Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! Пропонуємо для ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ» на акційних умовах придбати до 01.12.2018 р. оновлення  баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. N 89

Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 163 (Офіційний вісник України, 1997 р., числа 7, 8, с. 47; 2001 р., N 33, ст. 1545), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Нормативні документи розробляються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах його повноважень, визначених законодавством.".

2. Пункт 3 виключити.

3. У пункті 4 слова "нормативно-правовими актами (керівними документами, наказами, інструкціями, правилами тощо) органів державного регулювання та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління цих органів, у межах їх повноважень" замінити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах його повноважень".

4. У пункті 5:

1) в абзаці першому:

після слова "розробляються" доповнити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і";

слово "державних" виключити;

слова "органів державного регулювання" замінити словами "органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

2) в абзаці другому слова "органами державного регулювання відповідно до їх повноважень" замінити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

5. Пункт 6 після слів "з урахуванням" доповнити словами "досвіду експлуатації, висновків з аналізу безпеки діючих ядерних установок, досвіду провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії в Україні та інших країнах,".

6. Пункт 7 після слова "затвердженого" доповнити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

7. У пункті 8 після слів "документів з" доповнити словами "питань провадження", а слова "визначають Мінекоресурсів, Держатомрегулювання, МОЗ та інші органи державного регулювання" замінити словами "визначає орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

8. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Побудова, виклад та оформлення нормативних документів здійснюються відповідно до законодавства з урахуванням вимог ЄС, міжнародних організацій у галузі використання ядерної енергії.".

9. Абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки затверджуються наказом органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.".

10. Пункт 13 виключити.

11. У пункті 14 після слова "відгук" доповнити словами "та погодження", а слова "відповідним органам державного регулювання" замінити словами "органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

____________


Назад Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені