Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! Пропонуємо для ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ» на акційних умовах придбати до 01.12.2018 р. оновлення  баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 27 грудня 2016 року N 449

Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними нормативними документами, та скасування національних нормативних документів

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2016 рік наказую:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2018 року:

1

ДСТУ ISO/IEC 25000:2016
(ISO/IEC 25000:2014, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Настанова до SQuaRE
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25000:2015

2

ДСТУ ISO/IEC 25001:2016
(ISO/IEC 25001:2014, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Планування та керування
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25001: 2015

3

ДСТУ ISO/IEC 25010:2016
(ISO/IEC 25010:2011, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Моделі якості системи та програмних засобів
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25010:2015

4

ДСТУ ISO/IEC 25012:2016
(ISO/IEC 25012:2008, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Модель якості даних
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25012:2015

5

ДСТУ ISO/IEC 25020:2016
(ISO/IEC 25020:2007, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Рамкова модель і настанова щодо вимірювання
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25020:2015

6

ДСТУ ISO/IEC 25021:2016
(ISO/IEC 25021:2012, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Елементи показника якості
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25021:2015

7

ДСТУ ISO/IEC 25030:2016
(ISO/IEC 25030:2007, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Вимоги до якості
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25030:2015

8

ДСТУ ISO/IEC 25040:2016
(ISO/IEC 25040:2011, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Процес оцінювання
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25040:2015

9

ДСТУ ISO/IEC 25041:2016
(ISO/IEC 25041:2012, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Настанова з оцінювання для розробників, придбавачів і незалежних оцінювачів
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25041:2015

10

ДСТУ ISO/IEC 25045:2016
(ISO/IEC 25045:2010, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Модуль оцінювання відновності
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25045:2015

11

ДСТУ ISO/IEC 25051:2016
(ISO/IEC 25051:2014, IDT)

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Вимоги до якості готового для застосування програмного продукту (RUSP) та інструкції щодо його тестування
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25051:2015

12

ДСТУ ISO/IEC 25060:2016
(ISO/IEC 25060:2010, IDT

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Спільний промисловий формат (CIF) для зручності застосування. Загальна структура інформації щодо зручності застосування
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 25060:2015

13

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-2:2016
(ISO/IEC TR 29181-2:2014, IDT)

Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 2. Іменування та адресація
- На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 29181-2:2015

14

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-3:2016
(ISO/IEC TR 29181-3:2013, IDT)

Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 3. Комутація та маршрутизація
- На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 29181-3:2015

15

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-4:2016
(ISO/IEC TR 29181-4:2013, IDT)

Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 4. Мобільність
- На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 29181-4:2015

16

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-5:2016
(ISO/IEC TR 29181-5:2013, IDT)

Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 5. Безпека
- На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 29181-5:2015

17

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-6:2016
(ISO/IEC TR 29181-6:2013, IDT)

Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 6. Транспортування медіа
- На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 29181-6:2015

18

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-7:2016
(ISO/IEC TR 29181-7:2013, IDT)

Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 7. Композиція сервісів
- На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 29181-7:2015

2. Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 січня 2018 року:

1

ДСТУ ISO/IEC 25000:2015

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Настанова щодо SQuaRE (ISO/IEC 25000: 2014, IDT)

2

ДСТУ ISO/IEC 25001:2015

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Планування та керування (ISO/IEC 25001: 2014)

3

ДСТУ ISO/IEC 25010:2015

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Моделі якості системи та програмних засобів (ISO/IEC 25010:2011, IDT)

4

ДСТУ ISO/IEC 25012:2015

Програмна інженерія. Вимоги щодо якості та оцінювання програмного продукту (SQuaRE). Модель якості даних (ISO/IEC 25012:2008, IDT)

5

ДСТУ ISO/IEC 25020:2015

Програмна інженерія. Вимоги щодо якості та оцінювання програмного продукту (SQuaRE). Еталонна модель вимірювання та настанова (ISO/IEC 25020:2007, IDT)

6

ДСТУ ISO/IEC 25021:2015

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Елементи показника якості (ISO/IEC 25021:2012, IDT)

7

ДСТУ ISO/IEC 25030:2015

Програмна інженерія. Вимоги щодо якості та оцінювання програмного продукту (SQuaRE). Вимоги щодо якості (ISO/IEC 25030:2007, IDT)

8

ДСТУ ISO/IEC 25040:2015

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Процес оцінювання (ISO/IEC 25040:2011, IDT)

9

ДСТУ ISO/IEC 25041:2015

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Настанова щодо оцінювання для розробників, замовників та незалежних експертів (ISO/IEC 25041:2012, IDT)

10

ДСТУ ISO/IEC 25045:2015

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Модуль оцінювання відновлюваності (ISO/IEC 25045:2010, IDT)

11

ДСТУ ISO/IEC 25051:2015

Програмна інженерія. Вимоги до якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Вимоги до якості готового до застосування програмного продукту (RUSP) та інструкції щодо їхнього тестування (ISO/IEC 25051:2014, IDT)

12

ДСТУ ISO/IEC 25060:2015

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Загальний промисловий формат (CIF) для оцінювання зручності використання програмних продуктів. Загальні принципи для інформації щодо оцінювання зручності використання програмних продуктів (ISO/IEC 25060:2010, IDT)

13

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-2:2015

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 2. Найменування та адресація (ISO/IEC TR 29181-2:2014, IDT)

14

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-3:2015

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 3. Переключення та маршрутизація процесу (ISO/IEC TR 29181-3:2013, IDT)

15

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-4:2015

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 4. Мобільність (ISO/IEC TR 29181-4:2013, IDT)

16

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-5:2015

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 5. Безпека (ISO/IEC TR 29181-5:2013, IDT)

17

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-6:2015

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 6. Перенесення медіа (ISO/IEC TR 29181-6:2013, IDT)

18

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-7:2015

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 7. Компонування послуг (ISO/IEC TR 29181-7:2013, IDT)

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Д. В. Сазонов


НазадПродукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені