Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ В 20.39.101:2021 "Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення"
  Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги щодо маркування продукції оборонного призначення (продукції військового призначення та подвійного використання).
  Цей стандарт не відміняє і не замінює вимог до марковання, передбачених нормативно-правовими актами, технічними регламентами, нормативними документами та іншими стандартами.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військовоїтехніки» (ТК 176).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 39.

 • ДСТУ В 20.39.109:2021 "Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Маркування продукції оборонного призначення. Загальні технічні вимоги"
  Цей стандарт установлює метод динамічного випробовування для перевіряння якості поліклинових пасів (профіль PK), які використовують переважно для допоміжних приводів в автомобільній промисловості.Розмірні характеристики пасів і відповідних шківів визначено в ISO 9981.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Механічні приводи» (ТК 47), Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Механіка» (ТОВ «Фірма «Механіка»).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 13.

 • ДСТУ ISO 11749:2008 "Пасові приводи. Паси поліклинові для автомобільної промисловості. Випробування на втому"
  Цей стандарт установлює метод динамічного випробовування для перевіряння якості поліклинових пасів (профіль PK), які використовують переважно для допоміжних приводів в автомобільній промисловості.Розмірні характеристики пасів і відповідних шківів визначено в ISO 9981.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Механічні приводи» (ТК 47), Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Механіка» (ТОВ «Фірма «Механіка»).
  Стандарт набув чинності  2010-01-01.
  Кількість сторінок документу = 14.

 • ДСТУ EN ISO 4254-5:2019 (EN ISO 4254-5:2018, IDT; ISO 4254-5:2018, IDT) "Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Устатковання ґрунтообробне з механічним урухомником"
  Цей стандарт призначено для використання разом з EN ISO 4254-1 та встановлює вимоги щодо безпеки та їх перевіряння під час проектування і виробництва навісного, напівнавісного й причіпного устатковання ґрунтообробного з механічним урухомником, яке використовують у сільському господарстві.
  Крім того, він визначає вид інформації щодо безпечного експлуатування (охоплюючи залишкові ризики), яку має надавати виробник.
  У цьому стандарті розглянуто суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, що стосуються устатковання ґрунтообробного з механічним урухомником, використовуваного за призначенням і за умов, передбачених виробником.
  Цей стандарт не застосовується до:
  - лопатних ґрунтообробних машин, та
  - машин, обладнаних висувним пристроєм для обробітку ґрунту між двома послідовно розташованими рослинами в одному рядку.
  Цей стандарт не застосовується до екологічних небезпек. Він не застосовується до небезпек, пов’язаних з рухомими частинами силової передачі (за винятком вимог щодо міцності захисних огорож та бар’єрів), або небезпек, пов’язаних з технічним обслуговуванням чи ремонтом, який проводить професійний сервісний персонал.
  Примітка 1. Спеціальні вимоги, що стосуються правил дорожнього руху, у цьому стандарті не розглядають.
  Примітка 2. Вібрації не розглядають як суттєву небезпеку в разі навісного, напівнавісного та причіпного устатковання.
  Цей стандарт не застосовується до устатковання ґрунтообробного з механічним урухомником, виготовленого до дати публікації цього стандарту.
  Якщо вимоги цього стандарту відрізняються від вимог ISO 4254-1, вимоги цього стандарту мають перевагу над вимогами ISO 4254-1 для устатковання, спроектованого та виготовленого відповідно до положень цього стандарту.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69); Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
   

 • ДСТУ 9120:2021 "Метрологія. Люксметри, яскравоміри та пульсометри. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на фотоелектричні фотометри: люксметри, призначені для вимірювання освітленості (лк); яскравоміри, призначені для вимірювання яскравості (кд/м2); пульсометри, призначені для вимірювання коефіцієнта пульсацій (%), та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.
  Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення
  позачергової, інспекційної та експертної повірки.
  Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку фотоелектричних фотометрів:
  люксметрів; яскравомірів; пульсометрів.
  Під час повірки фотометрів необхідно додатково керуватись експлуатаційними документами на фотометри та засоби повірки.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»).
  Стандарт набув чинності  2022-07-01.
  Кількість сторінок документу = 24.

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.