Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! Пропонуємо для ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ» на акційних умовах придбати до 01.12.2018 р. оновлення  баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 4 липня 2016 року N 196

Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міждержавними нормативними документами, та скасування національних нормативних документів в Україні

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII та на виконання положень, передбачених Угодою "Про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології і сертифікації", підписаною 13 березня 1992 року між державами СНД, - наказую:

1. Прийняти національні стандарти України, гармонізовані з міждержавними нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 жовтня 2016 року:

1

ДСТУ ГОСТ 1.2:2016 (ГОСТ 1.2-2015, IDT)

Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, поновлювання та скасування
- На заміну ДСТУ ГОСТ 1.2:2013

2

ДСТУ ГОСТ 1.4:2016 (ГОСТ 1.4-2015, IDT)

Міждержавна система стандартизації. Міждержавні технічні комітети з стандартизації. Правила створення та діяльності
- Вперше

3

ДСТУ ГОСТ 31402:2016 (ГОСТ 31402-2013, IDT)

Циліндри гальмові залізничного рухомого складу. Загальні технічні умови
- Вперше

4

ДСТУ ГОСТ 31536:2016 (ГОСТ 31536-2012, IDT)

Колісні пари тягового рухомого складу. Метод контролювання електричного опору
- Вперше

5

ДСТУ ГОСТ 31537:2016 (ГОСТ 31537-2012, IDT)

Формування колісних пар локомотивів та моторвагонного рухомого складу тепловим методом. Типовий технологічний процес
- Вперше

6

ДСТУ ГОСТ 31538:2016 (ГОСТ 31538-2012, IDT)

Цикл життєвий залізничного рухомого складу. Загальні вимоги
- Вперше

7

ДСТУ ГОСТ 31846:2016 (ГОСТ 31846-2012, IDT)

Спеціальний рухомий склад. Вимоги до міцності несних конструкцій та динамічних якостей
- Вперше

8

ДСТУ ГОСТ 31847:2016 (ГОСТ 31847-2012, IDT)

Колісні пари спеціального рухомого складу. Загальні технічні умови
- Вперше

9

ДСТУ ГОСТ 32204:2016 (ГОСТ 32204-2013, IDT)

Струмоприймачі залізничного електрорухомого складу. Загальні технічні умови
- Вперше

10

ДСТУ ГОСТ 32205:2016 (ГОСТ 32205-2013, IDT)

Пружини ресорного підвішування залізничного рухомого складу. Шкала еталонів мікроструктур
- Вперше

11

ДСТУ ГОСТ 32207:2016 (ГОСТ 32207-2013, IDT)

Колеса залізничного рухомого складу. Методи визначення залишкових напружень
- Вперше

12

ДСТУ ГОСТ 32208:2016 (ГОСТ 32208-2013, IDT)

Пружини ресорного підвішування залізничного рухомого складу. Метод випробування на циклічну довговічність
- Вперше

13

ДСТУ ГОСТ 32211:2016 (ГОСТ 32211-2013, IDT)

Машини для розбирання, укладання рейкошпальної решітки та стрілкових переводів залізничної колії і спеціальні платформи до них. Загальні технічні вимоги
- Вперше

14

ДСТУ ГОСТ 32212:2016 (ГОСТ 32212-2013, IDT)

Машини та поїзди для прибирання й очищання залізничної колії від сміття, снігу та льоду. Загальні технічні вимоги
- Вперше

15

ДСТУ ГОСТ 32213:2016 (ГОСТ 32213-2013, IDT)

Машини для зварювання, ремонту рейок, рейкових скріплень, транспортування рейкових плітей. Загальні технічні вимоги
- Вперше

16

ДСТУ ГОСТ 32214:2016 (ГОСТ 32214-2013, IDT)

Машини для ущільнення, виправлення, підбивання, рихтування та стабілізування залізничних колій. Загальні технічні вимоги
- Вперше

17

ДСТУ ГОСТ 32215:2016 (ГОСТ 32215-2013, IDT)

Машини для вирізання, очищання, дозування баласту, оздоровлення та ремонту ґрунтового полотна. Загальні технічні вимоги
- Вперше

18

ДСТУ ГОСТ 32216:2016 (ГОСТ 32216-2013, IDT)

Спеціальний залізничний рухомий склад. Загальні технічні вимоги
- Вперше

19

ДСТУ ГОСТ 32265:2016 (ГОСТ 32265-2013, IDT)

Спеціальний рухомий склад. Методика динаміко-міцнісних випробувань
- Вперше

20

ДСТУ ГОСТ 32676:2016 (ГОСТ 32676-2014, IDT)

Реактори для тягових підстанцій постійного струму залізниці згладжувальні. Загальні технічні умови
- Вперше

21

ДСТУ ГОСТ 32679:2016 (ГОСТ 32679-2014, IDT)

Контактна мережа залізниці. Технічні вимоги та методи контролювання
- Вперше

22

ДСТУ ГОСТ 32680:2016 (ГОСТ 32680-2014, IDT)

Струмознімальні елементи контактні струмоприймачів електрорухомого складу. Загальні технічні умови
- Вперше

23

ДСТУ ГОСТ 32685:2016 (ГОСТ 32685-2014, IDT)

Приводи стрілкові електромеханічні. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
- Вперше

24

ДСТУ ГОСТ 32695:2016 (ГОСТ 32695-2014, IDT)

Стики ізолювальні залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
- Вперше

25

ДСТУ ГОСТ 32697:2016 (ГОСТ 32697-2014, IDT)

Троси контактної мережі залізниці несні. Технічні умови
- Вперше

26

ДСТУ ГОСТ 32698:2016 (ГОСТ 32698-2014, IDT)

Скріплення рейкове проміжне залізничної колії. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
- Вперше

27

ДСТУ ГОСТ 32700:2016 (ГОСТ 32700-2014, IDT)

Залізничний рухомий склад. Методи контролювання зчіплюваності
- Вперше

28

ДСТУ ГОСТ 32769:2016 (ГОСТ 32769-2014, IDT)

Підшипники кочення. Вузли підшипникові конічні букс рухомого складу залізниці. Технічні умови
- Вперше

29

ДСТУ ГОСТ 32792:2016 (ГОСТ 32792-2014, IDT)

Перетворювачі статичні для залізничної тягової мережі. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
- Вперше

30

ДСТУ ГОСТ 32793:2016 (ГОСТ 32793-2014, IDT)

Струмознімання струмоприймачем залізничного електрорухомого складу. Номенклатура показників якості та методи їх визначення
- Вперше

31

ДСТУ ГОСТ 32880:2016 (ГОСТ 32880-2014, IDT)

Гальмо стоянкове залізничного рухомого складу. Технічні умови
- Вперше

32

ДСТУ ГОСТ 32894:2016 (ГОСТ 32894-2014, IDT)

Продукція залізничного призначення. Інспекторський контроль. Загальні положення
- Вперше

33

ДСТУ ГОСТ 32913:2016 (ГОСТ 32913-2014, IDT)

Апарати поглинальні зчіпних і автозчепних пристроїв залізничного рухомого складу. Технічні вимоги та правила приймання
- Вперше

34

ДСТУ ГОСТ 33019:2016 (ГОСТ 33019-2014, IDT)

Спеціальний залізничний рухомий склад. Машини для будівництва та ремонту контактної мережі залізниць. Технічні вимоги
- Вперше

35

ДСТУ ГОСТ 33020:2016 (ГОСТ 33020-2014, IDT)

Машини колійні тягово-енергетичні. Загальні технічні вимоги
- Вперше

36

ДСТУ ГОСТ 33064:2016 (ГОСТ 33064-2014, IDT)

Дешифратори числового кодового автоблокування. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
- Вперше

37

ДСТУ ГОСТ 33183:2016 (ГОСТ 33183-2014, IDT)

Ресори гумометалеві типу Мегі. Технічні умови
- Вперше

38

ДСТУ ГОСТ 33185:2016 (ГОСТ 33185-2014, IDT)

Накладки для ізолювальних стиків залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
- Вперше

39

ДСТУ ГОСТ 33187:2016 (ГОСТ 33187-2014, IDT)

Пружини тарілчасті для рейкових стиків залізничної колії. Технічні умови
- Вперше

40

ДСТУ ГОСТ ISO 11053:2016 (ГОСТ ISO 11053-2015, IDT; ISO 11053:2009, IDT)

Рослинні жири та олії. Визначення еквівалентів какао-масла в молочному шоколаді
- Вперше

2. Скасувати чинність національного стандарту, розробленого на основі міждержавного стандарту, з 01 жовтня 2016 року:

1

ДСТУ ГОСТ 1.2:2013

Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, застосування, поновлювання та скасування

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома виконавців.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Д. В. Сазонов


НазадПродукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені