Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! Пропонуємо для ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ» на акційних умовах придбати до 01.12.2018 р. оновлення  баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 11 серпня 2016 року N 236

Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р та виконання Програми робіт з національної стандартизації наказую:

1. Прийняти національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2016 року:

1

ДСТУ ISO 3951-1:2016
(ISO 3951-1:2013, IDT)

Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги
- На заміну ДСТУ ISO 3951-1:2009

2

ДСТУ ISO 3951-2:2016
(ISO 3951-2:2013, IDT)

Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги
- На заміну ДСТУ ISO 3951-2:2009

3

ДСТУ ISO 3951-4:2016
(ISO 3951-4:2011, IDT)

Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 4. Процедури оцінювання задекларованих рівнів якості
- Вперше

4

ДСТУ ISO 7870-1:2016
(ISO 7870-1:2014, IDT)

Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 1. Загальні настанови
- На заміну ДСТУ ISO 7870-1:2010

5

ДСТУ ISO 7870-2:2016
(ISO 7870-2:2013, IDT)

Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 2. Карти Шухарта
- На заміну ДСТУ ISO 8258-2001

6

ДСТУ ISO 7870-3:2016
(ISO 7870-3:2012, IDT)

Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 3. Карти приймального контролю
- На заміну ДСТУ ISO 7966-2001

7

ДСТУ ISO 7870-4:2016
(ISO 7870-4:2011, IDT)

Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 4. Карти кумулятивних сум
- На заміну ДСТУ ISO/TR 7871:2004

8

ДСТУ ISO 7870-5:2016
(ISO 7870-5:2014, IDT)

Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 5. Спеціалізовані контрольні карти
- Вперше

9

ДСТУ ISO 11462-2:2016
(ISO 11462-2:2010, IDT)

Статистичний контроль. Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом. Частина 2. Каталог інструментів і методів
- Вперше

10

ДСТУ ISO 11843-6:2016
(ISO 11843-6:2013, IDT)

Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 6. Методологія для визначення критичного і найменшого виявленого значень у вимірюваннях, розподілених за законом Пуассона, за допомогою нормальних апроксимацій
- Вперше

11

ДСТУ ISO 11843-7:2016
(ISO 11843-7:2012, IDT)

Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 7. Методологія, основана на стохастичних властивостях інструментального шуму
- Вперше

12

ДСТУ ISO/TR 12845:2016
(ISO/TR 12845:2010, IDT)

Вибрані ілюстрації дробових факторіальних відсівальних експериментів
- Вперше

13

ДСТУ ISO/TR 12888:2016
(ISO/TR 12888:2011, IDT)

Вибрані ілюстрації до вивчення повторюваності та відтворюваності показань індикатора
- Вперше

14

ДСТУ ISO 13009:2016
(ISO 13009:2015, IDT)

Туризм та пов'язані з ним послуги. Вимоги та рекомендації з експлуатації пляжу
- Вперше

15

ДСТУ ISO 13053-1:2016
(ISO 13053-1:2011, IDT)

Статистичний контроль. Кількісні методи покращення процесу. Шість Сигма. Частина 1. Методологія
- Вперше

16

ДСТУ ISO 13053-2:2016
(ISO 13053-2:2011, IDT)

Статистичний контроль. Кількісні методи покращення процесу. Шість Сигма. Частина 2. Інструменти і методи
- Вперше

17

ДСТУ ISO/TR 13519:2016
(ISO/TR 13519:2012, IDT)

Статистичні методи. Настанови щодо розроблення і застосування публікацій ISO зі статистики із програмним підтриманням
- Вперше

18

ДСТУ ISO 13528:2016
(ISO 13528:2015, IDT)

Статистичні методи. Статистичні методи, які використовують для тестування досвідченості в міжлабораторному порівнянні
- На заміну ДСТУ ISO 13528:2014

19

ДСТУ ISO/TR 13587:2016
(ISO/TR 13587:2012, IDT)

Статистичні методи. Три статистичних підходи до оцінювання та тлумачення вимірювальної невизначеності
- Вперше

20

ДСТУ ISO 13687:2016
(ISO 13687:2014, IDT)

Туризм та пов'язані з ним послуги. Яхт-гавані. Мінімальні вимоги
- Вперше

21

ДСТУ ISO 13810:2016
(ISO 13810:2015, IDT)

Туристичні послуги. Промисловий туризм. Надання послуг
- Вперше

22

ДСТУ ISO/TS 13811:2016
(ISO/TS 13811:2015, IDT)

Туризм та пов'язані з ним послуги. Інструкція з розроблення екологічних специфікацій щодо розміщення закладів
- Вперше

23

ДСТУ ISO/TR 14468:2016
(ISO/TR 14468:2010, IDT)

Вибрані ілюстрації аналізування домовленості про альтернативні ознаки
- Вперше

24

ДСТУ ISO 14560:2016
(ISO 14560:2004, IDT)

Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за альтернативною ознакою. Визначені рівні якості в одиницях невідповідних предметів на мільйон
- Вперше

25

ДСТУ ISO 14785:2016
(ISO 14785:2014, IDT)

Офіси туристичні інформаційні. Туристична інформація щодо послуг з приймання туристів. Вимоги
- Вперше

26

ДСТУ ISO 16269-4:2016
(ISO 16269-4:2010, IDT)

Статистичне опрацювання даних. Частина 4. Визначення й опрацювання викидів
- Вперше

27

ДСТУ ISO 16269-6:2016
(ISO 16269-6:2014, IDT)

Статистичне опрацювання даних. Частина 6. Визначення статистичних допустимих інтервалів
- На заміну ДСТУ ISO 16269-6:2008

28

ДСТУ ISO 16336:2016
(ISO 16336:2014, IDT)

Статистичні методи. Застосування статистичних і пов'язаних із ними методів до нової технології та процесу розроблення продукту. Дизайн із робастним параметром
- Вперше

29

ДСТУ ISO 17258:2016
(ISO 17258:2015, IDT)

Статистичні методи. Шість Сигма. Базовий критерій, що є підґрунтям бенчмаркінгу для методів Шести Сигма в організаціях
- Вперше

30

ДСТУ ISO 17680:2016
(ISO 17680:2015, IDT)

Туризм та пов'язані з ним послуги. Таласотерапія. Вимоги до послуг
- Вперше

31

ДСТУ ISO 18065:2016
(ISO 18065:2015, IDT)

Туризм та пов'язані з ним послуги. Туристичні послуги, що надають на природоохоронних територіях. Вимоги
- Вперше

32

ДСТУ ISO/TS 19700:2016
(ISO/TS 19700:2007, IDT)

Метод визначення небезпечних компонентів у летких продуктах горіння в умовах контролювання коефіцієнта еквівалентності
- Вперше

33

ДСТУ ISO 22514-1:2016
(ISO 22514-1:2014, IDT)

Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 1. Загальні принципи і концепції
- Вперше

34

ДСТУ ISO 22514-2:2016
(ISO 22514-2:2013, IDT)

Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 2. Потужність процесу і характеристики моделей процесів, залежних від часу
- На заміну ДСТУ ISO 21747:2009

35

ДСТУ ISO 22514-3:2016
(ISO 22514-3:2008, IDT)

Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 3. Вивчення характеристик машин для даних, виміряних на дискретних частинах
- Вперше

36

ДСТУ ISO 22514-6:2016
(ISO 22514-6:2013, IDT)

Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 6. Статистика потужності процесу для характеристик із багатовимірним нормальним розподілом
- Вперше

37

ДСТУ ISO 22514-7:2016
(ISO 22514-7:2012, IDT)

Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 7. Потужність процесу вимірювання
- Вперше

38

ДСТУ ISO 22514-8:2016
(ISO 22514-8:2014, IDT)

Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 8. Характеристики машин у багатостановому процесі виробництва
- Вперше

39

ДСТУ ISO/TS 28037:2016
(ISO/TS 28037:2010, IDT)

Визначення і використання прямолінійних калібрувальних функцій
- Вперше

40

ДСТУ ISO 28801:2016
(ISO 28801:2011, IDT)

Статистичний контроль. Плани подвійного відбирання за альтернативною ознакою з найменшими розмірами вибірок, визначеними ризиком якості виробника та споживача
- Вперше

41

ДСТУ EN ISO 1182:2016
(EN ISO 1182:2010, IDT)

Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість
- Вперше

42

ДСТУ EN ISO 11930:2016
(EN ISO 11930:2012, IDT)

Косметика. Мікробіологія. Оцінювання протимікробного захисту косметичного продукту
- Вперше

43

ДСТУ EN ISO 17516:2016
(EN ISO 17516:2014, IDT)

Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі
- Вперше

44

ДСТУ CEN/TS 1187:2016
(CEN/TS 1187:2012, IDT)

Методи випробувань покрівель зовнішнім вогневим впливом
- Вперше

45

ДСТУ EN 12094-16:2016
(EN 12094-16:2003, IDT)

Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 16. Вимоги до одоризаційних приладів систем пожежогасіння діоксидом вуглецю низького тиску та методи їх випробувань
- Вперше

46

ДСТУ EN 12845:2016
(EN 12845:2015, IDT)

Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування
- Вперше

47

ДСТУ EN 12845:2016/
Поправка N 1:2016
(EN 12845:2015/AC:2016, IDT)

Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування

48

ДСТУ EN 13501-1:2016
(EN 13501-1:2007 + A1:2009, IDT)

Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь
- Вперше

49

ДСТУ EN 13501-2:2016
(EN 13501-2:2007 + A1:2009, IDT)

Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем
- Вперше

50

ДСТУ EN 13501-3:2016
(EN 13501-3:2005 + A1:2009, IDT)

Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних системах будівель. Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани
- Вперше

51

ДСТУ EN 13501-5:2016
(EN 13501-5:2005 + A1:2009, IDT)

Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 5. Класифікація за результатами випробувань стійкості покрівель до зовнішнього вогневого впливу
- Вперше

52

ДСТУ EN 13501-6:2016
(EN 13501-6:2014, IDT)

Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація електричних кабелів за реакцією на вогонь
- Вперше

53

ДСТУ EN 15565:2016
(EN 15565:2008, IDT)

Туристичні послуги. Вимоги до професійної підготовки та кваліфікаційних програм для гідів
- Вперше

54

ДСТУ EN 15613:2016
(EN 15613:2008, IDT)

Щитки для колін і ліктів для занять спортом усередині приміщень. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань
- Вперше

55

ДСТУ EN 50200:2016
(EN 50200:2006, IDT)

Метод випробування на вогнестійкість незахищених кабелів із малим поперечним розрізом, призначених для застосування в колах систем безпеки
- Вперше

56

ДСТУ EN 50289-4-16:2016
(EN 50289-4-16:2012, IDT)

Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 4-16. Методи випробування на стійкість до впливу зовнішніх чинників. Цілісність кіл в умовах вогневої дії
- Вперше

57

ДСТУ EN 50399:2016
(EN 50399:2011, IDT)

Загальні методи вогневих випробувань. Визначення показників тепловиділення та димоутворення кабелів під час випробування на поширювання полум'я. Випробувальне устатковання. Процедури випробування та оцінювання результатів
- Вперше

58

ДСТУ EN 60601-1:2015/
Поправка N 1:2016
(EN 60601-1:2006/AC:2010, IDT)

Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик

59

ДСТУ EN 60601-2-33:2015/
Зміна N 1:2016
(EN 60601-2-33:2002/A1:2005, IDT)

Вироби медичні електричні. Частина 2-33. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичного діагностувального магнітно-резонансного обладнання

60

ДСТУ EN 60601-2-33:2015/
Зміна N 2:2016
(EN 60601-2-33:2002/A2:2008, IDT)

Вироби медичні електричні. Частина 2-33. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичного діагностувального магнітно-резонансного обладнання

61

ДСТУ EN 60601-2-33:2015/
Зміна N 2
з коригуванням: 2016
(EN 60601-2-33:2002/A2:2008/AC:2008, IDT)

Вироби медичні електричні. Частина 2-33. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичного діагностувального магнітно-резонансного обладнання.

2. Скасувати нормативні документи України з 01 вересня 2016 року:

ДСТУ ISO 3951-1:2009

Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 3951-2:2009

Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 7870-1:2010

Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 1. Загальні настанови

ДСТУ ISO/TR 7871:2004

Статистичний контроль. Контрольні карти кумулятивних сум. Настанови щодо контролю якості та аналізу даних з використанням методик CUSUM

ДСТУ ISO 7966-2001

Статистичний контроль. Карти приймального контролю

ДСТУ ISO 8258-2001

Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта

ДСТУ ISO 13528:2014

Статистичні методи для застосування під час перевірки професійного рівня за допомогою міжлабораторних порівнянь

ДСТУ ISO 16269-6:2008

Статистичне опрацювання даних. Частина 6. Визначення статистичних допустимих інтервалів

ДСТУ ISO 21747:2009

Статистичні методи. Статистики функціонування та потужності процесу для виміряних характеристик якості

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома виконавців.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Г. В. Лісіна


НазадПродукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені