248

ГОСТ 3326-86

Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины

249

ГОСТ 3619-89

Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры

250

ГОСТ 5761-74

Клапаны на условное давление РуЈ25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия

251

ГОСТ 9697-87

Клапаны запорные. Основные параметры

252

ГОСТ 9789-75

Клапаны предохранительные пружинные полноподъемные фланцевые стальные на Ру = 1,6 и 4,0 МПа (16 и 40 кгс/см2)

253

ГОСТ 10617-83

Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия

254

ГОСТ 11823-91

Клапаны обратные на номинальное давление РнЈ25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия

255

ГОСТ 12532-88

Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры

256

ГОСТ 12678-80

Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры

257

ГОСТ 12893-83

Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия

258

ГОСТ 16569-86

Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия

259

ГОСТ 16587-71

Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы давления. Строительные длины

260

ГОСТ 16860-88

Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля

261

ГОСТ 20995-75

Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара

262

ГОСТ 21204-83

Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение

263

ГОСТ 21563-82

Котлы водогрейные стационарные. Основные параметры и технические требования

264

ГОСТ 21980-76

Форсунки центробежные газовые с тангенциальным входом. Номенклатура основных параметров и методы расчета

265

ГОСТ 22223-76

Устройства запорные для манометра. Основные параметры

266

ГОСТ 22530-77

Котлы паровые стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Типы и основные параметры

267

ГОСТ 22992-82

Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе. Общие технические условия

268

ГОСТ 23172-78

Котлы стационарные. Термины и определения

269

ГОСТ 23199-78

Газодинамика. Буквенные обозначения основных величин

270

ГОСТ 23689-79

Форсунки механические и паромеханические. Типы и основные параметры. Общие технические требования

271

ГОСТ 23866-87

Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры

272

ГОСТ 24005-80

Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования

273

ГОСТ 24569-81

Котлы паровые и водогрейные. Маркировка

274

ГОСТ 24570-81

Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования

275

ГОСТ 25365-82

Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции

276

ГОСТ 25449-82

Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры

277

ГОСТ 25450-82

Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры

278

ГОСТ 25720-83

Котлы водогрейные. Термины и определения

279

ГОСТ 27303-87

Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа

280

ГОСТ 27441-87

Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания. Классификация, общие технические требования и методы испытаний

281

ГОСТ 27477-87

Клапаны обратные. Основные параметры

282

ГОСТ 27590-88

Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия

283

ГОСТ 27824-88

Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования

284

ГОСТ 28091-89

Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытаний

285

ГОСТ 28193-89

Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования

286

ГОСТ 28269-89

Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования

287

ГОСТ 28679-90

Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия

288

ГОСТ 28680-90

Горелки газовые для промышленных печей. Ряды номинальных тепловых мощностей

289

ГОСТ 12.2.102-89

ССБТ. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда

290

ГОСТ 12.2.104-84

ССБТ. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности

291

ГОСТ 12.3.014-90

ССБТ. Производство древесно-стружечных плит. Общие требования безопасности

292

ГОСТ 12.3.015-78

ССБТ. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности

293

ГОСТ 12.3.034-84

ССБТ. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности

294

ГОСТ 12.3.042-88

ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

295

ГОСТ 17.6.1.01-83

Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

296

ГОСТ 102-75

Фанера березовая авиационная. Технические условия

297

ГОСТ 616-83

Стойки рудничные деревянные. Технические условия

298

ГОСТ 862.2-85

Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия

299

ГОСТ 862.3-86

Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия

300

ГОСТ 862.4-87

Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия

301

ГОСТ 968-68

Пиломатериалы авиационные (бруски и доски). Технические условия

302

ГОСТ 1400-91

Топорища для топоров строительных. Технические условия

303

ГОСТ 1824-88

Детали и сборочные единицы деревянного верхнего строения мостовых парков. Общие технические условия

304

ГОСТ 2140-81

Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

305

ГОСТ 2695-83

Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

306

ГОСТ 2977-82

Шпон строганый. Технические условия

307

ГОСТ 2991-85

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

308

ГОСТ 3243-88

Дрова. Технические условия

309

ГОСТ 4295-80

Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия

310

ГОСТ 4598-86

Плиты древесно-волокнистые. Технические условия

311

ГОСТ 4971-76

Заготовки клепки для деревянных бочек под пиво. Технические условия

312

ГОСТ 5151-79

Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия

313

ГОСТ 5244-79

Стружка древесная. Технические условия

314

ГОСТ 5306-83

Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов

315

ГОСТ 5780-77

Обапол для крепления горных выработок. Технические условия

316

ГОСТ 5959-80

Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

317

ГОСТ 6564-84

Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование

318

ГОСТ 7286-81

Рейсшины деревянные. Технические условия

319

ГОСТ 7307-75

Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку

320

ГОСТ 7897-83

Заготовки лиственных пород. Технические условия

321

ГОСТ 8440-74

Сырье древесное для производства угля специального назначения. Технические условия

322

ГОСТ 8486-86

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

323

ГОСТ 8904-81

Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия

324

ГОСТ 9014.0-75

Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования

325

ГОСТ 9014.1-78

Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием

326

ГОСТ 9014.2-79

Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при хранении

327

ГОСТ 9014.3-81

Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом опрыскивания при хранении

328

ГОСТ 9302-83

Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия

329

ГОСТ 9330-76

Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

330

ГОСТ 9338-80

Барабаны фанерные. Технические условия

331

ГОСТ 9371-90

Брусья переводные деревянные клееные для железных дорог широкой колеи. Технические условия

332

ГОСТ 9396-88

Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия

333

ГОСТ 9462-88

Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

334

ГОСТ 9463-88

Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

335

ГОСТ 9557-87

Поддон плоский деревянный размером 800 х 1200 мм. Технические условия

336

ГОСТ 9570-84

Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

337

ГОСТ 9621-72

Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств

338

ГОСТ 9622-87

Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении

339

ГОСТ 9623-87

Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при сжатии

340

ГОСТ 9625-87

Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

341

ГОСТ 9626-90

Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе

342

ГОСТ 9627.1-75

Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости

343

ГОСТ 9627.2-75

Древесина слоистая клееная. Метод определения теплостойкости

344

ГОСТ 9627.3-75

Древесина слоистая клееная. Метод определения маслостойкости

345

ГОСТ 9629-81

Заготовки из модифицированной древесины. Технические условия

346

ГОСТ 9685-61

Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

347

ГОСТ 9824-87

Семена рапса и сурепицы. Сортовые и посевные качества. Технические условия

348

ГОСТ 10198-91

Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

349

ГОСТ 10251-85

Семена фасоли и маша. Сортовые и посевные качества. Технические условия

350

ГОСТ 10350-81

Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия

351

ГОСТ 10633-78

Плиты древесно-стружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний

352

ГОСТ 10634-88

Плиты древесно-стружечные. Методы определения физических свойств

353

ГОСТ 10635-88

Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе

354

ГОСТ 10636-90

Плиты древесно-стружечные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты

355

ГОСТ 10637-78

Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов

356

ГОСТ 10950-78

Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения

357

ГОСТ 11002-80

Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические условия

358

ГОСТ 11127-78

Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия

359

ГОСТ 11142-78

Ящики дощатые для средств индивидуальной защиты. Технические условия

360

ГОСТ 11368-89

Массы древесные прессовочные. Технические условия

361

ГОСТ 11539-83

Фанера бакелизированная. Технические условия

362

ГОСТ 11549-76

Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия

363

ГОСТ 11603-73

Древесина. Метод определения остаточных напряжений

364

ГОСТ 11842-76

Плиты древесно-стружечные. Метод определения ударной вязкости

365

ГОСТ 11843-76

Плиты древесно-стружечные. Метод определения твердости

366

ГОСТ 12036-85

Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб

367

ГОСТ 12037-81

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян

368

ГОСТ 12039-82

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности

369

ГОСТ 12041-82

Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности

370

ГОСТ 12042-80

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян

371

ГОСТ 12043-88

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинности

372

ГОСТ 12044-81

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями

373

ГОСТ 12045-81

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями

374

ГОСТ 12046-85

Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве

375

ГОСТ 12047-85

Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества

376

ГОСТ 12082-82

Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

377

ГОСТ 12431-72

Сырье древесное для масс древесных прессовочных. Технические условия

378

ГОСТ 12457-77

Заготовки деревянные для весел. Технические условия

379

ГОСТ 13056.10-68

Семена деревьев и кустарников. Правила выдачи и формы документов о качестве

380

ГОСТ 13056.11-68

Семена деревьев и кустарников. Правила арбитражного определения качества

381

ГОСТ 13204-91

Семена косточковых и семечковых древесных пород. Посевные качества. Технические условия

382

ГОСТ 13338-86

Древесина модифицированная. Метод определения твердости, временных упругой и остаточной деформаций

383

ГОСТ 13354-91

Комплекты модельные деревянные. Технические условия

384

ГОСТ 13356-84

Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия

385

ГОСТ 13358-84

Ящики дощатые для консервов. Технические условия

386

ГОСТ 13639-82

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий

387

ГОСТ 13715-78

Плиты столярные. Технические условия

388

ГОСТ 13853-78

Семена бобовых деревьев и кустарников. Посевные качества. Технические условия

389

ГОСТ 13854-78

Семена орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников. Посевные качества. Технические условия

390

ГОСТ 13855-87

Плоды пескоукрепительных древесных пород. Посевные качества. Технические условия

391

ГОСТ 13856-87

Семена граба, липы и древесных пород ограниченного распространения. Посевные качества. Технические условия

392

ГОСТ 13913-78

Пластинки древесные слоистые. Технические условия

393

ГОСТ 14161-86

Семена хвойных древесных пород. Посевные качества. Технические условия

394

ГОСТ 14225-83

Футляры деревянные. Общие технические условия

395

ГОСТ 14614-79

Фанера декоративная. Технические условия

396

ГОСТ 14644-86

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины непрозрачных покрытий

397

ГОСТ 15612-85

Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

398

ГОСТ 15613.1-84

Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон

399

ГОСТ 15613.2-77

Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности клеевого соединения при раскалывании

400

ГОСТ 15613.3-77

Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности при растяжении клеевого торцового соединения впритык

401

ГОСТ 15613.4-78

Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе

402

ГОСТ 15613.5-79

Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при растяжении

403

ГОСТ 15623-84

Ящики деревянные для инструмента и приспособлений к станкам. Технические условия

404

ГОСТ 15812-87

Древесина клееная слоистая. Термины и определения

405

ГОСТ 15815-83

Щепа технологическая. Технические условия

406

ГОСТ 15841-88

Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и тракторного машиностроения. Технические условия

407

ГОСТ 15867-79

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов

408

ГОСТ 16032-70

Лесосплав. Термины и определения

409

ГОСТ 16148-79

Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия

410

ГОСТ 16361-87

Мука древесная. Технические условия

411

ГОСТ 16362-86

Мука древесная. Методы испытаний

412

ГОСТ 16399-70

Продукты лесохимические. Методы определения воды

413

ГОСТ 16424-83

Заготовки для лож спортивного и охотничьего стрелкового оружия. Технические условия

414

ГОСТ 16483.1-84

Древесина. Метод определения плотности

415

ГОСТ 16483.2-70

Древесина. Методы определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон

416

ГОСТ 16483.3-84

Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе

417

ГОСТ 16483.4-73

Древесина. Методы определения ударной вязкости при изгибе

418

ГОСТ 16483.5-73

Древесина. Методы определения предела прочности при складывании вдоль волокон

419

ГОСТ 16483.6-80

Древесина. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений

420

ГОСТ 16483.7-71

Древесина. Методы определения влажности

421

ГОСТ 16483.9-73

Древесина. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе

422

ГОСТ 16483.10-73

Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон

423

ГОСТ 16483.11-72

Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон

424

ГОСТ 16483.12-72

Древесина. Метод определения предела прочности при складывании поперек волокон

425

ГОСТ 16483.13-72

Древесина. Методы определения предела прочности при перерезании поперек волокон

426

ГОСТ 16483.14-72

Древесина. Методы определения на разбухание

427

ГОСТ 16483.15-72

Древесина. Метод определения водопроницаемости

428

ГОСТ 16483.16-81

Древесина. Метод определения ударной твердости

429

ГОСТ 16483.17-81

Древесина. Метод определения статической твердости

430

ГОСТ 16483.18-72

Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое

431

ГОСТ 16483.19-72

Древесина. Метод определения влагопоглощения

432

ГОСТ 16483.20-72

Древесина. Метод определения водопоглощения

433

ГОСТ 16483.21-72

Древесина. Методы отбора образцов для определения физико-механических свойств после технологической обработки

434

ГОСТ 16483.22-81

Древесина. Метод определения сопротивления раскалыванию

435

ГОСТ 16483.23-73

Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон

436

ГОСТ 16483.24-73

Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии вдоль волокон

437

ГОСТ 16483.25-73

Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии поперек волокон

438

ГОСТ 16483.26-73

Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении вдоль волокон

439

ГОСТ 16483.27-73

Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении поперек волокон

440

ГОСТ 16483.28-73

Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон

441

ГОСТ 16483.29-73

Древесина. Метод определения коэффициентов поперечной деформации

442

ГОСТ 16483.30-73

Древесина. Метод определения модулей сдвига

443

ГОСТ 16483.31-74

Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний

444

ГОСТ 16483.32-77

Древесина. Метод определения предела гигроскопичности

445

ГОСТ 16483.33-77

Древесина. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов

446

ГОСТ 16483.34-77

Древесина. Метод определения газопроницаемости

447

ГОСТ 16483.35-88

Древесина. Метод определения разбухания

448

ГОСТ 16483.37-88

Древесина. Метод определения усушки

449

ГОСТ 16483.39-81

Древесина. Метод определения показателя истирания

450

ГОСТ 16511-86

Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

451

ГОСТ 16536-90

Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия

452

ГОСТ 16713-71

Защитные средства для древесины. Методы испытаний на устойчивость к вымыванию

453

ГОСТ 16870-83

Доски воинские съемные. Технические условия

454

ГОСТ 17043-90

Лыжи. Технические условия

455

ГОСТ 17266-71

Саженцы тополей черенковые для лесостепной и степной зон

456

ГОСТ 17461-84

Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

457

ГОСТ 17462-84

Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

458

ГОСТ 17559-82

Лесные культуры. Термины и определения

459

ГОСТ 17800-72

Приспособления для направленной валки деревьев

460

ГОСТ 17812-72

Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия

461

ГОСТ 17823.1-72

Продукты лесохимические. Метод определения кислотного числа

462

ГОСТ 17823.2-72

Продукты лесохимические. Метод определения йодного числа

463

ГОСТ 17823.3-80

Продукты лесохимические. Метод определения кислотного числа потенциометрическим титрованием

464

ГОСТ 17823.4-80

Продукты лесохимические. Методы определения интенсивности окраски

465

ГОСТ 18051-83

Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия

466

ГОСТ 18066-72

Древесина слоистая клееная. Метод определения способности к изгибу

467

ГОСТ 18068-72

Древесина слоистая клееная. Метод определения изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха

468

ГОСТ 18110-72

Плиты древесно-стружечные. Технология. Термины и определения

469

ГОСТ 18288-87

Производство лесопильное. Термины и определения

470

ГОСТ 18320-78

Опилки древесные технологические для гидролиза. Технические условия

471

ГОСТ 18407-73

Древесина. Метод определения электрической прочности при переменном напряжении

472

ГОСТ 18408-73

Древесина. Методы определения электрических сопротивлений при постоянном напряжении

473

ГОСТ 18446-73

Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений

474

ГОСТ 18486-87

Лесоводство. Термины и определения

475

ГОСТ 18573-86

Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия

476

ГОСТ 18610-82

Древесина. Метод полигонных испытаний стойкости к загниванию

477

ГОСТ 18617-83

Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия

478

ГОСТ 18867-84

Пиломатериалы хвойных пород. Режимы сушки в противоточных камерах непрерывного действия

479

ГОСТ 18908.1-73

Цветы срезанные. Розы. Технические условия

480

ГОСТ 18908.2-73

Цветы срезанные. Хризантемы. Технические условия

481

ГОСТ 18908.3-73

Цветы срезанные. Гвоздика ремонтантная. Технические условия

482

ГОСТ 18908.4-73

Цветы срезанные. Гвоздика Шабо. Технические условия

483

ГОСТ 18908.7-73

Цветы срезанные. Тюльпаны. Технические условия

484

ГОСТ 18908.12-81

Цветы срезанные. Лилии. Технические условия

485

ГОСТ 19041-85

Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение

486

ГОСТ 19100-73

Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость

487

ГОСТ 19414-90

Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям

488

ГОСТ 19506-74

Производство плит древесно-стружечных. Оборудование и инструменты. Термины и определения

489

ГОСТ 19592-80

Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний

490

ГОСТ 19773-84

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия

491

ГОСТ 19921-74

Заготовки гнуто-клееные. Метод определения предела прочности при статическом изгибе

492

ГОСТ 19922-74

Заготовки гнуто-клееные. Метод определения предела прочности клеевого соединения бобышек со шпоном в трапециевидных царгах стульев

493

ГОСТ 20022.1-90

Защита древесины. Термины и определения

494

ГОСТ 20022.2-80

Защита древесины. Классификация

495

ГОСТ 20022.3-75

Защита древесины. Предпропиточная подготовка накалыванием

496

ГОСТ 20022.4-75

Защита древесины. Панельный способ пропитки

497

ГОСТ 20022.14-84

Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности

498

ГОСТ 20152-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 806 мм, шириной 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

499

ГОСТ 20154-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 606 мм, шириной 506 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

500

ГОСТ 20169-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 1206 мм, шириной от 806 до 1006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

501

ГОСТ 20571-75

Древесина модицифированная. Метод определения ударной вязкости

502

ГОСТ 20767-75

Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения

503

ГОСТ 20800-75

Шпон лущеный. Методы испытаний

504

ГОСТ 20966-75

Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия

505

ГОСТ 21031-90

Семена тмина. Сортовые и посевные качества. Технические условия

506

ГОСТ 21100-81

Пакеты транспортные из деталей деревянной тары. Формирование, маркировка, транспортирование и хранение

507

ГОСТ 21312-75

Древесина модифицированная. Метод определения давления набухания

508

ГОСТ 21313-75

Древесина модифицированная. Метод определения линейного разбухания

509

ГОСТ 21523.4-77

Древесина модифицированная. Метод определения влажности

510

ГОСТ 21523.5-77

Древесина модифицированная. Метод определения водопоглощения

511

ГОСТ 21523.6-77

Древесина модифицированная. Метод определения влагопоглощения

512

ГОСТ 21523.7-87

Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при статическом изгибе

513

ГОСТ 21523.9-87

Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при растяжении

514

ГОСТ 21523.10-88

Древесина модифицированная. Метод определения истирания

515

ГОСТ 21523.11-79

Древесина модифицированная. Метод определения плотности

516

ГОСТ 21524-76

Лесоматериалы круглые. Средства для линейных и объемных измерений. Типы и основные параметры. Технические требования

517

ГОСТ 21533-76

Продукты лесохимические. Газохроматографический метод анализа

518

ГОСТ 21554.1-81

Пиломатериалы и заготовки. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе

519

ГОСТ 21554.2-81

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при статическом изгибе

520

ГОСТ 21554.3-82

Пиломатериалы и заготовки. Метод контроля прочности при изгибе, растяжении и сжатии

521

ГОСТ 21554.4-78

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном сжатии

522

ГОСТ 21554.5-78

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном растяжении

523

ГОСТ 21554.6-78

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон

524

ГОСТ 21554.7-78

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения показателей прочности при поперечном смятии

525

ГОСТ 22296-89

Балансы для экспорта. Технические условия

526

ГОСТ 22297-76

Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования

527

ГОСТ 22298-76

Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования

528

ГОСТ 22299-76

Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования

529

ГОСТ 22638-89

Ящики дощатые из листовых древесных материалов для изделий электронной техники. Технические условия

530

ГОСТ 22830-77

Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия

531

ГОСТ 22831-77

Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т, размером 1200 х 1600 и 1200 х 1800 мм. Технические условия

532

ГОСТ 23091-78

Поддон плоский деревянный для топографических карт. Технические условия

533

ГОСТ 23234-78

Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя

534

ГОСТ 23246-78

Древесина измельченная. Термины и определения

535

ГОСТ 23431-79

Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения

536

ГОСТ 23551-79

Древесное сырье для изготовления модифицированной древесины. Технические условия

537

ГОСТ 23827-79

Сырье древесное тонкомерное. Технические условия

538

ГОСТ 23863-79

Продукты лесохимические. Методы определения температуры размягчения

539

ГОСТ 23944-80

Древесина модифицированная. Термины и определения

540

ГОСТ 24008-80

Средства защитные для древесины. Метод испытания защищающей способности к деревоокрашивающим и плесневым грибам

541

ГОСТ 24053-80

Плиты древесно-стружечные. Детали мебельные. Метод определения покоробленности

542

ГОСТ 24145-80

Хлебницы бытовые. Общие технические условия

543

ГОСТ 24163-80

Среда лактозо-хелато-цитратно-желточная (ЛХЦЖ) для хранения спермы жеребцов. Технические условия

544

ГОСТ 24260-80

Сырье для пиролиза и углежжения. Технические условия

545

ГОСТ 24329-80

Древесина модифицированная. Способы модифицирования

546

ГОСТ 24454-80

Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

547

ГОСТ 24588-81

Заготовки из модифицированной древесины. Марки и размеры

548

ГОСТ 24617-81

Средства защитные для древесины. Метод испытания огнезащитных свойств на моделях

549

ГОСТ 24634-81

Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

550

ГОСТ 25458-82

Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия

551

ГОСТ 25579-83

Древесина модифицированная. Метод определения стабильности размеров

552

ГОСТ 25954-83

Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности свиней

553

ГОСТ 26002-83

Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия

554

ГОСТ 26030-83

Сперма быков замороженная. Технические условия

555

ГОСТ 26214-84

Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров

556

ГОСТ 26544-85

Средства защитные для древесины. Метод оценки коррозионной агрессивности

557

ГОСТ 26838-86

Ящики и обрешетки деревянные. Нормы механической прочности

558

ГОСТ 26910-86

Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия

559

ГОСТ 27014-86

Средства защитные для древесины. Метод определения проникаемости в древесину

560

ГОСТ 27475-87

Составы влагозащитные и влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Метод определения влагозащитных свойств

561

ГОСТ 27627-88

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию

562

ГОСТ 27678-88

Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида

563

ГОСТ 27680-88

Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Методы контроля размеров и формы

564

ГОСТ 27736-88

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения ударной прочности защитно-декоративных покрытий

565

ГОСТ 27812-88

Древесина клееная массивная. Метод испытания клеевых соединений на расслаивание

566

ГОСТ 27935-88

Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные. Термины и определения

567

ГОСТ 28184-89

Средства защитные для древесины. Метод определения предела воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидиомицетов

568

ГОСТ 28450-90

Брусья мостовые деревянные. Технические условия

569

ГОСТ 28469-90

Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия

570

ГОСТ 28670-90

Продукты лесохимические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

571

ГОСТ 28829-90

Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. Технические условия

572

ГОСТ 16876-71

Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита

573

ГОСТ 4.181-85

СПКП. Машины электронные контрольно-регистрирующие. Номенклатура показателей

574

ГОСТ 4.395-85

СПКП. Устройства передачи буквенно-цифровой информации, преобразования сигналов (модемы). Номенклатура показателей

575

ГОСТ 4.405-85

СПКП. Устройства числового программного управления. Номенклатура показателей

576

ГОСТ 19.001-77

ЕСПД. Общие положения

577

ГОСТ 19.005-85

ЕСПД. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения

578

ГОСТ 19.101-77

ЕСПД. Виды программ и программных документов

579

ГОСТ 19.102-77

ЕСПД. Стадии разработки

580

ГОСТ 19.103-77

ЕСПД. Обозначения программ и программных документов

581

ГОСТ 19.104-78

ЕСПД. Основные надписи

582

ГОСТ 19.105-78

ЕСПД. Общие требования к программным документам

583

ГОСТ 19.106-78

ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом

584

ГОСТ 19.201-78

ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

585

ГОСТ 19.202-78

ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению

586

ГОСТ 19.301-79

ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению

587

ГОСТ 19.401-78

ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению

588

ГОСТ 19.402-78

ЕСПД. Описание программы

589

ГОСТ 19.403-79

ЕСПД. Ведомость держателей подлинников

590

ГОСТ 19.404-79

ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению

591

ГОСТ 19.501-78

ЕСПД. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению

592

ГОСТ 19.502-78

ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению

593

ГОСТ 19.503-79

ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению

594

ГОСТ 19.504-79

ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению

595

ГОСТ 19.505-79

ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

596

ГОСТ 19.506-79

ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению

597

ГОСТ 19.507-79

ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов

598

ГОСТ 19.508-79

ЕСПД. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению

599

ГОСТ 19.601-78

ЕСПД. Общие правила дублирования, учета и хранения

600

ГОСТ 19.602-78

ЕСПД. Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом

601

ГОСТ 19.603-78

ЕСПД. Общие правила внесения изменений

602

ГОСТ 19.604-78

ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом

603

ГОСТ 26.003-80

Система интерфейса для измерительных устройств с байт-последовательным, битпараллельным обменом информацией. Требования к совместимости

604

ГОСТ 34.402-91 (ИСО 3407-83)

Информационная технология. Обмен информацией на кассете с магнитной лентой шириной 3,81 мм (0,15 дюйма) с плотностью записи 4 символа/мм (100 символов/дюйм) способом фазового кодирования при 63 переходах потоков/мм (1600 переходов потока/дюйм)

605

ГОСТ 11476-79

Машины контрольно-кассовые. Технические условия

606

ГОСТ 14289-88

Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и символов, функции управляющих клавиш

607

ГОСТ 15029-69

Машины вычислительные и системы обработки данных. Представление 7-битного кода на перфоленте

608

ГОСТ 16330-85

Системы обработки информации. Шрифты для оптического чтения. Типы, основные параметры и размеры

609

ГОСТ 18145-81

Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования

610

ГОСТ 18146-72

Системы передачи данных. Цепи и параметры обмена на стыке С3 при параллельном вводе-выводе дискретной информации

611

ГОСТ 19098-87

Графопостроители для электронных вычислительных машин. Общие технические условия

612

ГОСТ 19768-74

Машины вычислительные и системы обработки данных. Коды 8-битные для обмена и обработки информации

613

ГОСТ 20397-82

Средства технические малых электронных вычислительных машин. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

614

ГОСТ 20687-75

Система передачи данных. Коды помехоустойчивые итеративные. Структура кода

615

ГОСТ 20855-83

Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для коммутируемых и некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры

616

ГОСТ 21551-76

Язык программирования АЛГАМС

617

ГОСТ 21552-84

Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

618

ГОСТ 22771-77

Автоматизированное проектирование. Требования к информационному обеспечению

619

ГОСТ 23056-78

Язык программирования ФОРТРАН

620

ГОСТ 23057-78

Язык программирования БАЗИСНЫЙ ФОРТРАН

621

ГОСТ 23468-85

Микрокалькуляторы. Общие технические условия

622

ГОСТ 23578-79

Стык С1-ТЧР системы передачи данных. Основные параметры сопряжения

623

ГОСТ 23675-79

Цепи стыка С2-ИС системы передачи данных. Электрические параметры

624

ГОСТ 23678-79

Каналы передачи данных. Параметры контроля и требования к цепям стыка

625

ГОСТ 23773-88

Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения. Методы испытаний

626

ГОСТ 24097-86

Микрокалькуляторы. Условные функциональные обозначения органов управления

627

ГОСТ 24174-80

Устройство преобразования сигналов для первичных широкополосных каналов. Типы и основные параметры

628

ГОСТ 24509-80

Кассы-автоматы. Общие технические условия

629

ГОСТ 24593-87

Устройства ввода графические для электронных вычислительных машин. Общие технические условия

630

ГОСТ 25123-82

Машины вычислительные и системы обработки данных. Техническое задание. Порядок построения, изложения и оформления

631

ГОСТ 25861-83

Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний

632

ГОСТ 26329-84

Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения

633

ГОСТ 26525-85

Системы обработки данных. Показатели использования

634

ГОСТ 26626-85

Машины контрольно-кассовые и билетно-кассовые. Общие технические требования

635

ГОСТ 26765.51-86

Интерфейс магистральный параллельный МПИ системы электронных модулей. Общие требования к совокупности правил обмена информацией

636

ГОСТ 26765.52-87

Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования

637

ГОСТ 27201-87

Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования

638

ГОСТ 27373-87

Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по физическим линиям. Типы и основные параметры

639

ГОСТ 27463-87

Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов

640

ГОСТ 27464-87

Системы обработки информации. Коды 7- и 8-битные, представляемые на перфокартах

641

ГОСТ 27465-87

Системы обработки информации. Символы. Классификация, наименование и обозначение

642

ГОСТ 27466-87

Системы обработки информации. Наборы символов в 7- и 8-битных кодах. Методы расширения кодов

643

ГОСТ 27767-88

Стык станции коммутации данных с физическим каналом. Общие требования и нормы

644

ГОСТ 27781-88

Системы обработки информации. Магнитные носители данных с записью. Правила выполнения этикетки

645

ГОСТ 27787-88

Язык программирования БЕЙСИК

646

ГОСТ 27817-88

Системы обработки информации. Машинная графика. Функциональное описание ядра графической системы

647

ГОСТ 27818-88

Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы определения

648

ГОСТ 27830-88

Накопители на жестких несменных магнитных дисках с подвижными головками. Общие технические требования

649

ГОСТ 27942-88

Интерфейс для радиального подключения печатающих устройств с параллельной передачей информации. Общие требования

650

ГОСТ 27954-88

Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования

651

ГОСТ 27974-88

Язык программирования АЛГОЛ 68

652

ГОСТ 27975-88

Язык программирования АЛГОЛ 68 расширенный

653

ГОСТ 28081-89

Системы обработки информации. Диски магнитные гибкие с записью для обмена информацией. Структура и разметка файлов

654

ГОСТ 28082-89

Системы обработки информации. Методы обнаружения ошибок при последовательной передаче данных

655

ГОСТ 28104-89 (ИСО 4341-78)

Системы обработки информации. Ленты магнитные шириной 3,81 мм с записью. Структура и разметка файлов

656

ГОСТ 28272-89

Накопители на гибких магнитных дисках. Общие технические требования

657

ГОСТ 28273-89 (ИСО 9315-89)

Интерфейс накопителей на гибких магнитных дисках. Общие требования

658

ГОСТ 28360-89 (ИСО 8462-2-86)

Системы обработки информации. Обмен информацией на кассете с магнитной лентой шириной 6,30 мм (0,25 дюйма) при использовании способа записи с групповым кодированием (ГК), с плотностью записи 394 п.п./мм (10000 п.п./дюйм), 39 симв./мм (1000 симв./дюйм). Потоковый режим

659

ГОСТ 28388-89

Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения

660

ГОСТ 28406-89

Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейсы видеомониторов. Общие требования

661

ГОСТ 28470-90

Система технического обслуживания и ремонта средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта

662

ГОСТ 28540-90

Системы обработки информации. Общие требования к оттискам шрифтов для оптического чтения

663

ГОСТ 29124-91

Клавиатура ввода данных. Общие технические требования

664

ГОСТ 6031-81

Насосы буровые. Основные параметры

665

ГОСТ 12052-90

Насосы поршневые и плунжерные. Основные параметры и размеры

666

ГОСТ 17335-79

Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний

667

ГОСТ 17398-72

Насосы. Термины и определения

668

ГОСТ 18863-89

Насосы одновинтовые. Основные параметры

669

ГОСТ 19027-89

Насосы шестеренные. Основные параметры

670

ГОСТ 20572-88

Насосы и агрегаты двухвинтовые. Типы и основные параметры

671

ГОСТ 20791-88

Электронасосы центробежные герметичные. Общие технические требования

672

ГОСТ 20883-88

Насосы и агрегаты трехвинтовые. Типы и основные параметры

673

ГОСТ 28922-91

Установки насосные передвижные нефтепромысловые. Типы и основные параметры

674

ГОСТ 12.3.019-80

ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

675

ГОСТ 13661-92

Совместимость технических средств электромагнитная. Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы. Методы измерения вносимого затухания

676

ГОСТ 16842-82

Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустриальных радиопомех

677

ГОСТ 22012-82

Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений

678

ГОСТ 23511-79

Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений

679

ГОСТ 23872-79

Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и классификация технических характеристик

680

ГОСТ 26169-84

Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Нормы коэффициентов комбинационных составляющих биполярных мощных высокочастотных линейных транзисторов

681

ГОСТ 28279-89

Совместимость электромагнитная электрооборудования автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы измерений

682

ГОСТ 28751-90

Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний

683

ГОСТ 28934-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Содержание раздела технического задания в части электромагнитной совместимости

684

ГОСТ 29157-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний

685

ГОСТ 29178-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ электровакуумные. Генераторы, усилители и модули на их основе. Требования к уровням побочных колебаний

686

ГОСТ 29179-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Методы измерения побочных колебаний

687

ГОСТ 29180-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Усилители малошумящие. Параметры и характеристики. Методы измерений

688

ГОСТ 29192-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Классификация технических средств

689

ГОСТ 29205-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний

690

ГОСТ 29254-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость

691

ГОСТ 4427-82

Апельсины. Технические условия

692

ГОСТ 4428-82

Мандарины. Технические условия

693

ГОСТ 5531-70

Орехи лещины

694

ГОСТ 12134-87

Вина игристые для экспорта. Технические условия

695

ГОСТ 13885-88

Вина виноградные для экспорта. Общие технические условия

696

ГОСТ 16525-70

Орехи каштана съедобного

697

ГОСТ 16830-71

Орехи миндаля сладкого. Технические условия

698

ГОСТ 16831-71

Ядро миндаля сладкого. Технические условия

699

ГОСТ 16833-71

Ядро ореха грецкого. Технические условия

700

ГОСТ 26316-84

Вина виноградные. Термины и определения основных понятий

701

ГОСТ 1683-71

Смеси сушеных овощей для первых блюд. Технические условия

702

ГОСТ 8756.18-70

Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары

703

ГОСТ 12231-66

Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Отбор проб. Методы определения соотношения составных частей

704

ГОСТ 12325-66

Лук репчатый сушеный для экспорта. Технические условия

705

ГОСТ 12326-66

Морковь столовая сушеная для экспорта. Технические условия

706

ГОСТ 13010-67

Коренья белые сушеные для экспорта. Технические условия

707

ГОСТ 13011-67

Свекла столовая сушеная для экспорта. Технические условия

708

ГОСТ 16729-71

Чеснок сушеный. Технические условия

709

ГОСТ 16731-71

Белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака сушеные. Технические условия

710

ГОСТ 25555.1-82

Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения летучих кислот

711

ГОСТ 25555.4-91

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения золы и щелочности общей и водорастворимой золы

712

ГОСТ 25555.5-91

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы

713

ГОСТ 28501-90

Фрукты косточковые сушеные. Технические условия

714

ГОСТ 28502-90

Фрукты семечковые сушеные. Технические условия

715

ГОСТ 29031-91

Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения сухих веществ, не растворимых в воде

716

ГОСТ 4.331-85

СПКП. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей

717

ГОСТ 4.332-85

СПКП. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей

718

ГОСТ 4.445-86

СПКП. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей

719

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

720

ГОСТ 12.1.041-83

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования

721

ГОСТ 12.2.037-78

ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности

722

ГОСТ 12.3.046-91

ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

723

ГОСТ 12.4.009-83

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

724

ГОСТ 28130-89

Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические

725

ГОСТ 28157-89

Пластмассы. Методы определения стойкости к горению

726

ГОСТ 17.2.2.04-86

Охрана природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолетов гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов загрязняющих веществ

727

ГОСТ 2645-71

Аппараты летательные. Технические требования к надписям. Цвета окраски агрегатов

728

ГОСТ 5212-74

Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха для скорости полета от 10 до 4000 км/ч

729

ГОСТ 12809-80

Штуцера санитарных узлов самолетов и вертолетов. Типы и размеры

730

ГОСТ 12813-67

Горловины заливные баков самолетов и вертолетов. Диаметры проходных сечений

731

ГОСТ 13468-68

Соединение для слива топлива из самолетов и вертолетов. Присоединительные размеры. Технические требования

732

ГОСТ 13475-68

Соединение для закрытой заправки топливом самолетов и вертолетов. Размеры и технические требования

733

ГОСТ 13484-85

Соединение бортового штуцера с наконечником аэродромных кондиционеров и подогревателей. Типы и размеры

734

ГОСТ 13566-68

Штуцер для заправки самолетов и вертолетов питьевой водой. Присоединительные размеры

735

ГОСТ 13574-68

Соединение для закрытой заправки маслом самолетов и вертолетов. Установочные и присоединительные размеры. Технические требования

736

ГОСТ 14663-83

Приемники магистральные радиосвязи гектометрового-декаметрового диапазона волн. Параметры, общие технические требования и методы измерений

737

ГОСТ 15583-70

Соединение для консервации газотурбинных двигателей летательных аппаратов. Присоединительные размеры и технические требования

738

ГОСТ 16601-71

Штуцер для воздушного запуска газотурбинных двигателей. Присоединительные и установочные размеры

739

ГОСТ 16749-71

Штуцер бортовой системы поддавливания гидробака. Присоединительные и установочные размеры

740

ГОСТ 16878-71

Штуцера бортовые пневмогидроаккумуляторов и амортизационных стоек шасси летательных аппаратов. Основные параметры и присоединительные размеры

741

ГОСТ 17106-90

Двигатели газотурбинные авиационные. Понятие, состав и контроль массы

742

ГОСТ 17228-87

Самолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности

743

ГОСТ 17229-85

Самолеты пассажирские и транспортные. Метод определения уровней шума, создаваемого на местности

744

ГОСТ 17565-72

Кассеты электрифицированные сигнальных ракет. Типы и основные параметры

745

ГОСТ 18832-73

Системы радиотехнические ближней навигации. Термины и определения

746

ГОСТ 18977-79

Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов. Типы функциональных связей. Виды и уровни электрических сигналов

747

ГОСТ 19125-90

Части штуцеров соединительные бортовых авиационных приборов. Конструкция и размеры

748

ГОСТ 19156-79

Аппаратура навигационная наземная одометрическая. Термины и определения

749

ГОСТ 19186-81

Доски приборные кабин самолетов с двумя летчиками. Требования к компоновке и установке приборных досок летчиков

750

ГОСТ 19328-81

Заправка и зарядка самолетов и вертолетов жидкостями и газами. Параметры

751

ГОСТ 19622-91

Клапаны обратные гидравлических систем летательных аппаратов. Типы и технические требования

752

ГОСТ 19623-90

Клапаны обратные воздушных систем летательных аппаратов. Типы и общие технические требования

753

ГОСТ 19705-89

Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии

754

ГОСТ 19838-82

Характеристика контролепригодности изделий авиационной техники. Правила изложения и оформления

755

ГОСТ 19919-74

Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения

756

ГОСТ 20058-80

Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и обозначения

757

ГОСТ 20444-85

Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

758

ГОСТ 20762-75

Кабины воздушных судов, используемых в сельском и лесном хозяйствах. Нормы и требования

759

ГОСТ 21453-75

Средства парашютного десантирования грузов и техники. Термины и определения

760

ГОСТ 21467-81

Амортизаторы бортового оборудования летательных аппаратов. Типы, основные параметры, размеры и технические требования

761

ГОСТ 21486-76

Газификаторы самолетов и вертолетов кислородные бортовые. Термины и определения

762

ГОСТ 21508-76

Защита от обледенения самолетов и вертолетов. Термины и определения

763

ГОСТ 21535-76

Системы радионавигационные дальномерные и разностно-дальномерные. Термины и определения

764

ГОСТ 21660-76

Оборудование бортовое летательных аппаратов. Масса. Термины и определения

765

ГОСТ 21787-76

Оборудование напольное самолетов и вертолетов для погрузки, выгрузки и швартовки универсальных авиационных контейнеров и авиационных поддонов. Общие технические требования

766

ГОСТ 22283-88

Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

767

ГОСТ 22285-76

Оборудование грузовых кабин транспортных самолетов. Термины и определения

768

ГОСТ 22286-76

Системы регулирования автоматические электрические авиационных силовых установок. Термины и определения

769

ГОСТ 22378-77

Двигатели газотурбинные. Определение направления вращения роторов и валов

770

ГОСТ 22606-77

Системы зажигания авиационных газотурбинных двигателей электрические. Термины и определения

771

ГОСТ 22616-77

Трубы вихревые. Термины и определения

772

ГОСТ 22639-77

Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов. Термины и определения

773

ГОСТ 22686-85

Средства отображения информации экипажу самолета и вертолета. Термины и определения

774

ГОСТ 22837-77

Оборудование самолетов и вертолетов пилотажно-навигационное бортовое. Термины и определения

775

ГОСТ 23220-78

Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. Термины и определения

776

ГОСТ 23331-78

Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий

777

ГОСТ 23405-78

Вентили запорные для пневматических и гидравлических систем. Типы, основные параметры и технические требования

778

ГОСТ 23645-79

Диафрагмы иллюминаторов летательных аппаратов. Методы расчета геометрических параметров

779

ГОСТ 24007-80

Клапаны обратные топливных систем летательных аппаратов. Типы, основные параметры, размеры и технические требования

780

ГОСТ 24215-80

Выживание, автономное существование и спасение экипажа воздушных судов после вынужденного приземления или приводнения. Термины и определения

781

ГОСТ 24728-81

Ветер. Пространственное и временное распределение характеристик

782

ГОСТ 25620-83

Система вторичной радиолокации для управления воздушным движением. Методы измерений основных параметров

783

ГОСТ 26382-84

Двигатели газотурбинные гражданской авиации. Допустимые уровни вибрации и общие требования к контролю вибрации

784

ГОСТ 26566-85

Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Термины и определения

785

ГОСТ 26807-86

Аппаратура бортовая цифровая самолетов и вертолетов. Методы стендовых испытаний на работоспособность в условиях электромагнитных воздействий

786

ГОСТ 26820-86

Установки силовые вспомогательные пассажирских и транспортных самолетов. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности, и метод их определения

787

ГОСТ 26904-86

Радиомаяки радиотехнической системы ближней навигации. Методы летных испытаний

788

ГОСТ 27845-88

Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиотехнической системы ближней навигации VOR. Общие требования

789

ГОСТ 27846-88

Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиомаячной системы инструментального захода самолетов на посадку ILS. Общие требования

790

ГОСТ 28387-89

Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Основные параметры и методы измерений

791

ГОСТ 4.151-85

СПКП. Изделия электроугольные. Номенклатура показателей

792

ГОСТ 4.154-85

СПКП. Машины электрические вращающиеся средние свыше 56 до 355 габарита включительно. Номенклатура показателей

793

ГОСТ 4.167-85

СПКП. Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355 габарита. Номенклатура показателей

794

ГОСТ 4.171-85

СПКП. Турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы и их системы возбуждения. Номенклатура показателей

795

ГОСТ 4.330-85

СПКП. Машины электрические вращающиеся малой мощности. Номенклатура показателей

796

ГОСТ 4.424-86

СПКП. Турбины паровые стационарные. Номенклатура показателей

797

ГОСТ 4.426-86

СПКП. Оборудование вспомогательное паровых турбин. Номенклатура показателей

798

ГОСТ 4.432-86

СПКП. Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей

799

ГОСТ 12.2.007.1-75

ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

800

ГОСТ 183-74

Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия

801

ГОСТ 609-84

Машины электрические вращающиеся. Компенсаторы синхронные. Общие технические условия

802

ГОСТ 2479-79

Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа

803

ГОСТ 2582-81

Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия

804

ГОСТ 3618-82

Турбины паровые стационарные для привода турбогенераторов. Типы и основные параметры

805

ГОСТ 4541-70

Машины электрические вращающиеся. Обозначения буквенные установочно-присоединительных и габаритных размеров

806

ГОСТ 5616-89

Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия

807

ГОСТ 7217-87

Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний

808

ГОСТ 8592-79

Машины электрические вращающиеся. Допуски на установочные и присоединительные размеры и методы контроля

809

ГОСТ 9506.1-74

Щетки для электрических машин. Метод определения размеров

810

ГОСТ 9506.7-74

Щетки для электрических машин. Метод определения коллекторных характеристик

811

ГОСТ 9630-80

Двигатели трехфазные асинхронные напряжением свыше 1000 В. Общие технические условия

812

ГОСТ 10159-79

Машины электрические вращающиеся коллекторные. Методы испытаний

813

ГОСТ 10169-77

Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний

814

ГОСТ 10683-73

Машины электрические. Номинальные частоты вращения и допускаемые отклонения

815

ГОСТ 11828-86

Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний

816

ГОСТ 11929-87

Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний. Определение уровня шума

817

ГОСТ 12049-75

Двигатели постоянного тока для машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия

818

ГОСТ 12126-86

Машины электрические малой мощности. Установочные и присоединительные размеры

819

ГОСТ 12139-84

Машины электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот

820

ГОСТ 12232-89 (МЭК 136-86)

Щетки электрических машин. Размеры и методы определения переходного электрического сопротивления между щеткой и токоведущим проводом и определения усилия вырывания токоведущего провода

821

ГОСТ 12259-75

Машины электрические. Методы определения расхода охлаждающего газа

822

ГОСТ 13267-73

Машины электрические вращающиеся и непосредственно соединяемые с ними неэлектрические. Высоты оси вращения и методы контроля

823

ГОСТ 14191-88

Машины электрические вращающиеся малой мощности. Двигатели для звукозаписывающей аппаратуры и электропроигрывающих устройств бытового назначения. Общие технические условия

824

ГОСТ 14950-75

Конструкция изоляции электрических машин с предварительно изолированными шаблонными секциями обмотки. Метод определения нагревостойкости

825

ГОСТ 14965-80

Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия

826

ГОСТ 16165-80

Генераторы транзисторные ультразвуковые для технологических установок. Общие технические условия

827

ГОСТ 16264.2-85

Двигатели синхронные. Общие технические условия

828

ГОСТ 16264.3-85

Двигатели коллекторные. Общие технические условия

829

ГОСТ 16264.4-85

Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия

830

ГОСТ 16264.5-85

Двигатели шаговые. Общие технические условия

831

ГОСТ 17513-72

Электропривод колесных машин тяговый. Термины и определения

832

ГОСТ 18058-80

Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые погружные серии ПЭД. Технические условия

833

ГОСТ 18200-90

Машины электрические вращающиеся мощностью свыше 200 кВт. Двигатели синхронные. Общие технические условия

834

ГОСТ 18624-73

Реакторы электрические. Термины и определения

835

ГОСТ 18709-73

Машины электрические вращающиеся средние. Установочно-присоединительные размеры

836

ГОСТ 19350-74

Электрооборудование электрического подвижного состава. Термины и определения

837

ГОСТ 19780-81

Коллекторы и кольца контактные электрических вращающихся машин. Размеры диаметров

838

ГОСТ 20832-75

Система стандартов по вибрации. Машины электрические вращающиеся массой до 0,5 кг. Допустимая вибрация

839

ГОСТ 20839-75

Машины электрические вращающиеся с высотой оси вращения от 450 до 1000 мм. Установочно-присоединительные размеры

840

ГОСТ 21099-75

Машины электрические вращающиеся. Щеткодержатели и кронштейны. Зубчатая нарезка на крепежной поверхности. Профили и размеры

841

ГОСТ 21888-82 (МЭК 276-68, МЭК 560-77)

Щетки, щеткодержатели, коллекторы и контактные кольца электрических машин. Термины и определения

842

ГОСТ 23264-78

Машины электрические малой мощности. Условные обозначения

843

ГОСТ 24680-81

Машины электрические вращающиеся. Пластины коллекторные изоляционные. Ряд толщин

844

ГОСТ 24689-85

Щетки электрических вращающихся машин. Общие технические условия

845

ГОСТ 24720-81

Щеткодержатели электрических машин. Общие технические условия

846

ГОСТ 24808-81

Щеткодержатели и кронштейны тяговых электрических машин. Нарезка зубчатая. Размеры

847

ГОСТ 24875-88

Машины электрические малой мощности. Тахогенераторы. Общие технические условия

848

ГОСТ 24915-81

Двигатели трехфазные асинхронные напряжением 6000 В, мощностью от 200 до 1000 кВт. Ряды мощностей и установочных размеров

849

ГОСТ 26771-85

Микроэлектродвигатели для игрушек. Общие технические условия

850

ГОСТ 26772-85

Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения

851

ГОСТ 27164-86

Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования

852

ГОСТ 27222-91 (МЭК 279-69)

Машины электрические вращающиеся. Измерение сопротивления обмоток машин переменного тока без отключения от сети

853

ГОСТ 27223-87

Машины электрические вращающиеся. Двигатели синхронные и асинхронные. Определение зависимого от времени превышения температуры при заторможенном роторе. Методы испытаний

854

ГОСТ 27370-87

Щеткодержатели для контактных колец группы Р типа РА

855

ГОСТ 27372-87

Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

856

ГОСТ 27430-87 (МЭК 34-10-75)

Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения для описания синхронных машин

857

ГОСТ 27471-87

Машины электрические вращающиеся. Термины и определения

858

ГОСТ 27660-88

Пластины для коллекторов электрических машин

859

ГОСТ 27870-88

Вибрация. Оценка качества балансировки гибких роторов

860

ГОСТ 27895-88 (МЭК 34-11-3-84)

Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Основные правила, распространяющиеся на температурно-токовые реле, используемые в системах температурной защиты

861

ГОСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2-84)

Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Термодетекторы и вспомогательная аппаратура управления, используемые в системах температурной защиты

862

ГОСТ 28295-89

Коллекторы электрических вращающихся машин. Общие технические условия

863

ГОСТ 28927-91 (МЭК 842-88)

Синхронные машины с водородным охлаждением. Правила установки и эксплуатации. Технические требования

864

ГОСТ 4.119-84

СПКП. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей

865

ГОСТ 4.423-86

СПКП. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей

866

ГОСТ 12.2.016.1-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования

867

ГОСТ 12.2.016.2-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных агрегатов

868

ГОСТ 12.2.016.3-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик передвижных компрессорных станций

869

ГОСТ 12.2.016.4-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных станций и установок

870

ГОСТ 12.2.016.5-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Шумовые характеристики и защита от шума. Построение (изложение, оформление, содержание) технических документов

871

ГОСТ 5197-85

Вакуумная техника. Термины и определения

872

ГОСТ 6492-86

Компрессоры поршневые холодопроизводительностью не менее 5,2 кВт (4500 ккал/ч). Типы и основные параметры

873

ГОСТ 9515-81

Кольца поршневые металлические поршневых компрессоров. Технические условия

874

ГОСТ 14715-88

Арматура вакуумная. Типы. Основные параметры

875

ГОСТ 17008-85

Компрессоры хладоновые герметичные. Общие технические условия

876

ГОСТ 18626-73

Проходы условные элементов вакуумных систем. Основные размеры

877

ГОСТ 20073-81

Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний

878

ГОСТ 21957-76

Техника криогенная. Термины и определения

879

ГОСТ 24347-80

Вибрация. Обозначения и единицы величин

880

ГОСТ 24934-81

Оборудование вакуумное. Фланцы неподвижные винтовые. Основные и присоединительные размеры

881

ГОСТ 24935-81

Оборудование вакуумное. Фланцы поворотные винтовые. Основные и присоединительные размеры

882

ГОСТ 25005-81

Оборудование холодильное. Общие требования к определению давлений

883

ГОСТ 25051.3-83

Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации

884

ГОСТ 25051.4-83

Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические условия

885

ГОСТ 25196-82

Оборудование вакуумное. Установки для ионной имплантации. Общие технические требования

886

ГОСТ 25197-82

Оборудование вакуумное. Клапаны прямые и угловые вакуумные. Установочные размеры

887

ГОСТ 25198-82

Оборудование вакуумное. Соединения вакуумных трубопроводов. Установочные размеры

888

ГОСТ 25662-83

Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные диффузионные. Методы испытаний

889

ГОСТ 25663-83

Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные механические. Методы испытаний

890

ГОСТ 26099-84

Насосы вакуумные поршневые. Типы и основные параметры

891

ГОСТ 26526-85

Оборудование вакуумное. Соединения фланцевые для сверхвысоковакуумных систем. Конструкция, размеры и технические требования

892

ГОСТ 27407-87

Компрессоры поршневые опозитные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методы их измерений

893

ГОСТ 28547-90

Компрессоры холодильные объемного действия. Методы испытаний

894

ГОСТ 28563-90

Станции компрессорные передвижные общего назначения. Приемка и методы испытаний

895

ГОСТ 28564-90

Машины и агрегаты холодильные на базе компрессоров объемного действия. Методы испытаний

896

ГОСТ 28567-90

Компрессоры. Термины и определения

897

ГОСТ 4.173-85

СПКП. Устройства комплектные распределительные на напряжение свыше 1000 В. Номенклатура показателей

898

ГОСТ 4.316-85

СПКП. Трансформаторы силовые, нулевого габарита, измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей

899

ГОСТ 8.216-88

ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

900

ГОСТ 12.2.024-87

ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля

901

ГОСТ 3484.1-88

Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний

902

ГОСТ 3484.3-88

Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции

903

ГОСТ 3484.4-88

Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность

904

ГОСТ 3484.5-88

Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность

905

ГОСТ 7012-77

Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия

906

ГОСТ 7518-83

Трансформаторы для бытовых электроприборов. Технические условия

907

ГОСТ 8024-90

Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

908

ГОСТ 9680-77

Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей

909

ГОСТ 10458-81

Трансформаторы для индукционных электротермических установок на частоту от 500 до 10000 Гц. Основные параметры

910

ГОСТ 11677-85

Трансформаторы силовые. Общие технические условия

911

ГОСТ 14693-90

Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

912

ГОСТ 14694-76

Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

913

ГОСТ 15542-79

Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие технические условия

914

ГОСТ 16110-82

Трансформаторы силовые. Термины и определения

915

ГОСТ 16555-75

Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные. Технические условия

916

ГОСТ 16772-77

Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия

917

ГОСТ 18628-73

Трансформаторы питания сетевые однофазные на напряжения от 1000 до 35000 В и мощностью до 4000 В·А. Основные параметры

918

ГОСТ 18629-73

Трансформаторы питания и дроссели фильтров выпрямителей. Ряд электрических потенциалов

919

ГОСТ 18630-73

Трансформаторы импульсные. Основные параметры

920

ГОСТ 18685-73

Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения

921

ГОСТ 19294-84

Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия

922

ГОСТ 20247-81

Трансформаторы и агрегаты трансформаторные силовые электропечные. Общие технические условия

923

ГОСТ 20248-82

Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

924

ГОСТ 20938-75

Трансформаторы малой мощности. Термины и определения

925

ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-82)

Трансформаторы (силовые и напряжения и реакторы). Методы испытания электрической прочности изоляции

926

ГОСТ 22765-89

Трансформаторы питания, низкой частоты, импульсные и дроссели фильтров выпрямителей. Методы измерения электрических параметров

927

ГОСТ 24687-81

Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Степени защиты

928

ГОСТ 27360-87

Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВ·А, напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования

929

ГОСТ 4.137-85

СПКП. Приборы полупроводниковые силовые. Номенклатура показателей

930

ГОСТ 4.139-85

СПКП. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей

931

ГОСТ 4.172-85

СПКП. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей

932

ГОСТ 4.176-85

СПКП. Аппараты электрические высоковольтные. Номенклатура показателей

933

ГОСТ 4.375-85

СПКП. Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы измерительные аналоговые. Номенклатура показателей

934

ГОСТ 4.392-85

СПКП. Счетчики электрической энергии. Номенклатура показателей

935

ГОСТ 4.409-85

СПКП. Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Номенклатура показателей

936

ГОСТ 4.410-86

СПКП. Соединения и изделия со стабильными изотопами. Номенклатура показателей

937

ГОСТ 12.2.007.11-75

ССБТ. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности

938

ГОСТ 14868-72

Преобразователи электромашинные мощностью от 8 до 2000 кВт частотой от 1000 до 21600 Гц. Основные параметры

939

ГОСТ 17493-80

Преобразователи частоты электромашинные мощностью 250 кВт и выше. Общие технические условия

940

ГОСТ 18142.1-85

Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие технические условия

941

ГОСТ 18953-73

Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия

942

ГОСТ 20962-75

Преобразователи частоты статические для электротермии. Основные параметры

943

ГОСТ 23414-84

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и определения

944

ГОСТ 23771-79

Преобразователи электрических величин электрохимические. Термины и определения

945

ГОСТ 23900-87

Приборы полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры

946

ГОСТ 24376-91

Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия

947

ГОСТ 24461-80

Приборы полупроводниковые силовые. Методы измерений и испытаний

948

ГОСТ 24607-88

Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические требования

949

ГОСТ 24688-81

Возбудители статические полупроводниковые для трехфазных синхронных двигателей. Общие технические требования

950

ГОСТ 25293-82

Охладители воздушных систем охлаждения силовых полупроводниковых приборов. Общие технические условия

951

ГОСТ 25953-83

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВ·А и выше. Параметры

952

ГОСТ 26118-84

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВ·А и выше. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

953

ГОСТ 26282-84

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью до 5 кВ·А. Параметры

954

ГОСТ 26284-84

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные обозначения

955

ГОСТ 26416-85

Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 кВ. Общие технические условия

956

ГОСТ 26567-85

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний

957

ГОСТ 26830-86

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью до 5 кВ·А включительно. Общие технические условия

958

ГОСТ 27043-86

Шкафы для тиристорных электроприводов. Классификация, габаритные размеры и технические требования

959

ГОСТ 27264-87

Транзисторы силовые биполярные. Методы измерений

960

ГОСТ 27591-88

Модули полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры

961

ГОСТ 27699-88

Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические условия

962

ГОСТ 4.31-82

СПКП. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Номенклатура показателей

963

ГОСТ 10.69-72

Клипфиск соленый для экспорта. Технические условия

964

ГОСТ 1084-88

Сельди пряного посола и маринованные (бочковые). Технические условия

965

ГОСТ 1304-76

Жиры рыб и морских млекопитающих технические. Технические условия

966

ГОСТ 1368-91

Рыба всех видов обработки. Длина и масса

967

ГОСТ 6052-79

Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная. Технические условия

968

ГОСТ 7368-79

Икра паюсная осетровых рыб. Технические условия

969

ГОСТ 10531-89

Консервы рыбные. Рыба обжаренная в маринаде. Технические условия

970

ГОСТ 11829-66

Балычок сельди-черноспинки холодного копчения. Технические условия

971

ГОСТ 12028-86

Консервы рыбные. Сардины в масле. Технические условия

972

ГОСТ 13197-67

Изделия балычные холодного копчения из лосося балтийского. Технические условия

973

ГОСТ 13272-80

Консервы из печени рыб. Технические условия

974

ГОСТ 13686-68

Кета семужного посола. Технические условия

975

ГОСТ 13865-68

Консервы натуральные с добавлением масла. Технические условия

976

ГОСТ 16079-70

Рыбы сиговые соленые. Технические условия

977

ГОСТ 16676-71

Консервы рыбные. Уха и супы. Технические условия

978

ГОСТ 16978-89

Консервы рыбные в томатном соусе. Технические условия

979

ГОСТ 17661-72

Тунец, парусник, макрель, марлин и меч-рыба мороженые. Технические условия

980

ГОСТ 18056-88

Консервы. Креветки натуральные. Технические условия

981

ГОСТ 18170-72

Пат жемчужный. Технические условия

982

ГОСТ 18173-72

Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия

983

ГОСТ 19182-89

Пресервы рыбные. Методы определения буферности

984

ГОСТ 20438-75

Водоросли, травы морские и продукты их переработки. Правила приемки. Метод органолептической оценки качества. Методы отбора проб для лабораторных испытаний

985

ГОСТ 20919-75

Консервы. Краб мелкий в собственном соку. Технические условия

986

ГОСТ 23600-79

Концентраты пищевые. Супы сухие с рыбой и морепродуктами. Технические условия

987

ГОСТ 26664-85

Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей

988

ГОСТ 27082-89

Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения общей кислотности

989

ГОСТ 28914-91

Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения алюминия

990

ГОСТ 28972-91

Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (pH)

991

ГОСТ 18518-80

Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия

992

ГОСТ 28150-89

Хмелесушилки непрерывного действия. Показатели энергопотребления

993

ГОСТ 28695-90

Резервуары асептические. Основные параметры, размеры и технические требования

994

ГОСТ 4.229-83

СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей

995

ГОСТ 4.453-86

СПКП. Бумага для письма. Номенклатура показателей

996

ГОСТ 4.454-86

СПКП. Бумага для черчения и рисования. Номенклатура показателей

997

ГОСТ 4.455-86

СПКП. Картон электроизоляционный. Номенклатура показателей

998

ГОСТ 9.801-82

ЕСЗКС. Бумага. Методы определения грибостойкости

999

ГОСТ 334-73

Бумага масштабно-координатная. Технические условия

1000

ГОСТ 489-88

Бумага копировальная. Технические условия

1001

ГОСТ 597-73

Бумага чертежная. Технические условия

1002

ГОСТ 645-89

Бумага кабельная для изоляции кабелей на напряжение от 110 до 500 кВ. Технические условия

1003

ГОСТ 744-77

Бумага мундштучная. Технические условия

1004

ГОСТ 876-73

Бумага патронная. Технические условия

1005

ГОСТ 891-75

Бумага и картон для текстильных патронов и конусов. Технические условия

1006

ГОСТ 892-89

Калька бумажная. Технические условия

1007

ГОСТ 1339-79

Бумага картографическая. Технические условия

1008

ГОСТ 1342-78

Бумага для печати. Размеры

1009

ГОСТ 1760-86

Подпергамент. Технические условия

1010

ГОСТ 1931-80

Бумага электроизоляционная намоточная. Технические условия

1011

ГОСТ 1933-73

Картон калиброванный. Технические условия

1012

ГОСТ 2635-77

Бумага-основа для фотобумаги. Технические условия

1013

ГОСТ 2824-86

Картон электроизоляционный. Технические условия

1014

ГОСТ 2850-80

Картон асбестовый. Технические условия

1015

ГОСТ 3246-84

Картон жаккардовый. Технические условия

1016

ГОСТ 3441-88

Бумага электроизоляционная пропиточная. Технические условия

1017

ГОСТ 3479-85

Бумага папиросная. Технические условия

1018

ГОСТ 3553-87

Бумага телефонная. Технические условия

1019

ГОСТ 3914-89

Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Технические условия

1020

ГОСТ 4194-88

Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением. Технические условия

1021

ГОСТ 5186-88

Целлюлоза электроизоляционная сульфатная для конденсаторной, кабельной и трансформаторной бумаги. Технические условия

1022

ГОСТ 5709-86

Бумага для сигарет. Технические условия

1023

ГОСТ 5982-84

Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия

1024

ГОСТ 6290-74

Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия

1025

ГОСТ 6501-82

Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия

1026

ГОСТ 6656-76

Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия

1027

ГОСТ 6657-77

Бумага почтовая. Технические условия

1028

ГОСТ 6658-75

Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

1029

ГОСТ 6659-83

Картон обивочный водостойкий. Технические условия

1030

ГОСТ 6662-73

Бумага для патронирования. Технические условия

1031

ГОСТ 6722-75

Картон фильтровальный технический. Технические условия

1032

ГОСТ 6742-79

Бумага форзацная. Технические условия

1033

ГОСТ 6840-78

Целлюлоза. Метод определения содержания альфацеллюлозы

1034

ГОСТ 6841-77

Целлюлоза. Метод определения смол и жиров

1035

ГОСТ 6861-73

Бумага писчая цветная. Технические условия

1036

ГОСТ 6999-85

Лента и бумага для контрольно-кассовых и контрольно-регистрирующих машин. Технические условия

1037

ГОСТ 7271-74

Бумага для почтовых документов. Технические условия

1038

ГОСТ 7277-77

Бумага рисовальная. Технические условия

1039

ГОСТ 7362-78

Бумага перфокарточная. Технические условия

1040

ГОСТ 7376-89

Картон гофрированный. Общие технические условия

1041

ГОСТ 7438-73

Бумага курительная. Технические условия

1042

ГОСТ 7500-85

Бумага и картон. Методы определения состава по волокну

1043

ГОСТ 7516-75

Целлюлоза. Метод определения набухания

1044

ГОСТ 7584-89

Бумага лабораторная фильтровальная. Методы определения фильтрующей и разделительной способности

1045

ГОСТ 7625-86

Бумага этикеточная. Технические условия

1046

ГОСТ 7687-88

Бумага и картон. Метод определения числа вкраплений железа и меди

1047

ГОСТ 7691-81

Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

1048

ГОСТ 7717-88

Бумага диаграммная. Технические условия

1049

ГОСТ 7730-89

Пленка целлюлозная. Технические условия

1050

ГОСТ 7950-77

Картон переплетный. Технические условия

1051

ГОСТ 8049-62

Бумага. Штриховой метод определения степени проклейки

1052

ГОСТ 8434-77

Бумага. Метод определения массовой доли мышьяка

1053

ГОСТ 8552-88

Полуфабрикаты волокнистые, бумага, картон. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки

1054

ГОСТ 8589-75

Бумага для оклейки бумажно-беловых товаров и картонажной продукции. Технические условия

1055

ГОСТ 8618-86

Картон для стереотипных матриц. Технические условия

1056

ГОСТ 8740-85

Картон облицовочный. Технические условия

1057

ГОСТ 8874-80

Бумага. Методы определения прозрачности и непрозрачности

1058

ГОСТ 8942-85

Лента бумажная рулонная для печатающих устройств. Технические условия

1059

ГОСТ 9003-75

Целлюлоза вискозная. Метод определения реакционной способности к вискозообразованию

1060

ГОСТ 9094-89

Бумага для печати офсетная. Технические условия

1061

ГОСТ 9095-89

Бумага для печати типографская. Технические условия

1062

ГОСТ 9105-74

Целлюлоза. Метод определения средней степени полимеризации

1063

ГОСТ 9168-80

Бумага для глубокой печати. Технические условия

1064

ГОСТ 9186-76

Картон обувной и детали из него. Правила приемки и методы испытаний

1065

ГОСТ 9187-74

Картон обувной. Метод определения жесткости и изгибостойкости при статическом изгибе

1066

ГОСТ 9188-75

Картон обувной. Метод определения истираемости во влажном состоянии

1067

ГОСТ 9327-60

Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы

1068

ГОСТ 9347-74

Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия

1069

ГОСТ 9418-75

Целлюлоза. Метод определения медного числа

1070

ГОСТ 9542-89

Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

1071

ГОСТ 9568-80

Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли кальция

1072

ГОСТ 9571-89

Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины. Технические условия

1073

ГОСТ 9597-76

Целлюлоза. Метод определения массовой доли веществ, растворимых в 10- и 18 %-ных растворах гидроокиси натрия

1074

ГОСТ 9955-62

Картон. Метод определения пластической деформации

1075

ГОСТ 9995-75

Бумага-основа для переплетного материала. Технические условия

1076

ГОСТ 10014-73

Масса древесная беленая и белая. Технические условия

1077

ГОСТ 10015-87

Бумага гуммированная для переводных изображений. Технические условия

1078

ГОСТ 10127-75

Бумага-основа влагопрочная для шлифовальных шкурок. Технические условия

1079

ГОСТ 10396-84

Бумага кабельная крепированная. Технические условия

1080

ГОСТ 10459-87

Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия

1081

ГОСТ 10638-73

Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия

1082

ГОСТ 10751-85

Бумага электропроводящая кабельная. Технические условия

1083

ГОСТ 10752-79

Бумага фотографическая "Унибром". Технические условия

1084

ГОСТ 10820-75

Целлюлоза. Метод определения массовой доли пентозанов

1085

ГОСТ 11006-74

Целлюлоза вискозная. Метод определения времени фильтрации раствора гидроокиси натрия щелочной целлюлозой

1086

ГОСТ 11208-82

Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая. Технические условия

1087

ГОСТ 11600-75

Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия

1088

ГОСТ 11720-76

Целлюлоза вискозная. Метод определения плотности листа

1089

ГОСТ 11836-76

Бумага для билетов. Технические условия

1090

ГОСТ 11945-78

Трубки фибровые. Технические условия

1091

ГОСТ 11960-79

Полуфабрикаты волокнистые и сырье из однолетних растений для целлюлозно-бумажного производства. Метод определения лигнина

1092

ГОСТ 12026-76

Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

1093

ГОСТ 12033-74

Целлюлоза вискозная. Метод определения капиллярной впитываемости

1094

ГОСТ 12051-76

Бумага обложечная тетрадная. Технические условия

1095

ГОСТ 12057-81

Бумага и картон. Методы определения линейной деформации

1096

ГОСТ 12268-79

Картон электроизоляционный. Методы определения стойкости к воздействию испытательного напряжения, поверхностных разрядов и сжимаемости под давлением

1097

ГОСТ 12395-76

Целлюлоза для электроизоляционных бумаг и картонов. Метод определения динамической вязкости медно-аммиачного раствора

1098

ГОСТ 12456-83

Фибра для шлифовальных дисков. Технические условия

1099

ГОСТ 12524-78

Бумага. Метод определения содержания свободного хлора

1100

ГОСТ 12603-67

Бумага и картон. Метод определения поверхностной впитываемости капельным способом

1101

ГОСТ 12604-77

Бумага. Метод определения впитываемости при полном погружении

1102

ГОСТ 12765-88

Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая электроизоляционная. Технические условия

1103

ГОСТ 12769-85

Бумага электроизоляционная крепированная. Технические условия

1104

ГОСТ 12783-91

Бумага. Метод определения коэффициента электрического сопротивления

1105

ГОСТ 12785-87

Бумага для электролитических конденсаторов. Технические условия

1106

ГОСТ 13309-90

Тетради общие. Технические условия

1107

ГОСТ 13346-72

Бумага и картон. Метод определения массовой доли свинца

1108

ГОСТ 13523-78

Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов

1109

ГОСТ 13525.4-68

Бумага и картон. Метод определения сортности

1110

ГОСТ 13525.5-68

Бумага и картон. Метод определения внутрирулонных дефектов

1111

ГОСТ 13525.6-68

Бумага и картон. Метод определения потери механической прочности при нагревании

1112

ГОСТ 13525.9-68

Бумага. Метод определения дырчатости

1113

ГОСТ 13525.10-78

Бумага. Метод определения массовой доли меди

1114

ГОСТ 13525.13-69

Бумага. Методы определения жиропроницаемости

1115

ГОСТ 13525.16-69

Бумага. Метод определения скручиваемости при одностороннем смачивании

1116

ГОСТ 13525.18-70

Бумага. Метод определения промокаемости

1117

ГОСТ 13525.20-74

Бумага мундштучная. Метод определения упругости

1118

ГОСТ 13648.1-78

Картон. Метод определения деформации при сжатии

1119

ГОСТ 13648.2-68

Картон. Метод определения разрушающего усилия и предела прочности при статическом изгибе

1120

ГОСТ 14363.5-71

Целлюлоза для химической переработки. Метод определения массовой доли мелкого волокна

1121

ГОСТ 14613-83

Фибра. Технические условия

1122

ГОСТ 16296-79

Масса древесная. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям

1123

ГОСТ 16489-78

Масса древесная. Правила приемки. Методы отбора проб

1124

ГОСТ 16711-84

Основа парафинированной бумаги. Технические условия

1125

ГОСТ 16747-80

Бумага конденсаторная. Метод определения числа токопроводящих включений

1126

ГОСТ 16762-82

Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомодульных волокон. Технические условия

1127

ГОСТ 17401-80

Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. Термины и определения

1128

ГОСТ 17914-72

Обложки для длительных сроков хранения. Технические условия

1129

ГОСТ 17926-80

Картон и фибра. Термины и определения

1130

ГОСТ 18251-87

Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

1131

ГОСТ 18277-90

Бумага-основа для шлифовальной шкурки. Технические условия

1132

ГОСТ 18510-87

Бумага писчая. Технические условия

1133

ГОСТ 18634-73

Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа

1134

ГОСТ 19112-78

Изделия из бумаги и картона. Технология. Термины и определения

1135

ГОСТ 19318-73

Целлюлоза. Подготовка проб к химическим анализам

1136

ГОСТ 19493-74

Бумага щелочестойкая для ртутно-цинковых элементов. Технические условия.

1137

ГОСТ 19625-83

Лента телеграфная и бумага для телеграфной ленты. Технические условия

1138

ГОСТ 19877-82

Целлюлоза для химической переработки. Спектральный метод определения элементов в целлюлозе

1139

ГОСТ 20358-78

Бумага для фильтрования воздуха. Технические условия

1140

ГОСТ 20363-88

Бумага чертежная прозрачная. Технические условия

1141

ГОСТ 20376-74

Картон термоизоляционный прокладочный. Технические условия

1142

ГОСТ 20806-86

Бумага для фильтрования масел. Технические условия

1143

ГОСТ 21101-83

Целлюлоза сульфатная предгидролизная кордная холодного облагораживания. Технические условия

1144

ГОСТ 21215-75

Бумага электроизоляционная оксидная. Технические условия

1145

ГОСТ 21444-75

Бумага мелованная. Технические условия

1146

ГОСТ 21479-87

Система "человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требования

1147

ГОСТ 21801-76

Масса древесная. Определение массы партии

1148

ГОСТ 21956-88

Бумага и картон фильтровальные. Метод определения герметичности

1149

ГОСТ 22351-77

Картон чемоданный. Технические условия

1150

ГОСТ 23415-79

Лента бумажная с транспортными отверстиями. Общие технические условия

1151

ГОСТ 23436-83

Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия

1152

ГОСТ 23646-79

Волокнистые полуфабрикаты целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения

1153

ГОСТ 23779-79

Бумага асбестовая. Технические условия

1154

ГОСТ 24299-80

Целлюлоза сульфатная вискозная. Технические условия

1155

ГОСТ 24311-80

Картон для радиозондов. Технические условия

1156

ГОСТ 24874-91

Бумага электроизоляционная трансформаторная. Технические условия

1157

ГОСТ 25013-81

Бумага электрохимическая импульсная. Технические условия

1158

ГОСТ 25089-81

Бумага типографская для многотомных изданий. Технические условия

1159

ГОСТ 25099-82

Бумага и картон фильтровальные. Метод определения сопротивления потоку воздуха

1160

ГОСТ 25438-82

Целлюлоза для химической переработки. Методы определения характеристической вязкости

1161

ГОСТ 25894-83

Бумага фотографическая. Маркировка и упаковка

1162

ГОСТ 25921-83

Лента бумажная для графических устройств вычислительных машин. Технические условия

1163

ГОСТ 26127-84

Бумага электроизоляционная. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц

1164

ГОСТ 26130-84

Бумага электроизоляционная. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении

1165

ГОСТ 26661-85

Бумага фотографическая цветная. Метод общесенситометрического испытания

1166

ГОСТ 26764-85

Бумага для перфораторной ленты. Технические условия

1167

ГОСТ 26893-86

Бумага фильтровальная для качественных и количественных анализов. Метод определения сопротивления продавливанию во влажном состоянии

1168

ГОСТ 27163-86

Целлюлоза для химической переработки. Спектрометрический пламенный атомно-абсорбционный метод определения элементов в целлюлозе

1169

ГОСТ 27793-88

Фотобумага. Основные размеры

1170

ГОСТ 28172-89

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия

1171

ГОСТ 28580-90

Бумаги электротехнические нецеллюлозные. Определения и общие требования

1172

ГОСТ 29331-92 (ИСО 5630-4-86)

Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 4. Сухая тепловая обработка при температуре 120 или 150° C.

1173

ГОСТ 4.110-84

СПКП. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей

1174

ГОСТ 9.023-74

ЕСЗКС. Топлива нефтяные. Метод лабораторных испытаний биостойкости топлив, защищенных противомикробными присадками

1175

ГОСТ 9.052-88

ЕСЗКС. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

1176

ГОСТ 9.054-75

ЕСЗКС. Консервационные масла, смазки и ингибированные пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной способности

1177

ГОСТ 9.080-77

ЕСЗКС. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы

1178

ГОСТ 9.082-77

ЕСЗКС. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию бактерий

1179

ГОСТ 9.085-78

ЕСЗКС. Жидкости смазочно-охлаждающие. Методы испытаний на биостойкость

1180

ГОСТ 32-74

Масла турбинные. Технические условия

1181

ГОСТ 305-82

Топливо дизельное. Технические условия

1182

ГОСТ 511-82

Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа

1183

ГОСТ 610-72

Масла осевые. Технические условия

1184

ГОСТ 781-78

Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель. Технические условия

1185

ГОСТ 923-80

2-Нафтол технический. Технические условия

1186

ГОСТ 981-75

Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления

1187

ГОСТ 1012-72

Бензины авиационные. Технические условия

1188

ГОСТ 1033-79

Смазка, солидол жировой. Технические условия

1189

ГОСТ 1036-75

Смазки пластичные. Метод определения механических примесей

1190

ГОСТ 1057-88

Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола

1191

ГОСТ 1431-85

Нефтепродукты и присадки. Метод определения серы сплавлением в тигле

1192

ГОСТ 1437-75

Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы

1193

ГОСТ 1461-75

Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности

1194

ГОСТ 1510-84

Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

1195

ГОСТ 1520-84

Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола

1196

ГОСТ 1547-84

Масла и смазки. Метод определения наличия воды

1197

ГОСТ 1667-68

Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей. Технические условия

1198

ГОСТ 1756-52

Нефтепродукты. Методы определения давления насыщенных паров

1199

ГОСТ 1805-76

Масло приборное МВП. Технические условия

1200

ГОСТ 1861-73

Масла компрессорные. Технические условия

1201

ГОСТ 1929-87

Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре

1202

ГОСТ 1957-73

Смазка консталин. Технические условия

1203

ГОСТ 2070-82

Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов

1204

ГОСТ 2477-65

Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

1205

ГОСТ 2488-79

Церезин. Технические условия

1206

ГОСТ 2667-82

Нефтепродукты светлые. Метод определения цвета

1207

ГОСТ 2712-75

Смазка АМС. Технические условия

1208

ГОСТ 2770-74

Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия

1209

ГОСТ 2917-76

Масла и присадки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы

1210

ГОСТ 3122-67

Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа

1211

ГОСТ 3260-75

Смазка снарядная ВС. Технические условия

1212

ГОСТ 3276-89

Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия

1213

ГОСТ 3333-80

Смазка графитная. Технические условия

1214

ГОСТ 3338-68

Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси

1215

ГОСТ 3677-76

Композиция озокеритовая. Технические условия

1216

ГОСТ 3877-88

Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе

1217

ГОСТ 3900-85

Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

1218

ГОСТ 4039-88

Бензины автомобильные. Методы определения индукционного периода

1219

ГОСТ 4095-75

Изооктан технический. Технические условия

1220

ГОСТ 4113-80

Состав предохранительный ПП-95/5. Технические условия

1221

ГОСТ 4255-75

Нефтепродукты. Метод определения температуры плавления по Жукову

1222

ГОСТ 4333-87

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

1223

ГОСТ 4366-76

Смазка солидол синтетический. Технические условия

1224

ГОСТ 4806-79

Масло сланцевое топливное. Технические условия

1225

ГОСТ 5020-75

Жидкость "Стеол-М". Технические условия

1226

ГОСТ 5211-85

Смазки пластичные. Метод определения массовой доли мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот

1227

ГОСТ 5346-78

Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом

1228

ГОСТ 5546-86

Масла для холодильных машин. Технические условия

1229

ГОСТ 5702-75

Смазка технологическая СП-3. Технические условия

1230

ГОСТ 5726-53

Масла смазочные с присадками. Метод определения моющих свойств

1231

ГОСТ 5734-76

Смазки пластичные. Метод определения стабильности против окисления

1232

ГОСТ 5774-76

Вазелин конденсаторный. Технические условия

1233

ГОСТ 5775-85

Масло конденсаторное. Технические условия

1234

ГОСТ 5985-79

Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа

1235

ГОСТ 6037-75

Смазки пластичные. Метод определения склонности к сползанию

1236

ГОСТ 6073-75

Бензины этилированные. Метод определения содержания бромистых и хлористых выносителей

1237

ГОСТ 6243-75

Эмульсолы и пасты. Методы испытаний

1238

ГОСТ 6258-85

Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости

1239

ГОСТ 6267-74

Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия

1240

ГОСТ 6307-75

Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей

1241

ГОСТ 6350-56

Масла смазочные селективной очистки. Метод качественного определения нитробензола

1242

ГОСТ 6360-83

Масла МТ-16П и М-16ПЦ. Технические условия

1243

ГОСТ 6370-83

Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей

1244

ГОСТ 6411-76

Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия

1245

ГОСТ 6457-66

Масла МК-8. Технические условия

1246

ГОСТ 6479-73

Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой

1247

ГОСТ 6667-75

Бензины авиационные. Метод определения периода стабильности

1248

ГОСТ 6707-76

Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот

1249

ГОСТ 6793-74

Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения

1250

ГОСТ 6794-75

Масло АМГ-10. Технические условия

1251

ГОСТ 6948-81

Пенообразователь ПО-1. Технические условия

1252

ГОСТ 6994-74

Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов

1253

ГОСТ 6997-77

Составы для заливки кабельных муфт. Технические условия

1254

ГОСТ 7142-74

Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности

1255

ГОСТ 7143-73

Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения

1256

ГОСТ 7163-84

Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром

1257

ГОСТ 7171-78

Смазка бензиноупорная. Технические условия

1258

ГОСТ 7423-55

Бензины авиационные. Методы определения содержания параоксидифениламина

1259

ГОСТ 7611-75

Масло для вентиляционных фильтров. Технические условия

1260

ГОСТ 7658-74

Церезин синтетический высокоплавкий. Технические условия

1261

ГОСТ 7822-75

Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды

1262

ГОСТ 7934.1-74

Масла и смазки часовые. Методы определения испаряемости

1263

ГОСТ 7934.2-74

Масла часовые. Метод определения краевого угла смачивания

1264

ГОСТ 7934.3-74

Масла часовые. Метод определения нарастания вязкости при окислении в тонком слое

1265

ГОСТ 7934.4-74

Масла часовые загущенные. Метод испытания на коллоидную стабильность

1266

ГОСТ 7934.5-74

Масла и смазки часовые. Метод определения коррозионной активности

1267

ГОСТ 7935-74

Масла часовые общего назначения. Технические условия

1268

ГОСТ 7936-76

Масло часовое загущенное ПС-4. Технические условия

1269

ГОСТ 7978-74

Бензины-растворители. Метод определения наличия тетраэтилсвинца

1270

ГОСТ 8226-82

Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа

1271

ГОСТ 8463-76

Масло С-220. Технические условия

1272

ГОСТ 8505-80

Нефрас-С 50/170. Технические условия

1273

ГОСТ 8551-74

Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия

1274

ГОСТ 8581-78

Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия

1275

ГОСТ 8674-58

Нефтепродукты. Определение фракционного состава методом испарения

1276

ГОСТ 8771-76

Битум нефтяной для заливочных аккумуляторных мастик. Технические условия

1277

ГОСТ 8773-73

Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия

1278

ГОСТ 8781-71

Масла часовые низкотемпературные. Технические условия

1279

ГОСТ 8852-74

Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН

1280

ГОСТ 8997-89

Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов

1281

ГОСТ 9144-79

Топливо для двигателей. Метод определения термической стабильности в статических условиях

1282

ГОСТ 9243-75

Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия

1283

ГОСТ 9270-86

Масла и смазки пластичные. Метод определения механических примесей в камере для счисления

1284

ГОСТ 9410-78

Ксилол нефтяной. Технические условия

1285

ГОСТ 9433-80

Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия

1286

ГОСТ 9490-75

Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине

1287

ГОСТ 9549-80

Нафтенат меди для противогнилостных составов. Технические условия

1288

ГОСТ 9566-74

Смазки пластичные. Метод определения испаряемости

1289

ГОСТ 9762-76

Смазка МС-70. Технические условия

1290

ГОСТ 9812-74

Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия

1291

ГОСТ 9827-75

Присадки и масла с присадками. Метод определения фосфора

1292

ГОСТ 9965-76

Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия

1293

ГОСТ 9972-74

Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия

1294

ГОСТ 10120-71

Парафины нефтяные. Метод определения фракционного состава

1295

ГОСТ 10121-76

Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия

1296

ГОСТ 10214-78

Сольвент нефтяной. Технические условия

1297

ГОСТ 10227-86

Топлива для реактивных двигателей. Технические условия

1298

ГОСТ 10289-79

Масло для судовых газовых турбин. Технические условия

1299

ГОСТ 10306-75

Масла смазочные. Метод определения потерь от испарения в динамических условиях

1300

ГОСТ 10363-78

Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия

1301

ГОСТ 10364-90

Нефть и нефтепродукты. Метод определения ванадия

1302

ГОСТ 10373-75

Бензины автомобильные для двигателей. Методы детонационных испытаний

1303

ГОСТ 10433-75

Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Технические условия

1304

ГОСТ 10534-78

Присадка сульфонатная СБ-3. Технические условия

1305

ГОСТ 10541-78

Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия

1306

ГОСТ 10577-78

Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей

1307

ГОСТ 10734-64

Масла смазочные с присадками. Метод определения моющего потенциала

1308

ГОСТ 10877-76

Масло консервационное К-17. Технические требования

1309

ГОСТ 11011-85

Нефть и нефтепродукты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2

1310

ГОСТ 11063-77

Масла моторные с присадками. Метод определения стабильности по индукционному периоду осадкообразования

1311

ГОСТ 11065-90

Топливо для реактивных двигателей. Расчетный метод определения низшей удельной теплоты сгорания

1312

ГОСТ 11110-75

Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия

1313

ГОСТ 11122-84

Масло ВНИИ НП-25 шарнирное. Технические условия

1314

ГОСТ 11244-76

Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел

1315

ГОСТ 11362-76

Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием

1316

ГОСТ 11382-76

Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода

1317

ГОСТ 11501-78

Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

1318

ГОСТ 11503-74

Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

1319

ГОСТ 11504-73

Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

1320

ГОСТ 11505-75

Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

1321

ГОСТ 11506-73

Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

1322

ГОСТ 11507-78

Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

1323

ГОСТ 11508-74

Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком

1324

ГОСТ 11512-65

Битумы нефтяные. Метод определения зольности

1325

ГОСТ 11802-88

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в статических условиях

1326

ГОСТ 11851-85

Нефть. Метод определения парафина

1327

ГОСТ 11955-82

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

1328

ГОСТ 12068-66

Масла нефтяные. Метод определения времени деэмульсации

1329

ГОСТ 12261-87

Присадка АФК. Технические условия

1330

ГОСТ 12275-66

Масла смазочные и присадки. Метод определения степени чистоты

1331

ГОСТ 12308-89

Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия

1332

ГОСТ 12329-77

Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов

1333

ГОСТ 12337-84

Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия

1334

ГОСТ 12433-83

Изооктаны эталонные. Технические условия

1335

ГОСТ 12525-85

Цетан эталонный. Технические условия

1336

ГОСТ 12672-77

Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия

1337

ГОСТ 13003-88

Масла изоляционные. Метод определения газостойкости в электрическом поле

1338

ГОСТ 13076-86

Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия

1339

ГОСТ 13300-67

Масла моторные. Метод определения коррозионных свойств и окисляемости на установке П33

1340

ГОСТ 13302-77

Кислоты нефтяные. Технические условия

1341

ГОСТ 13374-86

Масло приборное ВНИИ НП-1-ЧМО. Технические условия

1342

ГОСТ 13379-82

Нефть. Определение углеводородов C1 - C6 методом газовой хроматографии

1343

ГОСТ 13380-81

Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы

1344

ГОСТ 13538-68

Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием

1345

ГОСТ 14038-78

Масла сланцевые. Метод определения содержания механических примесей и зольности

1346

ГОСТ 14068-79

Паста ВНИИ НП-232. Технические условия

1347

ГОСТ 14203-69

Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности

1348

ГОСТ 14296-78

Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия

1349

ГОСТ 14298-79

Топливо нефтяное для мартеновских печей. Технические условия

1350

ГОСТ 14710-78

Толуол нефтяной. Технические условия

1351

ГОСТ 14920-79

Газ сухой. Метод определения компонентного состава

1352

ГОСТ 15037-69

Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов. Технические условия

1353

ГОСТ 15156-84

Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом

1354

ГОСТ 15171-78

Присадка АКОР-1. Технические условия

1355

ГОСТ 15819-85

Масла РМ и РМЦ. Технические условия

1356

ГОСТ 15823-70

Масла и смазки. Метод определения давления насыщенных паров

1357

ГОСТ 15886-70

Масла нефтяные. Метод определения смол

1358

ГОСТ 16105-70

Смазка ВНИИ НП-257. Технические условия

1359

ГОСТ 16422-79

Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208. Технические условия

1360

ГОСТ 16728-78

Масло ВНИИ НП-403. Технические условия

1361

ГОСТ 16799-79

Коксы нефтяные замедленного коксования. Отбор и подготовка проб

1362

ГОСТ 16862-71

Смазка ВНИИ НП-263. Технические условия

1363

ГОСТ 17323-71

Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием

1364

ГОСТ 17362-71

Масла нефтяные. Метод определения числа омыления

1365

ГОСТ 17479.1-85

Масла моторные. Классификация и обозначение

1366

ГОСТ 17479.2-85

Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение

1367

ГОСТ 17479.3-85

Масла гидравлические. Классификация и обозначение

1368

ГОСТ 17479.4-87

Масла индустриальные. Классификация и обозначения

1369

ГОСТ 17749-72

Топливо для реактивных двигателей. Спектрофотометрический метод определения содержания нафталиновых углеводородов

1370

ГОСТ 17750-72

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения люминометрического числа на аппарате типа ПЛЧТ

1371

ГОСТ 17751-79

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в динамических условиях

1372

ГОСТ 17789-72

Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

1373

ГОСТ 18136-72

Масла. Метод определения стабильности против окисления в универсальном аппарате

1374

ГОСТ 18179-72

Смазка ОКБ-122-7. Технические условия

1375

ГОСТ 18180-72

Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

1376

ГОСТ 18597-73

Топливо для двигателей. Метод определения коррозионной активности в условиях конденсации воды

1377

ГОСТ 18598-73

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения коррозионной активности при повышенных температурах

1378

ГОСТ 18852-73

Смазка ВНИИ НП-246. Технические условия

1379

ГОСТ 19006-73

Топливо дизельное. Метод определения коэффициента фильтруемости

1380

ГОСТ 19121-73

Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе

1381

ГОСТ 19199-73

Масла смазочные. Метод определения антикоррозионных свойств

1382

ГОСТ 19295-73

Смазки пластичные. Метод определения механической стабильности

1383

ГОСТ 19296-73

Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы

1384

ГОСТ 19337-73

Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия

1385

ГОСТ 19537-83

Смазка пушечная. Технические условия

1386

ГОСТ 19678-74

Масла вакуумные. Метод определения упругости паров и температуры кипения

1387

ГОСТ 19774-74

Смазка ВНИИ НП-207. Технические условия

1388

ГОСТ 19782-74

Паста ВНИИ НП-225. Технические условия

1389

ГОСТ 19791-74

Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия

1390

ГОСТ 19832-87

Смазка ВНИИ НП-260. Технические условия

1391

ГОСТ 20242-74

Присадки и масла с присадками. Метод определения хлора

1392

ГОСТ 20284-74

Нефтепродукты. Метод определения цвета

1393

ГОСТ 20287-91

Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания

1394

ГОСТ 20302-74

Масла моторные. Метод определения коррозионной активности на двигателе ЯАЗ-204

1395

ГОСТ 20303-74

Масла моторные. Метод оценки моющих свойств на установке ИМ-1

1396

ГОСТ 20354-74

Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения испаряемости в чашечках

1397

ГОСТ 20421-75

Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия

1398

ГОСТ 20457-75

Масла моторные. Метод оценки антиокислительных свойств на установке ИКМ

1399

ГОСТ 20458-89

Смазка Торсиол-55. Технические условия

1400

ГОСТ 20502-75

Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности

1401

ГОСТ 20684-75

Масла моторные отработанные. Метод определения нерастворимых осадков

1402

ГОСТ 20734-75

Жидкость рабочая Т-50С-3. Технические условия

1403

ГОСТ 20739-75

Битумы нефтяные. Метод определения растворимости

1404

ГОСТ 20924-75

Бензины автомобильные и авиационные. Метод определения интенсивности окраски

1405

ГОСТ 20944-75

Жидкости для авиационных гидросистем. Метод определения термоокислительной стабильности и коррозионной активности

1406

ГОСТ 20991-75

Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при высоких температурах

1407

ГОСТ 20994-75

Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при низких температурах

1408

ГОСТ 21058-75

Жидкости для авиационных гидросистем и масла авиационные. Метод определения пенообразующих свойств

1409

ГОСТ 21103-75

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения мыл нафтеновых кислот

1410

ГОСТ 21150-87

Смазка Литол-24. Технические условия

1411

ГОСТ 21261-91

Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

1412

ГОСТ 21443-75

Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт. Технические условия

1413

ГОСТ 21490-76

Масла моторные. Метод определения моющих средств на установке УИМ-6-НАТИ

1414

ГОСТ 21532-76

Смазка часовая РС-1. Технические условия

1415

ГОСТ 21534-76

Нефть. Методы определения содержания хлористых солей

1416

ГОСТ 21743-76

Масла авиационные. Технические условия

1417

ГОСТ 21748-76

Масло МЗ-52. Технические условия

1418

ГОСТ 21749-76

Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров

1419

ГОСТ 21791-76

Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия

1420

ГОСТ 21822-87

Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия

1421

ГОСТ 22054-76

Бензины автомобильные и авиационные. Метод оценки химической стабильности

1422

ГОСТ 22055-76

Бензины автомобильные. Метод оценки склонности бензинов к образованию паровых пробок

1423

ГОСТ 22245-90

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

1424

ГОСТ 22254-92

Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре

1425

ГОСТ 22898-78

Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия

1426

ГОСТ 22985-90

Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы

1427

ГОСТ 22986-78

Газы углеводородные сжиженные. Метод определения общей серы

1428

ГОСТ 23008-78

Жидкость амортизаторная АЖ-12т. Технические условия

1429

ГОСТ 23175-78

Масла смазочные. Метод оценки моторных свойств и определения термоокислительной стабильности

1430

ГОСТ 23497-79

Масла моторные М-14В2З и М-20В2. Технические условия

1431

ГОСТ 23510-79

Смазка Униол-2. Технические условия

1432

ГОСТ 23639-79

Присадка КП. Технические условия

1433

ГОСТ 23652-79

Масла трансмиссионные. Технические условия

1434

ГОСТ 23797-79

Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в объеме масла

1435

ГОСТ 25287-82

Суспензия для образования твердого смазочного покрытия ВНИИ НП-209. Технические условия

1436

ГОСТ 25337-82

Парафины нефтяные. Метод определения цвета на колориметре КНС-2

1437

ГОСТ 25549-90

Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования

1438

ГОСТ 25559-82

Парафины нефтяные жидкие. Метод определения содержания примесей и расчет содержания н-алканов

1439

ГОСТ 25770-83

Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия

1440

ГОСТ 25771-83

Парафины и церезины нефтяные. Метод определения пенетрации иглой

1441

ГОСТ 25784-83

Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Метод определения натрия, калия и кальция

1442

ГОСТ 25821-83

Жидкость ПГВ. Технические условия

1443

ГОСТ 25828-83

Гептан нормальный эталонный. Технические условия

1444

ГОСТ 25950-83

Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод определения удельной электрической проводимости

1445

ГОСТ 26028-83

Сырье темноокрашенное для ПАВ. Метод определения кислотного числа

1446

ГОСТ 26132-84

Коксы нефтяные и пековые. Метод оценки микроструктуры

1447

ГОСТ 26191-84

Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения

1448

ГОСТ 26370-84

Бензины автомобильные. Метод оценки распределения детонационной стойкости по фракциям

1449

ГОСТ 26377-84

Растворители нефтяные. Обозначение

1450

ГОСТ 26378.0-84

Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания.

1451

ГОСТ 26378.1-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды

1452

ГОСТ 26378.2-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений

1453

ГОСТ 26378.3-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости

1454

ГОСТ 26378.4-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле

1455

ГОСТ 26432-85

Топлива нефтяные жидкие. Ограничительный перечень и порядок назначения

1456

ГОСТ 26581-85

Смазки пластичные. Метод определения эффективной вязкости на ротационном вискозиметре

1457

ГОСТ 27154-86

Топливо для реактивных двигателей. Метод испытания на взаимодействие с водой

1458

ГОСТ 27578-87

Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия

1459

ГОСТ 27640-88

Материалы конструкционные и смазочные. Методы экспериментальной оценки коэффициента трения

1460

ГОСТ 27768-88

Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом

1461

ГОСТ 27808-88

Парафины нефтяные жидкие. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим методом

1462

ГОСТ 28549.7-90 (ИСО 6743-7-86)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа М (Металлообработка)

1463

ГОСТ 28549.10-91 (ИСО 6743-10-89)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Y. Разные области применения

1464

ГОСТ 28549.12-91 (ИСО 6743-12-89)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие теплоносители

1465

ГОСТ 28582-90

Нефтепродукты. Метод определения цвета

1466

ГОСТ 28781-90

Нефть и нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров на аппарате с механическим диспергированием

1467

ГОСТ 28967-91

Битумы нефтяные. Рентгенофазовый метод определения парафинов

1468

ГОСТ 29040-91

Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов

1469

ГОСТ 29064-91

Топлива для газотурбинных и поршневых двигателей. Экспресс-методы контроля качества

1470

ГОСТ 3.1125-88

ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок

1471

ГОСТ 3.1401-85

ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья

1472

ГОСТ 4.90-83

СПКП. Оборудование технологическое для литейного производства. Номенклатура показателей

1473

ГОСТ 4.425-86

СПКП. Турбины гидравлические. Номенклатура показателей

1474

ГОСТ 4.439-86

СПКП. Отливки. Номенклатура показателей

1475

ГОСТ 12.2.055-81

ССБТ. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности

1476

ГОСТ 12.2.099-84

ССБТ. Агрегаты для выплавки стали. Общие требования безопасности

1477

ГОСТ 1215-79

Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия

1478

ГОСТ 2133-75

Опоки литейные. Типы и основные размеры

1479

ГОСТ 2138-91

Пески формовочные. Общие технические условия

1480

ГОСТ 3212-92

Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, допуски размеров

1481

ГОСТ 3443-87

Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры

1482

ГОСТ 3594.1-77

Глины формовочные. Методы определения содержания двуокиси кремния

1483

ГОСТ 3594.4-77

Глины формовочные. Методы определения содержания серы

1484

ГОСТ 3594.5-77

Глины формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки

1485

ГОСТ 3594.8-77

Глины формовочные. Метод определения долговечности

1486

ГОСТ 3594.9-77

Глины формовочные. Метод определения глинистой составляющей

1487

ГОСТ 7020-75

Машины литейные формовочные встряхивающие. Типы, основные параметры

1488

ГОСТ 7358-78

Ковши сталеразливочные. Ряд вместимостей

1489

ГОСТ 7999-70

Подшипники жидкостного трения для прокатных станов. Типы, основные параметры и размеры

1490

ГОСТ 8262-90

Решетки литейные выбивные. Основные параметры и размеры

1491

ГОСТ 8749-79

Аэраторы литейные. Типы, основные параметры и размеры

1492

ГОСТ 8907-87

Машины литейные стержневые пескодувные. Общие технические условия

1493

ГОСТ 8909-75

Опоки литейные цельнолитые стальные и чугунные. Технические требования

1494

ГОСТ 9062-89

Жеребейки для чугунных и стальных отливок. Общие технические условия

1495

ГОСТ 9201-90

Сита барабанные полигональные. Технические требования

1496

ГОСТ 9227-85

Барабаны дробеметные конвейерные периодического действия. Основные параметры и размеры. Технические требования

1497

ГОСТ 10955-80

Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры

1498

ГОСТ 11775-74

Киянки формовочные. Конструкция

1499

ГОСТ 11776-74

Набойки формовочные. Конструкция

1500

ГОСТ 11777-74

Трамбовки прямоугольные формовочные. Конструкция

1501

ГОСТ 11778-74

Трамбовки круглые формовочные. Конструкция

1502

ГОСТ 11779-74

Набойка и трамбовка совмещенные формовочные. Конструкция

1503

ГОСТ 11780-74

Набойка и трамбовка резиновые совмещенные формовочные. Конструкция

1504

ГОСТ 11781-74

Башмак клинообразный формовочный. Конструкция

1505

ГОСТ 11782-74

Башмак круглый формовочный. Конструкция

1506

ГОСТ 11783-74

Башмак с резиновым наконечником формовочный. Конструкция

1507

ГОСТ 11784-74

Гладилки прямоугольные отделочные. Конструкция

1508

ГОСТ 11785-74

Гладилки отделочные для крупных литейных форм и стержней. Конструкция

1509

ГОСТ 11786-74

Гладилки узконосые отделочные. Конструкция

1510

ГОСТ 11787-74

Гладилки заостренные отделочные. Конструкция

1511

ГОСТ 11788-74

Полозки прямые отделочные. Конструкция

1512

ГОСТ 11789-74

Полозки фигурные отделочные. Конструкция

1513

ГОСТ 11790-74

Ложечки с гладилками отделочные. Конструкция

1514

ГОСТ 11791-74

Ланцеты отделочные. Конструкция

1515

ГОСТ 11792-74

Ложечки с ланцетами отделочные. Конструкция

1516

ГОСТ 11793-74

Крючки прямые отделочные. Конструкция

1517

ГОСТ 11794-74

Крючки с пяткой отделочные. Конструкция

1518

ГОСТ 11795-74

Крючки с пяткой и ланцетом отделочные. Конструкция

1519

ГОСТ 11796-74

Оправки для стояков отделочные. Конструкция

1520

ГОСТ 11797-74

Ножи трехгранные для строгания литейных стержней. Конструкция

1521

ГОСТ 11798-74

Рифели для зачистки литейных стержней. Конструкция

1522

ГОСТ 11799-74

Иглы вентиляционные длинные. Конструкция

1523

ГОСТ 11800-74

Иглы вентиляционные короткие. Конструкция

1524

ГОСТ 11801-74

Инструмент литейный формовочный и отделочный. Технические условия

1525

ГОСТ 13355-74

Ящики стержневые и модели литейные металлические. Шероховатость поверхностей

1526

ГОСТ 15066-78

Машины литейные формовочные. Нормы точности

1527

ГОСТ 15506-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов. Технические требования

1528

ГОСТ 15595-84

Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия

1529

ГОСТ 16241-70

Формы металлические (кокили). Шероховатость поверхности

1530

ГОСТ 16262-70

Формы металлические (кокили). Технические требования

1531

ГОСТ 16438-70

Формы песчаные и металлические для получения проб жидкотекучести металлов

1532

ГОСТ 16817-71

Форма песчаная и металлическая для определения линейной усадки цветных металлов и сплавов. Конструкция и размеры. Технические требования

1533

ГОСТ 16818-85

Форма песчаная для получения заготовок образцов для испытания механических свойств серого чугуна с пластинчатым графитом. Размеры и технические требования

1534

ГОСТ 17132-71

Опоки литейные сварные из литых стальных элементов. Технические условия

1535

ГОСТ 17392-72

Направляющие и опорные детали пресс-форм и форм для литья под давлением. Технические требования

1536

ГОСТ 17588-81

Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Размеры присоединительные для крепления пресс-форм

1537

ГОСТ 17819-84

Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения

1538

ГОСТ 18169-86

Процессы технологические литейного производства. Термины и определения

1539

ГОСТ 19200-80

Отливка из чугуна и стали. Термины и определения дефектов

1540

ГОСТ 19316-73

Изложницы центробежные. Технические условия

1541

ГОСТ 19402-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями

1542

ГОСТ 19403-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями облегченные

1543

ГОСТ 19404-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения, регулируемые штырями

1544

ГОСТ 19405-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения шарнирные

1545

ГОСТ 19406-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными болтами

1546

ГОСТ 19407-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными ручками

1547

ГОСТ 19408-74

Ящики стержневые алюминиевые. Крепления штырями

1548

ГОСТ 19409-74

Ящики стержневые алюминиевые. Крепления швеллерами

1549

ГОСТ 19410-74

Ящики стержневые металлические. Технические требования

1550

ГОСТ 19497-90

Машины литейные кокильные. Общие технические условия

1551

ГОСТ 19498-74

Пескометы формовочные. Общие технические условия

1552

ГОСТ 19505-86

Модели литейные и ящики стержневые пластмассовые. Технические требования

1553

ГОСТ 19946-74

Пресс-формы для литья под давлением деталей из цветных сплавов. Технические условия

1554

ГОСТ 19948-74

Пресс-формы для выплавляемых моделей. Шероховатость поверхностей

1555

ГОСТ 19999-74

Детали и приспособления пресс-форм для выплавляемых моделей. Технические условия

1556

ГОСТ 20067-74

Конвертеры для стали. Ряд емкостей

1557

ГОСТ 20131-80

Плиты модельные. Типы. Основные размеры. Технические условия

1558

ГОСТ 20151-74

Вкладыши деревянные сменные мелкие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1559

ГОСТ 20153-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 798 мм, шириной 698 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1560

ГОСТ 20167-74

Вкладыши деревянные сменные глубокие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1561

ГОСТ 20168-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 2006 мм, шириной от 806 до 1606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1562

ГОСТ 20170-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 2506 до 2606 мм, шириной от 1606 до 2006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1563

ГОСТ 20171-74

Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм, шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1564

ГОСТ 20351-74

Модели литейные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Технические требования

1565

ГОСТ 20386-74

Плиты подопочные. Технические условия

1566

ГОСТ 21087-75

Модели литейные металлические. Технические требования

1567

ГОСТ 21293-75

Шероховатость поверхностей нагреваемых стержневых ящиков. Параметры

1568

ГОСТ 21305-75

Детали и сборочные единицы для нагреваемых стержневых ящиков. Технические условия

1569

ГОСТ 21357-87

Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие технические условия

1570

ГОСТ 22476-77

Отверстия фиксирующие и крепежные координатных модельных плит. Размеры

1571

ГОСТ 23408-78

Смеси формовочные и стержневые. Методы отбора и подготовки проб

1572

ГОСТ 23409.0-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Общие требования к методам испытаний

1573

ГОСТ 23409.1-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окисей кальция и магния

1574

ГОСТ 23409.2-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси железа

1575

ГОСТ 23409.4-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси алюминия

1576

ГОСТ 23409.5-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения влаги

1577

ГОСТ 23409.6-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения газопроницаемости

1578

ГОСТ 23409.7-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Методы определения прочности при сжатии, растяжении, изгибе и срезе

1579

ГОСТ 23409.8-78

Смеси формовочные и стержневые. Метод определения предела прочности при сжатии при высоких температурах

1580

ГОСТ 23409.9-78

Смеси формовочные и стержневые. Метод определения осыпаемости

1581

ГОСТ 23409.10-78

Смеси формовочные и стержневые. Метод определения гигроскопичности

1582

ГОСТ 23409.12-78

Смеси формовочные и стержневые. Метод определения газотворности

1583

ГОСТ 23409.13-78

Смеси формовочные. Метод определения уплотняемости и насыпной плотности

1584

ГОСТ 23409.14-78

Смеси формовочные. Ускоренный метод определения активного бентонита

1585

ГОСТ 23409.15-78

Смеси формовочные. Метод определения формуемости

1586

ГОСТ 23409.16-78

Смеси формовочные. Метод определения предела прочности на растяжение в зоне конденсации влаги

1587

ГОСТ 23409.17-78

Смеси формовочные. Метод определения текучести при статическом уплотнении

1588

ГОСТ 23409.18-78

Пески и смеси формовочные. Метод определения глинистой составляющей

1589

ГОСТ 23409.19-78

Пески формовочные. Метод определения объемного расширения

1590

ГОСТ 23409.20-78

Пески формовочные. Метод определения спекаемости

1591

ГОСТ 23409.21-78

Пески формовочные. Метод определения коэффициента угловатости

1592

ГОСТ 23409.22-78

Пески и смеси формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки

1593

ГОСТ 23409.23-78

Пески и смеси формовочные. Метод определения формы зерен

1594

ГОСТ 23409.24-78

Пески и смеси формовочные. Методы определения гранулометрического состава, модуля мелкости и среднего размера зерна песчаной основы

1595

ГОСТ 23409.25-78

Смеси жидкие самотвердеющие. Методы определения подвижности

1596

ГОСТ 23409.26-78

Смеси жидкие самотвердеющие. Метод определения пенообразующей способности и устойчивости пены растворов поверхностно-активных веществ

1597

ГОСТ 23484-79

Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Технические требования

1598

ГОСТ 23800-79

Стенды контроля технологических параметров литья под давлением. Общие технические условия

1599

ГОСТ 24016-80

Машины литейные. Общие требования к методам и средствам контроля точности

1600

ГОСТ 24648-90

Чугун для отливок. Отбор проб и изготовление образцов для механических испытаний

1601

ГОСТ 25998-83

Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Типы, основные параметры и размеры

1602

ГОСТ 26358-84

Отливки из чугуна. Общие технические условия

1603

ГОСТ 26645-85

Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку

1604

ГОСТ 26689-85

Машины для литья под давлением. Методы контроля технологических параметров

1605

ГОСТ 27208-87

Отливки из чугуна. Методы механических испытаний

1606

ГОСТ 27462-87

Электропечи сопротивления для плавки алюминия и выдержки его в горячем состоянии. Удельный расход электрической энергии

1607

ГОСТ 27713-88

Литейное оборудование. Машины для литья в кокиль. Присоединительные размеры крепления кокилей

1608

ГОСТ 27727-88

Печи индукционные тигельные сетевой частоты для выплавки чугуна для литья. Нормативы расхода энергии

1609

ГОСТ 27728-88

Печи индукционные сетевой частоты для плавки алюминия. Нормативы расхода энергии

1610

ГОСТ 27729-88

Печи дуговые сталеплавильные. Нормативы расхода энергии

1611

ГОСТ 27884-88

Оборудование литейное. Ряды главных параметров

1612

ГОСТ 28177-89

Глины формовочные бентонитовые. Общие технические условия

1613

ГОСТ 28394-89

Чугун с вермикулярным графитом для отливок. Марки

1614

ГОСТ 28493-90

Литейное оборудование. Машины для изготовления и склеивания оболочковых форм. Основные параметры и размеры

1615

ГОСТ 28494-90

Литейное оборудование. ГПС. Гибкие производственные модули для литья под давлением. Основные параметры и размеры

1616

ГОСТ 28721-90

Печи индукционные тигельные средней частоты со статическим преобразователем для плавки ферритовой стали. Показатели энергопотребления

1617

ГОСТ 29234.0-91

Пески формовочные. Общие требования к методам испытаний

1618

ГОСТ 29234.1-91

Пески формовочные. Методы определения глинистых частиц

1619

ГОСТ 29234.2-91

Пески формовочные. Методы определения диоксида кремния

1620

ГОСТ 29234.3-91

Пески формовочные. Метод определения среднего размера зерна и коэффициента однородности

1621

ГОСТ 29234.4-91

Пески формовочные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии

1622

ГОСТ 29234.5-91

Пески формовочные. Метод определения влаги

1623

ГОСТ 29234.6-91

Пески формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки (pH)

1624

ГОСТ 29234.7-91

Пески формовочные. Метод определения оксида железа (III)

1625

ГОСТ 29234.8-91

Пески формовочные. Метод определения оксида кальция

1626

ГОСТ 29234.9-91

Пески формовочные. Метод определения оксида магния

1627

ГОСТ 29234.10-91

Пески формовочные. Метод определения оксидов калия и натрия

1628

ГОСТ 29234.11-91

Пески формовочные. Метод определения газопроницаемости

1629

ГОСТ 29234.12-91

Пески формовочные. Метод определения формы зерен песка

1630

ГОСТ 29234.13-91

Пески формовочные. Метод определения потери массы при прокаливании

1631

ГОСТ 29310-92

Машины тягодутьевые. Методы акустических испытаний

1632

ГОСТ 4.338-85

СПКП. Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Номенклатура показателей

1633

ГОСТ 4.339-85

СПКП. Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Номенклатура показателей

1634

ГОСТ 4.360-85

СПКП. Репрография. Микрография. Аппараты для съемки микрофильмов. Номенклатура показателей

1635

ГОСТ 13.0.001-84

Репрография. Основные положения

1636

ГОСТ 13.0.002-84

Репрография. Термины и определения

1637

ГОСТ 13.1.001-85

Репрография. Микрография. Основные положения

1638

ГОСТ 13.1.003-83

Репрография. Микрография. Копии, полученные при увеличении с микроформ. Технические требования и методы контроля

1639

ГОСТ 13.1.004-83

Репрография. Микрография. Аппараты. Условные обозначения

1640

ГОСТ 13.1.103-85

Репрография. Микрография. Масштабы изображений<