Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! Пропонуємо на акційних умовах придбати до 31.12.2018 р. базу даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." для ІС «Леонорм-інформ» з оновленням цієї бази даних на 2018 та 2019 роки! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 квітня 2015 р. N 371-р

Київ

Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством екології та природних ресурсів плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству екології та природних ресурсів:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 33

 

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів (Офіційний вісник ЄС, L 164, 30 червня 1994 р., с. 3 - 8).

2. Директива 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація) (Офіційний вісник ЄС, L 26, 28 січня 2012 р., с. 1 - 21).

3. Директива 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р. про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 41, 14 лютого 2003 р., с. 26 - 32).

4. Директива 2003/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 р. про забезпечення участі громадськості у розробленні деяких планів та програм, що стосуються навколишнього природного середовища, та внесення змін і доповнень до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя (Офіційний вісник ЄС, L 156, 25 червня 2003 р., с. 17 - 25).

5. Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище (Офіційний вісник ЄС, L 197, 21 липня 2001 р., с. 30 - 37).

6. Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Офіційний вісник ЄС, L 152, 11 червня 2008 р., с. 1 - 44).

7. Директива 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. про миш'як, кадмій, ртуть, нікель та поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі (Офіційний вісник ЄС, L 23, 26 січня 2005 р., с. 3 - 16).

8. Директива 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про відходи та скасування окремих Директив (Офіційний вісник ЄС, L 312, 22 листопада 2008 р., с. 3 - 30).

9. Директива 1999/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 квітня 1999 р. про захоронення відходів із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Офіційний вісник ЄС, L 182, 16 липня 1999 р., с. 1 - 19).

10. Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 327, 22 грудня 2000 р., с. 1 - 73).

11. Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003 (Офіційний вісник ЄС, L 375, 31 грудня 1991 р., с. 1 - 8).

12. Директива 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища (Рамкова Директива морської стратегії) (Офіційний вісник ЄС, L 164, 25 червня 2008 р., с. 19 - 40).

13. Директива 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів (Офіційний вісник ЄС, L 20, 26 січня 2010 р., с. 7 - 25).

14. Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни (Офіційний вісник ЄС, L 206, 22 липня 1992 р., с. 7 - 50).

15. Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень) (переглянута) (Офіційний вісник ЄС, L 334, 17 грудня 2010 р., с. 17 - 119).

16. Директива 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 р. про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 275, 25 жовтня 2003 р., с. 32 - 46).

17. Регламент (ЄС) N 842/2006 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. про певні фторовані парникові гази (Офіційний вісник ЄС, L 161, 14 червня 2006 р., с. 1 - 11).

18. Регламент (ЄС) N 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 р. про речовини, які руйнують озоновий шар (Офіційний вісник ЄС, L 244, 29 вересня 2000 р., с. 1 - 24).

19. Директива 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 106, 17 квітня 2001 р., с. 1 - 39).

20. Регламент (ЄС) N 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів (Офіційний вісник ЄС, L 287, 5 листопада 2003 р., с. 1 - 10).

____________


НазадПродукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені