Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 45,90 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. N 117

Київ

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, його анулювання

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 83)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916,
від 12 лютого 2020 року N 83,
від 28 лютого 2021 року N 433

Відповідно до статті 18 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, його анулювання, що додається.

(абзаци перший і другий пункту 1 замінено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 83)

абзац третій пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 83)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 83)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, його анулювання

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), його анулювання.

2. Для проведення повірки засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки), що перебувають в експлуатації, наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Мінекономіки та провадять метрологічну діяльність (далі - метрологічні центри), та повірочні лабораторії зобов'язані одержати свідоцтво про уповноваження, яке видається Мінекономіки.

3. З метою одержання свідоцтва про уповноваження керівник наукового метрологічного центру, метрологічного центру та повірочної лабораторії (далі - заявник) особисто або через уповноважену ним особу подає у паперовій формі або надсилає поштою, або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника заявника з урахуванням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг до Мінекономіки заяву про уповноваження (далі - заява).

Якщо уповноважується відокремлений підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством чи організацією, до складу якої належить цей підрозділ.

У заяві зазначаються:

повне найменування заявника;

повне найменування Мінекономіки;

назва свідоцтва про уповноваження;

об'єкт, на який видається свідоцтво про уповноваження;

вид господарської діяльності (згідно з класифікатором видів економічної діяльності);

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи та її контактні дані (адреса електронної поштової скриньки, веб-сайт, номери телефону, телефаксу (за наявності), а також місце провадження її господарської діяльності;

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;

дата складення заяви;

перелік документів, що додаються до заяви;

спосіб одержання свідоцтва про уповноваження (особисто керівником заявника або уповноваженою ним особою / поштою / (у тому числі за бажанням заявника кур'єром за додаткову плату) за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою / через Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

До заяви додаються документи (у паперовій формі або в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника заявника з урахуванням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг), передбачені частиною третьою статті 18 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

4. Мінекономіки протягом 80 робочих днів після надходження заяви розглядає її та відповідно до частини п'ятої статті 18 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" проводить перевірку заявника на відповідність критеріям, яким він повинен відповідати.

5. Відмова у видачі свідоцтва про уповноваження або анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюються відповідно до вимог частин шостої та десятої статті 18 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Заява про анулювання свідоцтва про уповноваження подається керівником уповноваженої організації особисто або через уповноважену ним особу у паперовій формі або надсилається поштою, або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника уповноваженої організації з урахуванням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг до Мінекономіки у довільній формі із зазначенням підстав для анулювання.

Повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження надсилається заявникові поштою (у тому числі за бажанням заявника кур'єром за додаткову плату) на адресу його місцезнаходження та/або в електронній формі через відповідні інформаційні ресурси не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня підписання повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження. За вибором заявника повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження може бути отримано особисто керівником заявника або уповноваженою ним особою / поштою (у тому числі за бажанням заявника кур'єром за додаткову плату)/за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою / через Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 83,
від 28 лютого 2021 року N 433)

 

РОЗМІРИ ПЛАТИ
за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження*

Розміри плати виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 лютого 2020 року N 83)

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2022, ЛЕОНОРМ.