Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! Пропонуємо для ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ» на акційних умовах придбати до 01.12.2018 р. оновлення  баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 13 грудня 2016 року N 426

Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів, змін до національних нормативних документів

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2016 рік наказую:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими та міжнародними нормативними документами методом перекладу, з наданням чинності з 01 жовтня 2017 року:

1.

ДСТУ EN 352-8:2016
(EN 352-8:2008, IDT)

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 8. Аудіонавушники для розваг
- На заміну ДСТУ EN 352-8:2015
(EN 352-8:2008, IDT)

2.

ДСТУ EN 1093-2:2016
(EN 1093-2:2006 + A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача
- На заміну ДСТУ EN 1093-2:2014

3.

ДСТУ EN 1093-3:2016
(EN 1093-3:2006 + A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 3. Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача
- На заміну ДСТУ EN 1093-3:2014

4.

ДСТУ EN 1093-4:2016
(EN 1093-4:1996 + A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою
- На заміну ДСТУ EN 1093-4:2014

5.

ДСТУ EN 1093-6:2016
(EN 1093-6:1998 + A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом
- На заміну ДСТУ EN 1093-6:2014

6.

ДСТУ EN 1093-7:2016
(EN 1093-7:1998 + A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через канал
- На заміну ДСТУ EN 1093-7:2014

7.

ДСТУ EN 1093-8:2016
(EN 1093-8:1998 + A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 8. Стендовий метод контролювання концентрації забруднювача
- На заміну ДСТУ EN 1093-8:2014

8.

ДСТУ EN 1093-9:2016
(EN 1093-9:1998 + A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 9. Камерний метод контролювання концентрації забруднювача
- На заміну ДСТУ EN 1093-9:2014

9.

ДСТУ EN 1093-11:2016
(EN 1093-11:2001 + A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 11. Коефіцієнт очищення
- На заміну ДСТУ EN 1093-11:2014

10.

ДСТУ EN 12053:2016
(EN 12053:2001 + A1:2008, IDT)

Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання шумового випромінення
- На заміну ДСТУ EN 12053:2014

11.

ДСТУ EN 13288:2016
(EN 13288:2005 + A1:2009, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Підйомно-перекидальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни
- На заміну ДСТУ EN 13288:2014

12.

ДСТУ EN 13570:2016
(EN 13570:2005 + A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни
- На заміну ДСТУ EN 13570:2014

13.

ДСТУ EN 16247-5:2016
(EN 16247-5:2015, IDT)

Енергетичні аудити. Компетентність енергетичних аудиторів
- Вперше

14.

ДСТУ EN 60702-1:2016
(EN 60702-1:2002;
EN 60702-1:2002/A1:2015, IDT)

Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі
- На заміну ДСТУ EN 60702-1:2016 та
ДСТУ EN 60702-1:2016/Зміна N 1:2016

15.

ДСТУ EN 61310-3:2016
(EN 61310-3:2008, IDT)

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування
- На заміну ДСТУ EN 61310-3:2014

16.

ДСТУ EN 61316:2016
(EN 61316:1999, IDT)

Барабани кабельні промислового призначення
- На заміну ДСТУ EN 61316:2014

17.

ДСТУ EN ISO 6682:2016
(EN ISO 6682:2008, IDT;
ISO 6682:1986, IDT;
ISO 6682:1986/Amd 1:1989, IDT)

Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування
- На заміну ДСТУ EN ISO 6682:2014

18.

ДСТУ EN ISO 11611:2016
(EN ISO 11611:2015, IDT;
ISO 11611:2015, IDT)

Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів
- На заміну ДСТУ EN 470-1:2003

19.

ДСТУ EN ISO 12100:2016
(EN ISO 12100:2010, IDT;
ISO 12100:2010, IDT)

Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків
- На заміну ДСТУ EN 292-1-2001,
ДСТУ EN 292-2-2001,
ДСТУ EN 1050:2003,
ДСТУ EN ISO 12100:2014

20.

ДСТУ EN ISO 14877:2016
(EN ISO 14877:2002, IDT;
ISO 14877:2002, IDT)

Одяг захисний для абразивоструминних робіт з використанням гранульованих абразивних матеріалів
- На заміну ДСТУ EN ISO 14877:2015
(EN ISO 14877:2002, IDT; ISO 14877:2002, IDT)

21.

ДСТУ EN ISO 20344:2016
(EN ISO 20344:2011, IDT;
ISO 20344:2011, IDT)

Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття
- На заміну ДСТУ EN ISO 20344:2009

22.

ДСТУ EN ISO 20345:2016
(EN ISO 20345:2011, IDT;
ISO 20345:2011, IDT)

Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне
- На заміну ДСТУ EN ISO 20345:2009

23.

ДСТУ EN ISO 20361:2016
(EN ISO 20361:2015, IDT;
ISO 20361:2015, IDT)

Насоси та насосні агрегати рідинні. Норми та правила випробування на шум. 2-й та 3-й класи точності
- На заміну ДСТУ EN ISO 20361:2014 та
ДСТУ EN ISO 20361:2016 (EN ISO 20361:2015, IDT; ISO 20361:2015, IDT), прийнятого методом підтвердження

24.

ДСТУ EN ISO 20471:2016
(EN ISO 20471:2013, IDT;
ISO 20471:2013, IDT;
EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT)

Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги
- На заміну ДСТУ EN 471:2013,
ДСТУ EN ISO 20471:2015 (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT)

25.

ДСТУ ISO 14004:2016
(ISO 14004:2016, IDT)

Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
- На заміну ДСТУ ISO 14004:2006

26.

ДСТУ ISO 14021:2016
(ISO 14021:2016, IDT)

Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II)
- На заміну ДСТУ ISO 14021:2002

27.

ДСТУ ISO 14031:2016
(ISO 14031:2013, IDT)

Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови
- На заміну ДСТУ ISO 14031:2004

28.

ДСТУ ISO 14045:2016
(ISO 14045:2012, IDT)

Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови
- Вперше

29.

ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT)

Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади
- Вперше

30.

ДСТУ ISO/TR 14049:2016 (ISO/TR 14049:2012, IDT)

Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Ілюстративні приклади застосування ISO 14044 для визначення цілі, сфери застосування та інвентаризаційного аналізування
- На заміну ДСТУ ISO/TR 14049:2004

2. Скасувати чинність національних стандартів України з 01 жовтня 2017 року:

1.

ДСТУ EN 292-1-2001

Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія
(EN 292-1:1991, IDT)

2.

ДСТУ EN 292-2-2001

Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови
(EN 292-2:1991, IDT)

3.

ДСТУ EN 352-8:2015
(EN 352-8:2008, IDT)

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки і випробування. Частина 8. Аудіонавушники для розважальних цілей

4.

ДСТУ EN 470-1:2003

Одяг захисний, використовуваний при зварюванні та інших високотемпературних процесах. Частина 1. Загальні вимоги
(EN 470-1:1995, IDT)

5.

ДСТУ EN 471:2013

Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості. Технічні вимоги та методи випробовування
(EN 471:2003+А1:2007, IDT)

6.

ДСТУ EN 1050:2003

Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику
(EN 1050:1996, IDT)

7.

ДСТУ EN 1093-2:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача
(EN 1093-2:2006 + A1:2008, IDT)

8.

ДСТУ EN 1093-3:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 3. Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача
(EN 1093-3:2006 + A1:2008, IDT)

9.

ДСТУ EN 1093-4:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою
(EN 1093-4:1996 + A1:2008, IDT)

10.

ДСТУ EN 1093-6:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом
(EN 1093-6:1998 + A1:2008, IDT)

11.

ДСТУ EN 1093-7:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через канал
(EN 1093-7:1998 + A1:2008, IDT)

12.

ДСТУ EN 1093-8:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 8. Стендовий метод контролювання концентрації забруднювача
(EN 1093-8:1998 + A1:2008, IDT)

13.

ДСТУ EN 1093-9:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 9. Камерний метод контролювання концентрації забруднювача
(EN 1093-9:1998 + A1:2008, IDT)

14.

ДСТУ EN 1093-11:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 11. Коефіцієнт очищення
(EN 1093-11:2001 + A1:2008, IDT)

15.

ДСТУ EN ISO 6682:2014

Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування
(EN ISO 6682:2008, IDT)

16.

ДСТУ EN 12053:2014

Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання випромінюваного шуму
(EN 12053:2001 + A1:2008, IDT)

17.

ДСТУ EN 13288:2014

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми для піднімання та нахиляння резервуарів. Вимоги щодо безпечності та гігієни
(EN 13288:2005 + A1:2009, IDT)

18.

ДСТУ EN 13570:2014

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Змішувальні механізми. Вимоги щодо безпечності та гігієни
(EN 13570:2005 + A1:2010, IDT)

19.

ДСТУ EN 61310-3:2014

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування
(EN 61310-3:2008, IDT)

20.

ДСТУ EN ISO 12100:2014

Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків
(EN ISO 12100:2010, IDT)

21.

ДСТУ EN ISO 14877:2015
(EN ISO 14877:2002, IDT;
ISO 14877:2002, IDT)

Одяг захисний для робіт з піскоструминним апаратом з використанням гранульованого абразиву

22.

ДСТУ EN ISO 20344:2009

Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Методи випробування
(EN ISO 20344:2004/AC:2005/A1:2007, IDT)

23.

ДСТУ EN ISO 20345:2009

Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови
(EN ISO 20345:2004/AC:2007/A1:2007, IDT)

24.

ДСТУ EN ISO 20361:2014

Насоси гідравлічні та насосні агрегати. Норми та правила випробування на шум. 2 та 3 класи точності
(EN ISO 20361:2009,
EN ISO 20361:2009/AC:2010, IDT)

25.

ДСТУ EN ISO 20361:2016
(EN ISO 20361:2015, IDT;
ISO 20361:2015, IDT), прийнятого методом підтвердження

Насоси гідравлічні та насосні агрегати. Правила випробування на шум. Класи точності 2 та 3

26.

ДСТУ EN ISO 20471:2015
(EN ISO 20471:2013, IDT;
ISO 20471:2013, IDT)

Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги

27.

ДСТУ ISO 14004:2006

Система екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення
(ISO 14004:2004, IDT)

28.

ДСТУ ISO 14021:2002

Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу II)
(ISO 14021:1999, IDT)

29.

ДСТУ ISO 14031:2004

Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики
(ISO 14031:1999, IDT)

30.

ДСТУ ISO/TR 14049:2004

Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації
(ISO/TR 14049:2000, IDT)

31.

ДСТУ EN 60702-1:2016,
прийнятого методом підтвердження

Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі
(EN 60702-1:2002, IDT)

32.

ДСТУ EN 60702-1:2016/
Зміна N 1:2016, прийнятої методом підтвердження

Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі
(EN 60702-1:2002/A1:2015, IDT)

33.

ДСТУ EN 61316:2014

Барабани кабельні промислового призначення
(EN 61316:1999, IDT)

4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

6. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Д. В. Сазонов


НазадПродукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені