Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 45,90 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. N 139

Київ

Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 лютого 2018 року N 143,
від 16 травня 2018 року N 383,
від 29 серпня 2018 року N 688
(зміни, внесені пунктом 5 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 серпня 2018 року N 688, набирають чинності з 20 листопада 2018 року),
від 26 червня 2019 року N 557,
від 4 грудня 2019 року N 997
(зміни, внесені підпунктами 1 - 8 пункту 2 змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 997,
 набирають чинності з 1 березня 2020 року),
від 12 лютого 2020 року N 102

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що додається.

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 997)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 557)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 143)

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109).

6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. N 139

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні з метою забезпечення охорони здоров'я людини і захисту навколишнього природного середовища, включаючи екологічно безпечну утилізацію та видалення відходів електричного та електронного обладнання.

Цей Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на електричне та електронне обладнання, яке належить до категорій, визначених у додатку 1.

3. Цей Технічний регламент застосовується з урахуванням законодавства, що регулює питання, пов'язані з безпечністю і охороною здоров'я, хімічними речовинами та препаратами (зокрема щодо їх реєстрації, оцінювання, авторизації і обмеження), а також з поводженням з відходами.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

обладнання, що необхідне для забезпечення національної безпеки, включаючи зброю, боєприпаси та військову техніку і матеріали, спеціально призначені для військових цілей;

обладнання, призначене для відправки у космічний простір;

обладнання, що спеціально спроектоване і підлягає монтажу як частина іншого типу обладнання, стосовно якого встановлено виняток з обмеження, визначеного в пункті 9 цього Технічного регламенту, або на яке не поширюється дія цього Технічного регламенту та яке може виконувати свою функцію лише у разі, коли воно є частиною зазначеного обладнання і може бути замінене тільки таким самим спеціально спроектованим обладнанням;

великогабаритне стаціонарне промислове обладнання;

великогабаритні стаціонарні установки;

засоби для перевезення людей або товарів, за винятком електричних двоколісних транспортних засобів, тип яких не затверджений;

позашляхову рухому техніку, яка надається для професійного використання;

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 557)

активні медичні вироби, які імплантують;

фотоелектричні панелі, призначені для використання в системі, яка спроектована, складена та змонтована фахівцями для постійного використання у визначеному місці з метою виробництва енергії від сонячного світла для громадського, комерційного, промислового застосування та застосування в житлових будинках;

обладнання, спеціально спроектоване виключно для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, яке надається лише на міжкорпоративній основі;

трубні органи;

(пункт 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 557,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим)

хімічні джерела струму, які використовуються в електричному та електронному обладнанні.

5. Крім того, дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) медичні вироби і прилади, призначені для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 1 січня 2018 р.;

2) медичні вироби для діагностики in vitro і промислові прилади, призначені для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 22 липня 2018 р.;

21) будь-яке інше електричне та електронне обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

(пункт 5 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 557)

3) кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей:

електричного та електронного обладнання, яке належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 1 січня 2011 р.;

медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 1 січня 2018 р.;

медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 22 липня 2018 р.;

будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

(підпункт 3 пункту 5 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 557)

4) запасні частини, які повторно використовуються, за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, та якщо про повторне використання таких частин повідомляється користувачам, а самі запасні частини:

вилучені з електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2011 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 1 січня 2018 р.;

вилучені з медичних виробів або приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2024 р.;

вилучені з медичних виробів для діагностики in vitro, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2026 р.;

вилучені з промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2027 р.;

вилучені з будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2029 р.

(підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 557)

6. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7 - 10 додатка 2, не поширюється на:

1) електричне та електронне обладнання, яке належить до категорій 1 - 6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7 - 8 додатка 2), 10 і 11, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

2) медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro) і прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю), які введені в обіг до 22 липня 2021 р.;

3) кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей такого електричного та електронного обладнання:

електричного та електронного обладнання, яке належить до категорій 1 - 6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7 - 8 додатка 2), 10 і 11, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

медичних виробів (у тому числі медичних виробів для діагностики in vitro) і приладів, призначених для моніторингу та контролю (у тому числі промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю), введених в обіг до 22 липня 2021 року.

7. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7 - 8 додатка 2, не поширюється на іграшки (у тому числі кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей іграшок), які введені в обіг до 1 січня 2018 року.

8. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) активний медичний виріб, який імплантують, - будь-який активний медичний виріб, який імплантують, у значенні, наведеному в підпункті 2 пункту 2 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3048);

2) введення в обіг - надання електричного та електронного обладнання на ринку України в перший раз;

3) великогабаритна стаціонарна установка - великогабаритне поєднання кількох типів апаратури, а у відповідних випадках - також інших пристроїв, які складені, змонтовані та демонтовані фахівцями і призначені для постійного використання у заздалегідь визначеному та призначеному для цього місці;

4) великогабаритне стаціонарне промислове обладнання - великогабаритна сукупність машин, обладнання та/або компонентів, що функціонують разом для конкретного застосування, яка змонтована на постійній основі та демонтована фахівцями у визначеному місці, а також використовується і обслуговується фахівцями на промисловому виробничому об'єкті або на об'єкті для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

5) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку електричного та електронного обладнання, що знаходиться в ланцюгу постачання такого обладнання;

6) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє електричне та електронне обладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує його під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг);

(підпункт 6 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

7) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення електричного та електронного обладнання, яке вже було надане споживачу (користувачу);

8) гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;

(підпункт 8 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

9) державний ринковий нагляд - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності електричного та електронного обладнання встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;

10) електричне та електронне обладнання - обладнання, яке потребує електричного струму або електромагнітних полів для виконання хоча б однієї покладеної на нього функції, та обладнання для вироблення, передачі і вимірювання такого струму чи полів, що спроектоване для використання під напругою, яка не перевищує 1000 В для змінного струму і 1500 В для постійного струму;

11) запасна частина - окрема частина електричного та електронного обладнання, що може замінити частину такого обладнання, без якої функціонування його за призначенням неможливе. У разі заміни такої частини запасною частиною функціональність електричного та електронного обладнання відновлюється або поліпшується;

12) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник зазначає, що електричне та електронне обладнання відповідає вимогам, які застосовуються до нього та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

13) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України електричне та електронне обладнання походженням з іншої країни;

14) кабелі - будь-які кабелі з номінальною напругою менш як 250 В, за допомогою яких відбувається з'єднання чи подовження з'єднання для підключення електричного та електронного обладнання до електричної розетки або для з'єднання двох чи більше електричних та електронних обладнань одне з одним;

15) медичний виріб - медичний виріб у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), який також є електричним та електронним обладнанням;

16) медичний виріб для діагностики in vitro - медичний виріб для діагностики in vitro у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3047);

17) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання електричного та електронного обладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності;

18) однорідний матеріал - єдиний матеріал однорідного складу або матеріал, що складається з комбінації матеріалів, які не можуть бути роз'єднані чи розділені шляхом відгвинчування, різання, дроблення, шліфування і застосування абразивних процесів;

19) оцінка відповідності - процес доведення того, що вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються електричного та електронного обладнання, були виконані;

20) позашляхова рухома техніка, яка надається для професійного використання, - машини з бортовим джерелом живлення або з тяговим приводом від зовнішнього джерела живлення, функціонування яких під час роботи вимагає рухливості або безперервного чи напівбезперервного переміщення між низкою фіксованих місць роботи та які надаються виключно для професійного використання;

(підпункт 20 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 557)

21) прилад, призначений для моніторингу та контролю, - прилад, основною функцією якого є моніторинг та/або контроль;

22) промисловий прилад, призначений для моніторингу та контролю, - прилад для здійснення моніторингу та контролю, призначений виключно для промислового або професійного використання;

23) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання електричного та електронного обладнання, яка надає таке обладнання на ринку України;

24) суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

25) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинне задовольняти електричне та електронне обладнання;

26) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.

У цьому Технічному регламенті терміни "презумпція відповідності", "технічний регламент" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; терміни "державний контроль нехарчової продукції", "неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам" - у значенні, наведеному в Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"; терміни "користувач", "ланцюг постачання продукції", "постачання продукції" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "національний стандарт" - у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію".

Запобігання

9. Електричне та електронне обладнання, що вводиться в обіг, у тому числі кабелі, запасні частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей, не повинне містити зазначені у додатку 2 речовини в концентраціях, що перевищують максимально допустимі значення.

10. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на кабелі та запасні частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей електричного та електронного обладнання, стосовно якого встановлено винятки із зазначеного обмеження та яке введене в обіг до закінчення строку дії відповідного винятку тією мірою, якою відповідні кабелі та запасні частини стосуються зазначеного винятку.

11. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на винятки із зазначеного обмеження, перелік яких наведено в додатках 3 і 4.

Обов'язки виробників

12. Виробники під час введення електричного та електронного обладнання в обіг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене відповідно до вимог, визначених у пунктах 9 - 11 цього Технічного регламенту.

13. Виробники складають необхідну технічну документацію та проводять або доручають уповноваженому представникові проведення процедури внутрішнього контролю виробництва згідно з модулем А, визначеним у модулях оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625).

14. У разі коли відповідність електричного та електронного обладнання вимогам, які застосовуються до нього, доведена процедурою оцінки відповідності, зазначеною в пункті 13 цього Технічного регламенту, виробники складають декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 5 і наносять знак відповідності технічним регламентам на готовий виріб. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначені вимоги щодо застосування такої самої або більш жорсткої процедури оцінки відповідності, відповідність вимогам пункту 9 цього Технічного регламенту може бути доведена в рамках таких процедур. У такому разі може бути складена єдина технічна документація.

15. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг.

16. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках електричного та електронного обладнання та зміни в національних стандартах, визначених у пункті 46 цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність електричного та електронного обладнання.

17. Виробники ведуть облік електричного та електронного обладнання, що не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і випадків відкликання електричного та електронного обладнання, інформують про це розповсюджувачів.

18. Виробники забезпечують, щоб на електричному та електронному обладнанні було зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу його ідентифікувати, а в разі коли розмір або характер електричного та електронного обладнання не дає змоги зробити зазначене, - щоб необхідна інформація була зазначена на його пакуванні або в документі, що супроводжує таке обладнання.

19. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електричному та електронному обладнанні, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке обладнання. В адресі повинне зазначатися єдине місце, за яким можна зв'язатися з виробником. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначено такі самі або більш жорсткі вимоги щодо нанесення найменування та місцезнаходження виробника, застосовуються зазначені вимоги.

20. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що електричне та електронне обладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Виробники негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

21. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники подають йому інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Обов'язки уповноважених представників

22. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника. Обов'язки, встановлені в пункті 12 цього Технічного регламенту, та обов'язок щодо складання технічної документації не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

23. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинне давати змогу уповноваженому представникові виконувати, як мінімум, такі обов'язки:

зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для подання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати такому органу всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності електричного та електронного обладнання, на яке поширюється дія доручення, вимогам цього Технічного регламенту.

Обов'язки імпортерів

24. Імпортери вводять в обіг лише електричне та електронне обладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

25. Перед введенням електричного та електронного обладнання в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, на електричне та електронне обладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам і воно має необхідні супровідні документи, а також у тому, що виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 18 та 19 цього Технічного регламенту.

26. Якщо імпортер вважає, що електричне та електронне обладнання не відповідає вимогам пунктів 9 - 11 цього Технічного регламенту, або має підстави так вважати, він не вводить таке обладнання в обіг до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами, про що повідомляє виробнику та відповідному органові державного ринкового нагляду.

27. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електричному та електронному обладнанні, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке обладнання. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначено такі самі або більш жорсткі вимоги щодо нанесення найменування та місцезнаходження імпортера, застосовуються зазначені вимоги.

28. З метою забезпечення відповідності вимогам цього Технічного регламенту імпортери ведуть облік електричного та електронного обладнання, що не відповідає зазначеним вимогам, і випадків відкликання такого обладнання та інформують про це розповсюджувачів.

29. Імпортери, які вважають, що електричне та електронне обладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, або мають підстави так вважати, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення зазначеного обладнання у відповідність із такими вимогами, вилучення його з обігу та/або відкликання (залежно від обставин). Імпортери негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

30. Імпортери протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання таким органам на їх запити доступу до технічної документації.

31. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери подають йому інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно всіх заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Обов'язки розповсюджувачів

32. Розповсюджувачі під час надання електричного та електронного обладнання на ринку діють з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту, зокрема перевіряють, що на таке обладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам, воно супроводжується необхідними документами, складеними згідно з вимогами законодавства про мови, а також, що виробник та імпортер виконали вимоги, визначені відповідно в пунктах 18, 19 і 27 цього Технічного регламенту.

33. Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що електричне та електронне обладнання не відповідає вимогам пунктів 9 - 11 цього Технічного регламенту, він не надає таке обладнання на ринок до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами і повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органові державного ринкового нагляду.

34. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що електричне та електронне обладнання, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, пересвідчуються у вжитті обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі подають йому інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності наданого ними на ринку електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Випадки, в яких обов'язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

36. У разі коли імпортер (розповсюджувач) вводить електричне та електронне обладнання в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введене в обіг електричне та електронне обладнання в такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам, які застосовуються до нього, імпортер (розповсюджувач) вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, встановлені в пунктах 12 - 21 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

37. Суб'єкти господарювання протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг подають органам державного ринкового нагляду на їх запити інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб'єкта господарювання, який здійснив постачання їм електричного та електронного обладнання;

будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони здійснили постачання електричного та електронного обладнання.

Декларація про відповідність

38. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, визначених у пунктах 9 - 11 цього Технічного регламенту, доведено.

39. Декларація про відповідність складається згідно з визначеною в додатку 5 примірною структурою та підлягає оновленню в разі потреби. Декларація про відповідність складається державною мовою, а в разі складення її іншою мовою, - перекладається на державну мову.

40. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

41. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

42. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на готове електричне та електронне обладнання або на його табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є неможливим або невиправданим через характер електричного та електронного обладнання, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та супровідні документи.

43. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням електричного та електронного обладнання в обіг.

44. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Презумпція відповідності

45. Електричне та електронне обладнання, на яке нанесений знак відповідності технічним регламентам, на основі презумпції відповідності вважається таким, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, якщо відсутні докази протилежного.

46. Матеріали, компоненти і електричне та електронне обладнання, щодо яких проведені випробування і вимірювання, що доводять їх відповідність вимогам пунктів 9 - 11 цього Технічного регламенту, або які оцінені згідно із стандартами, включеними до переліку національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту, на основі презумпції відповідності вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

(абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність матеріалів, компонентів і електричного та електронного обладнання стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам надає презумпцію відповідності таких матеріалів, компонентів і електричного та електронного обладнання вимогам пунктів 9 - 11 цього Технічного регламенту, які охоплюються такими національними стандартами чи їх частинами.

(абзац другий пункту 46 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

Державний ринковий нагляд і державний контроль електричного та електронного обладнання

47. Державний ринковий нагляд і державний контроль електричного та електронного обладнання здійснюються відповідно до закону.

Таблиця відповідності

48. Таблиця відповідності положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та цього Технічного регламенту наведена в додатку 6.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

КАТЕГОРІЇ
електричного та електронного обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

1. Велика побутова техніка.

2. Дрібна побутова техніка.

3. Обладнання інформаційних технологій та телекомунікаційне обладнання.

4. Побутова електронна апаратура.

5. Освітлювальне обладнання.

6. Електричні та електронні інструменти.

7. Іграшки, обладнання для відпочинку та спорту.

8. Медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro).

9. Прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю).

10. Автоматичні пристрої видачі та дозування продукції.

11. Інше електричне та електронне обладнання, яке не належить до категорій 1 - 10.

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

РЕЧОВИНИ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ,
визначені в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, та максимально допустимі значення їх концентрації за масою в однорідних матеріалах

Найменування речовини (групи речовин)

Максимально допустиме значення концентрації речовини за масою в однорідних матеріалах, відсотків

1. Свинець

0,1

2. Ртуть

0,1

3. Кадмій

0,01

4. Шестивалентний хром

0,1

5. Полібромовані біфеніли (PBB)

0,1

6. Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE)

0,1

7. Біс(2-етилгексил) фталат (DEHP)

0,1

8. Бутил бензил фталат (BBP)

0,1

9. Дибутилфталат (DBP)

0,1

10. Діізобутил фталат (DIBP)

0,1

 

ВИНЯТКИ
з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Виняток

Сфера і строк застосування

1. Ртуть в одноцокольних (компактних) люмінесцентних лампах, вміст якої не перевищує (на один пальник):

 

1(a) у лампах для загального освітлення потужністю менш як 30 Вт - 5 міліграмів

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 року може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на один пальник, а з 1 липня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку - не більш як 2,5 міліграма ртуті на один пальник

1(b) у лампах для загального освітлення потужністю не менш як 30 Вт, але менш як 50 Вт - 5 міліграмів

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на один пальник

1(c) у лампах для загального освітлення потужністю не менш як 50 Вт, але менш як 150 Вт - 5 міліграмів

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

1(d) у лампах для загального освітлення та потужністю не менш як 150 Вт - 15 міліграмів

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

1(e) у лампах для загального освітлення з круглою або квадратною формою та діаметром трубки не більш як 17 міліметрів

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 7 міліграмів ртуті на один пальник

1(f) у лампах для спеціальних цілей - 5 міліграмів

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

1(g) у лампах для загального освітлення потужністю менш як 30 Вт і строком служби не менш як 20 тис. годин - 3,5 міліграма

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

2(a). Ртуть у двоцокольних лінійних люмінесцентних лампах для загального освітлення, вміст якої не перевищує (на одну лампу):

 

2(a)(1) у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки менш як 9 міліметрів (наприклад T2) - 5 міліграмів

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 4 міліграми ртуті на одну лампу

2(a)(2) у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки не менш як 9 міліметрів, але не більш як 17 міліметрів (наприклад T5) - 5 міліграмів

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 3 міліграми ртуті на одну лампу

2(a)(3) у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки більш як 17 міліметрів, але не більш як 28 міліметрів (наприклад T8) - 5 міліграмів

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на одну лампу

2(a)(4) у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки більш як 28 міліметрів (наприклад T12) - 5 міліграмів

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на одну лампу

2(a)(5) у лампах із трисмуговим люмінофором та тривалим строком служби (не менш як 25 тис. годин) - 8 міліграмів

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 5 міліграмів ртуті на одну лампу

2(b). Ртуть в інших люмінесцентних лампах, вміст якої не перевищує (на одну лампу):

 

2(b)(1) у лінійних лампах з галофосфатним люмінофором та діаметром трубки більш як 28 міліметрів (наприклад T10 та T12) - 10 міліграмів

до 1 січня 2018 року

2(b)(2) у лампах нелінійної форми з галофосфатним люмінофором та будь-яким діаметром трубки - 15 міліграмів

до 1 січня 2018 року

2(b)(3) у лампах нелінійної форми із трисмуговим люмінофором та діаметром трубки більш як 17 міліметрів (наприклад T9)

до 1 січня 2018 року використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 15 міліграмів ртуті на одну лампу

2(b)(4) в інших лампах для загального освітлення та спеціальних цілей (наприклад в індукційних лампах)

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 15 міліграмів ртуті на одну лампу

3. Ртуть у люмінесцентних лампах з холодним катодом та люмінесцентних лампах із зовнішніми електродами (CCFL та EEFL) для спеціальних цілей, вміст якої не перевищує (на одну лампу):

 

3(a) у лампах малої довжини (не більш як 500 міліметрів)

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на одну лампу

3(b) у лампах середньої довжини (більш як 500 міліметрів, але не більш як 1500 міліметрів)

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 5 міліграмів ртуті на одну лампу

3(c) у лампах великої довжини (більш як 1500 міліметрів)

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 13 міліграмів ртуті на одну лампу

4(a). Ртуть в інших розрядних лампах низького тиску (на одну лампу)

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 15 міліграмів ртуті на одну лампу

4(b). Ртуть у натрієвих лампах високого тиску для загального освітлення з поліпшеним індексом кольоропередачі Ra більш як 60, вміст якої не перевищує (на один пальник):

 

4(b)-I у лампах потужністю не більш як 155 Вт

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 30 міліграмів ртуті на один пальник

4(b)-II у лампах потужністю більш як 155 Вт, але не більш як 405 Вт

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 40 міліграмів ртуті на один пальник

4(b)-III у лампах потужністю більш як 405 Вт

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 40 міліграмів ртуті на один пальник

4(c). Ртуть в інших натрієвих лампах високого тиску для загального освітлення, вміст якої не перевищує (на один пальник):

 

4(c)-I у лампах потужністю не більш як 155 Вт

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 25 міліграмів ртуті на один пальник

4(c)-II у лампах потужністю більш як 155 Вт, але не більш як 405 Вт

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 30 міліграмів ртуті на один пальник

4(c)-III у лампах потужністю більш як 405 Вт

до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується.
З 1 січня 2018 р. та до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку може використовуватися не більш як 40 міліграмів ртуті на один пальник

4(d). Ртуть у ртутних паросвітних лампах високого тиску (HPMV)

до 1 січня 2018 року

4(e). Ртуть у металогалогенних лампах (MH)

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

4(f). Ртуть в інших розрядних лампах для спеціальних цілей (крім інших ламп, зазначених у додатку 3)

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

4(g). Ртуть у газосвітних трубках ручної роботи (HLDT), які використовуються для світлових знаків і написів, декоративного, архітектурного та спеціалізованого освітлення, творів світлового мистецтва та в яких вміст ртуті не перевищує:

до 1 січня 2019 року

1) 20 міліграмів на пару електродів і додатково 0,3 міліграма на кожен сантиметр довжини трубки, але не більш як 80 міліграмів, для застосування поза приміщеннями, а також для застосування у приміщеннях за температури нижче 20° C;

 

2) 15 міліграмів на пару електродів і додатково 0,24 міліграма на кожен сантиметр довжини трубки, але не більш як 80 міліграмів, для будь-якого іншого застосування у приміщеннях

 

5(a). Свинець у склі електронно-променевих трубок

до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

5(b). Свинець у склі люмінесцентних ламп, вміст якого не перевищує 0,2 відсотка за масою

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

6(a). Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням та в оцинкованій сталі із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

6(a)-I. Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою та у компонентах із сталі, отриманих методом гарячого цинковання, із вмістом свинцю не більш як 0,2 відсотка за масою

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

6(b). Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

6(b)-I. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою, за умови, що його наявність є наслідком переробки свинцевмісного алюмінієвого брухту

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

6(b)-II. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах для обробки різанням із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою

до 18 травня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

6(c). Мідний сплав із вмістом не більш як 4 відсотки свинцю за масою

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної в додатку 1

7(a). Свинець у припоях з високою температурою плавлення (у сплавах на основі свинцю, що містять не менш як 85 відсотків свинцю за масою)

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятку, зазначеного в позиції 24 цього додатка)

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

7(b). Свинець у припоях для серверів, систем і масивів зберігання даних, обладнання мережевої інфраструктури для комутації, передавання сигналів і даних, а також управління мережею у сфері телекомунікацій

до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

7(c)-I. Електричні та електронні компоненти, що містять свинець у склі чи керамічних матеріалах (наприклад у п'єзоелектричних приладах) або у сполуках скляної чи керамічної матриці (крім керамічних діелектриків у конденсаторах)

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятку, зазначеного в позиції 34 цього додатка)

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

7(c)-II. Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою не менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1.

Не застосовується до винятків, зазначених у пункті 7 (c)-I та 7 (c)-IV цього додатка

7(c)-III. Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися у запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року

7(c)-IV. Свинець у керамічних діелектричних матеріалах на основі цирконату-титанату свинцю (ЦТС) для конденсаторів, які є частиною інтегральних схем або дискретних напівпровідникових приладів

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

8(a). Кадмій і його сполуки у плавких запобіжниках з металургійним ефектом із застосуванням кульок з легкоплавкого металу, що є металічним розчинником плавкого елемента

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. кадмій і його сполуки можуть використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року

8(b). Кадмій і його сполуки в електричних контактах

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

8(b)-I. Кадмій і його сполуки в електричних контактах:
- автоматичних вимикачів;
- температурно-чутливих елементах управління;
- елементах температурного захисту двигунів (виключаючи герметичні елементи температурного захисту двигунів)
- вимикачів змінного струму з номінальними даними:
- 6 А та більше і 250 В та більше або;
- 12 А та більше і 125 В та більше;
- вимикачів постійного струму з номінальними даними 20 А та більше і 18 В та більше
- вимикачів для використання в мережі живлення з частотою, що більша або дорівнює 200 Гц

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

9. Шестивалентний хром як антикорозійний засіб для систем охолодження з вуглецевої сталі в абсорбційних холодильниках (із вмістом не більш як 0,75 відсотка за масою в охолоджувальному розчині)

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

9(b). Свинець у вкладках і втулках підшипників для компресорів, що містять холодильний агент, для застосування в системах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження (HVACR)

для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8, 9 і 11, визначених у додатку 1

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для інших підкатегорій електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1

9(b)-I. Свинець у вкладках і втулках підшипників для герметичних спіральних компресорів, що містять холодильний агент, з номінальною споживаною потужністю не більш як 9 кВт для застосування в системах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження (HVACR)

до 21 липня 2019 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 1, визначеної в додатку 1

11(a). Свинець, що використовується в запресованих штиркових з'єднувальних системах з еластичними виводами типу "C-press"

може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року

11(b). Свинець, що використовується в інших запресованих штиркових з'єднувальних системах з еластичними виводами (крім систем типу "C-press")

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року

12. Свинець як матеріал покриття для кільця "C-ring" теплопровідного модуля

може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року

13(a). Свинець у безбарвному прозорому склі, що використовується для оптичних цілей

для усіх категорій електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для усіх інших категорій і підкатегорій електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1

13(b). Кадмій і свинець у склі для світлофільтрів та склі, що використовується для еталонів коефіцієнта відбиття

для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8, 9 і 11, визначених у додатку 1

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної в додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для інших підкатегорій електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1

13(b)-I. Свинець у видах оптичного скла для світлофільтрів, забарвленого додаванням іонів

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

13(b)-II. Кадмій у видах оптичного скла для світлофільтрів, забарвленого наводкою, крім сфер застосування, які охоплені позицією 39(а) цього додатка

13(b)-III. Кадмій і свинець у склі, що використовується для еталонів коефіцієнта відбиття

14. Свинець у припоях, які складаються більш як з двох елементів, для з'єднання штиркових контактів і корпусу мікропроцесорів із вмістом більш як 80 та менш як 85 відсотків свинцю за масою

до 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року

15. Свинець у припоях для виконання стійкого електричного з'єднання між напівпровідниковим кристалом і кристалоносієм у корпусах інтегральних схем, виготовлених згідно з технологією "flip chip" (монтаж методом перевернутого кристала)

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

15(а). Свинець у припоях для виконання стійкого електричного з'єднання між напівпровідниковим кристалом і кристалоносієм у корпусах інтегральних схем, виготовлених згідно з технологією "flip chip" (монтаж методом перевернутого кристала), якщо виконується принаймі один з критеріїв:
- напівпровідникова технологія з розміром елемента 90 нм або більше;
- площа одного з'єднання
300 кв. міліметрів або більше для довільного розміру елемента напівпровідникової технології;
- використовуються технології встановлення напівпровідникових елементів "stacked package" (збірка з багатошаровим розмішенням кристалів) з площею з'єднання 300 кв. міліметрів або кремнієвим інтерпозером площею 300 кв. міліметрів або більше

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

16. Свинець у лінійних лампах розжарювання з трубками, що мають силікатне покриття

до 1 січня 2018 року

17. Галогенід свинцю як випромінювальна добавка у розрядних лампах високої інтенсивності (HID), які використовуються у професійній репрографії

до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

18(a). Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами, як SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb), що використовуються як спеціальні лампи для діазографії, літографії, пасток для комах, фотохімічних процесів та процесів отвердіння

до 1 січня 2018 року

18(b). Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами, як BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються як лампи для засмаги

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

18(b)-I. Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами, як BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються в медичному фототерапевтичному обладнанні

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 5 і 8, визначених у додатку 1 (крім винятків, зазначених у пункті 34
додатка 4)

19. Свинець з PbBiSn-Hg і PbInSn-Hg у спеціальних складах як основна амальгама та з PbSn-Hg як допоміжна амальгама в дуже компактних енергозберігаючих лампах (ЕЗЛ)

до 1 січня 2018 року

20. Оксид свинцю у склі, яке застосовується для з'єднання передніх і задніх підкладок пласких люмінесцентних ламп, що використовуються в рідкокристалічних дисплеях (LCD)

до 1 січня 2018 року

21. Свинець і кадмій у друкарських фарбах для застосування в емалях на такому склі, як боросилікатне та вапняно-натрієве силікатне

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

21(a). Кадмій у кольоровому склі, що застосовується для фільтрації світла в компонентах освітлювальних приладів, які встановлені в дісплеї та панелі керування електричного та електронного обладнання

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятків, зазначених у пунктах 21 (b) або 39 (а) цього додатка)

21(b). Кадмій у друкарських фарбах для застосування в емалях на такому склі, як боросилікатне та вапняно-натрієве

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятків, зазначених у пунктах 21 (а) або 39 (а) цього додатка)

21(c). Свинець у друкарських фарбах для застосування в емалях на іншому склі, ніж боросилікатне

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

23. Свинець у покриттях компонентів з малим кроком (крім з'єднувачів), що становить не більш як 0,65 міліметра

може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року

24. Свинець у припоях для паяння багатошарових керамічних конденсаторів дископодібної і планарно-матричної форми з металізованими отворами

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

25. Оксид свинцю, що використовується в таких структурних елементах дисплеїв з електронною емісією за рахунок поверхневої провідності (SED-дисплеїв), як герметизувальний склоприпій та герметизувальне кільце із скляної фрити

до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

26. Оксид свинцю у скляній колбі ламп чорного світла Blacklight Blue (BLB)

до 1 січня 2018 року

27. Сплави свинцю як припой для перетворювачів, що використовуються в гучномовцях високої потужності, що призначені для кількагодинної роботи з рівнями звукового тиску не менш як 125 дБ SPL

до 1 січня 2018 року

29. Свинець, зв'язаний у кришталевому склі, а саме оксид свинцю, вміст якого становить:
1) не менш як 30 відсотків у високосвинцевому кришталі із щільністю не менш як 3 грами на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,545;
2) не менш як 24 відсотки у свинцевому кришталі із щільністю не менш як 2,9 грама на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,545;
3) не менш як 10 відсотків окремо або разом з оксидом цинку, оксидом барію та оксидом калію у кришталевому склі із щільністю не менш як 2,45 грама на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,52;
4) не менш як 10 відсотків окремо або разом з оксидом барію та оксидом калію у кришталевому склі із щільністю не менш як 2,4 грама на 1 куб. сантиметр та твердістю за Віккерсом 550 ± 20

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

30. Сплави кадмію як припой для електричних/механічних з'єднань електричних провідників, розміщених безпосередньо на звуковій котушці перетворювачів, що використовуються в гучномовцях високої потужності з рівнями звукового тиску не менш як 100 дБ (А)

до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

31. Свинець у паяльних матеріалах у безртутних пласких люмінесцентних лампах (MFFL) (які використовуються наприклад у рідкокристалічних дисплеях, дизайнерському або промисловому освітленні)

до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

32. Оксид свинцю в герметизуючому склоприпої, який використовується для монтажу вікон у трубках аргонових та криптонових лазерів

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

33. Свинець у припоях для спаювання тонких мідних дротів діаметром не більш як 100 мікрометрів у силових трансформаторах

до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

34. Свинець в елементах металокерамічних підлаштовних потенціометрів

для всіх категорій електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

36. Ртуть, що використовується як інгібітор катодного розпилення у плазмових дисплеях постійного току із вмістом не більш як 30 міліграмів на один дисплей

до 1 січня 2018 року

37. Свинець у плакованому шарі високовольтних діодів на основі корпусів з цинкоборатного скла

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

38. Кадмій і оксид кадмію в товстоплівкових пастах, які використовуються на підкладках з оксиду берилію, зв'язаного з алюмінієм

до 1 січня 2018 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1
до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

39(a). Селенід кадмію в напівпровідникових нанокристалічних квантових точках на основі кадмію для перетворення довжини хвилі ("downshifting"), які використовуються в підсвітці дисплеїв (менш як 0,2 мікрограма кадмію на 1 кв. міліметр площі екрана дисплея)

до 31 жовтня 2019 р. - для усіх категорій електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1

40. Кадмій у фоторезисторах для аналогових оптронів, які застосовуються у професійній аудіоапаратурі

до 1 січня 2018 року

41. Свинець у припоях, покриттях виводів електричних і електронних компонентів та покриттях друкованих плат, що використовуються у блоках запалювання та інших електричних і електронних системах управління двигуном, які з технічних причин повинні монтуватися безпосередньо на/в картері чи циліндрі малих двигунів внутрішнього згоряння з примусовим запалюванням з корисною потужністю не більш як 19 кВт, що призначені для ручних машин

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

42. Свинець у підшипниках та втулках дизельних або бензинових двигунів внутрішнього згоряння, що застосовуються у професійному обладнанні поза дорожнім рухом:
- загальним об'ємом, що більший або дорівнює 15 літрам;
- у разі коли об'єм двигуна менше 15 літрів і він сконструйований для роботи в обладнанні, в якому час між сигналом запуску та повним навантаженням повинен бути меншим ніж 10 секунд або з регулярним обслуговуванням, яке зазвичай проводиться у важкому та брудному середовищі, такому як шахти, будівництво, сільське господарство

до 21 липня 2024 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1 (крім винятків, зазначених у пункті 6 (с) цього додатка)

____________
Примітка.

 
Цифрові та літерно-цифрові позначення позицій у цьому додатку ідентичні цифровим та літерно-цифровим позначенням позицій у Додатку III до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 р. N 383,
від 29.08.2018 р. N 688,
від 26.06.2019 р. N 557,
від 04.12.2019 р. N 997)

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИНЯТОК
з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, які стосуються медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

Виняток

Сфера і строк застосування

Електричне та електронне обладнання, в якому використовується іонізуюче випромінювання або яке реєструє таке випромінювання

1. Свинець, кадмій і ртуть у детекторах іонізуючого випромінювання

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

2. Свинцеві підшипники у рентгенівських трубках

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

3. Свинець у приладах для підсилення електромагнітного випромінювання: у мікроканальній пластині та капілярній пластині

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

4. Свинець у склоприпої рентгенівських трубок і електронно-оптичних перетворювачів та свинець у склоподібній зв'язуючій речовині для складання газових лазерів і для електронних (вакуумних) ламп, які перетворюють електромагнітне випромінювання в електрони

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

5. Свинець у захисних екранах від іонізуючого випромінювання

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

6. Свинець у рентгенівських тест-об'єктах

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

7. Кристали стеарату свинцю для дифракції рентгенівських променів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

8. Джерело радіоактивних ізотопів кадмію для портативних рентгенофлуоресцентних спектрометрів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

Датчики, детектори та електроди

1(a). Свинець і кадмій в іон-селективних електродах, включаючи скло pH-електродів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

1(b). Свинцеві аноди в електрохімічних датчиках кисню

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

1(c). Свинець, кадмій і ртуть у детекторах інфрачервоного випромінювання

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

1(d). Ртуть в електродах порівняння: хлорид ртуті з низьким вмістом хлору, сульфат ртуті та оксид ртуті

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

Інше обладнання

9. Кадмій у гелій-кадмієвих лазерах

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

10. Свинець і кадмій у лампах для атомно-абсорбційних спектрометрів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

11. Свинець у сплавах як надпровідник і провідник тепла в магнітно-резонансній томографії (МРТ)

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

12. Свинець і кадмій у металічних зв'язках для створення надпровідних магнітних кіл у детекторах апаратури магнітно-резонансної томографії (MPT), надпровідних квантових інтерференційних пристроїв (SQUID), апаратури ядерного магнітного резонансу (ЯМР) або мас-спектрометрів з перетворенням Фур'є (FTMS)

до 1 липня 2021 року

13. Свинець у противагах

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

14. Свинець у монокристалічних п'єзоелектричних матеріалах для ультразвукових перетворювачів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

15. Свинець у припоях для з'єднання ультразвукових перетворювачів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

16. Ртуть у надточних мостах для вимірювання ємності і тангенса кута втрат та у високочастотних радіочастотних перемикачах і реле, що застосовуються в приладах, призначених для моніторингу та контролю (із вмістом не більш як 20 міліграм на один перемикач або реле)

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

17. Свинець у припоях для портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

18. Свинець у припоях для високопродуктивних модулів інфрачервоної візуалізації для виявлення в діапазоні 8 - 14 мікрометрів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

19. Свинець у дисплеях на основі рідких кристалів на кремнієвій підкладці (LCoS-дисплеях)

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

20. Кадмій у рентгенівських вимірювальних фільтрах

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

21. Кадмій у люмінофорних покриттях у рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах та в запасних частинах для рентгенівських систем, які введені в обіг на ринку до 1 січня 2020 року

до 1 січня 2020 року.
Строк використання кадмію в зазначених запасних частинах не обмежується

22. Ацетат свинцю як маркер для використання у стереотаксичних рамах для голови, які застосовуються в комп'ютерній томографії та магнітно-резонансній томографії, а також у системах позиціонування апаратури для гамма-терапії та корпускулярної терапії

до 1 липня 2021 року

23. Свинець як легувальний елемент для підшипників та поверхонь зносу в медичному обладнанні, яке зазнає впливу іонізуючого випромінювання

до 1 липня 2021 року

24. Свинець для виконання вакуумно-щільних з'єднань між алюмінієм і сталлю в рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах

до 1 січня 2020 року

25. Свинець у поверхневих покриттях штиркових з'єднувальних систем, які потребують немагнітних з'єднувачів та використовуються протягом тривалого періоду за температури нижче -20° C за нормальних умов експлуатації та зберігання

до 1 липня 2021 року

26. Свинець у припоях на друкованих платах, у покриттях виводів електричних і електронних компонентів та покриттях друкованих плат, у припоях для з'єднання проводів і кабелів, у припоях для з'єднання перетворювачів і датчиків, які використовуються протягом тривалого періоду за температури нижче -20° C за нормальних умов експлуатації та зберігання
Свинець у припоях електричних з'єднань з датчиками для вимірювання температури у пристроях, які призначені для періодичного використання за температур нижче -150° C

до 1 липня 2021 року

27. Свинець у припоях, у покриттях виводів електричних і електронних компонентів та друкованих плат, у з'єднаннях електричних проводів, екранах і закритих з'єднувачах, які використовуються в:
магнітних полях у сфері радіусом 1 метр від ізоцентра магніта в апаратурі магнітно-резонансної томографії, включаючи монітори пацієнта, призначені для використання в межах зазначеної сфери;
магнітних полях на відстані, що не перевищує 1 метр від зовнішніх поверхонь магнітів циклотрона, магнітів для транспортування пучка та управління його напрямком, які застосовуються в корпускулярній терапії

до 1 липня 2020 року

28. Свинець у припоях, які використовуються для монтажу цифрових матричних детекторів на основі телуриду кадмію та телуриду кадмію-цинку (CdTe- та CdZnTe-детекторів) на друковані плати

до 1 січня 2018 року

29. Свинець як надпровідник чи провідник тепла у сплавах, які використовуються в холодних головках кріогенних охолоджувачів та/або в кріогенно охолоджених холодних зондах (кріозондах) та/або в кріогенно охолоджених системах зрівнювання потенціалів, що застосовуються в медичних виробах (категорія 8 згідно з додатком 1) та/або у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю

до 1 липня 2021 року

30. Шестивалентний хром у диспенсерних джерелах парів лужних металів, що використовуються для виготовлення фотокатодів у рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах, та в запасних частинах для рентгенівських систем, які введені в обіг на ринку до 1 січня 2020 року

до 1 січня 2020 року.
Строк використання шестивалентного хрому в зазначених запасних частинах не обмежується

31(a). Свинець, кадмій, шестивалентний хром і полібромовані дифенілові ефіри (PBDE) у запасних частинах, які вилучені з медичних виробів (у тому числі медичних виробів для діагностики in vitro) або електронних мікроскопів і приладдя до зазначених мікроскопів та використані для ремонту чи відновлення таких виробів, мікроскопів і приладдя, за умови, що повторне використання відбувається у замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, а про кожне повторне використання таких частин повідомляють користувачам

з 6 листопада 2017 р. та: до 22 липня 2021 р. - для використання в медичних виробах (крім медичних виробів для діагностики in vitro)
до 22 липня 2023 р. - для використання в медичних виробах для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для використання в електронних мікроскопах та приладді до них

32. Свинець у припоях на друкованих платах детекторів та пристроїв збору даних позитронно-емісійних томографів, які інтегровані в апаратуру магнітно-резонансної томографії

до 1 січня 2020 року

33. Свинець у припоях на змонтованих друкованих платах, які використовуються в рухомих медичних виробах класів IIа та IIб згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 753 (крім портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги).
Під рухомими медичними виробами тут розуміються медичні вироби, які призначені для перенесення вручну, перевезення на власних колесах, на візку, в наземному транспортному засобі, на повітряному судні чи судні під час роботи таких виробів та/або між періодами їх роботи та затверджені призначеним органом згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 753, для такого застосування

до 1 липня 2018 р. - для медичних виробів класу IIа
до 1 січня 2021 р. - для медичних виробів класу IIб

34. Свинець як активатор у флуоресцентному порошку розрядних ламп з люмінофорами BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються для екстракорпорального фотоферезу

до 23 липня 2021 року

35. Ртуть у люмінесцентних лампах з холодним катодом (із вмістом не більш як 5 міліграмів на одну лампу) для підсвітки рідкокристалічних дисплеїв, що використовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 року

до 22 липня 2024 року

36. Свинець, що використовується в інших запресованих штиркових з'єднувальних системах з еластичними виводами (крім систем типу "C-press"), які застосовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю

до 1 січня 2021 року.
З 1 січня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2021 року

37. Свинець у платинованих платинових електродах, що використовуються для вимірювань електропровідності у разі виконання як мінімум однієї з таких умов:
1) вимірювання в широкому діапазоні за діапазону вимірювань питомої електропровідності, що охоплює більш як один порядок величини (наприклад діапазон між 0,1 і 5 мСм на метр), у лабораторних умовах для невідомих концентрацій;
2) вимірювання розчинів, якщо необхідна точність, що становить ± 1 відсоток діапазону зразка, та висока корозійна стійкість електрода стосовно будь-якого з таких розчинів:
розчину з кислотністю менш як pH 1
розчину з лужністю більш як pH 13
корозійного розчину, що містить газоподібний галоген;
3) вимірювання електропровідності вище 100 мСм на метр, які повинні виконуватися з використанням переносних засобів вимірювальної техніки

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

38. Свинець у припої в одному інтерфейсі багатоярусних кристалів великої площі з більш як 500 міжз'єднаннями на один інтерфейс, які використовуються в рентгенівських детекторах систем комп'ютерної томографії та рентгенівських систем

до 1 січня 2020 року.
З 1 січня 2020 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для систем комп'ютерної томографії та рентгенівських систем, які введені в обіг до 1 січня 2020 року

39. Свинець у мікроканальних пластинах, що використовуються в обладнанні, яке має як мінімум одну з таких характеристик:
1) компактний розмір детектора електронів або іонів, коли простір для детектора становить не більш як 3 міліметри на одну мікроканальну пластину (товщина детектора + місце для монтажу мікроканальної пластини), у цілому не більш як 6 міліметрів та при цьому альтернативне розміщення із забезпеченням більшого простору для детектора є нездійсненним з наукової та технічної точки зору
2) двовимірна просторова роздільна здатність для виявлення електронів або іонів, коли виконується як мінімум одна з таких умов:
час відгуку становить менш як 25 нс зона виявлення зразка більша 149 кв. міліметрів
коефіцієнт підсилення становить більш як 1,3 х 103
3) час відгуку для виявлення електронів або іонів становить менш як 5 нс
4) зона виявлення зразка для виявлення електронів або іонів більша 314 кв. міліметрів
5) коефіцієнт підсилення становить більш як 4 х 107

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro
до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

40. Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму, які застосовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю

до 1 січня 2021 року.
З 1 січня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2021 року

41. Свинець як термостабілізатор у полівінілхлориді, що використовується як матеріал основи в амперометричних, потенціометричних і кондуктометричних електрохімічних сенсорах, які застосовуються в медичних виробах для діагностики in vitro під час аналізу крові, інших біологічних рідин і газів в організмі

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

42. Ртуть в електричних обертових з'єднувачах (контактних кільцях), які використовуються в системах для внутрішньосудинного ультразвукового дослідження, здатних працювати з високою робочою частотою (більш як 50 МГц)

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

43. Кадмієві аноди в гальванічних елементах Герша для датчиків кисню, що використовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю, якщо необхідна чутливість нижче 10 ppm

до 16 липня 2023 року

____________
Примітка.

 
Цифрові та літерно-цифрові позначення позицій у цьому додатку ідентичні цифровим та літерно-цифровим позначенням позицій у Додатку IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 р. N 383,
від 26.06.2019 р. N 557)

 

Додаток 5
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (N)*

1. Модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер**): ______________________________________________________________________________________

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника (монтажника).

4. Об'єкт декларації (ідентифікація електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати фотографію): ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Додаткова інформація: _________________________________________________________________

Підписано від імені та за дорученням: ______________________________________________________

(місце та дата видачі): ___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (підпис): ______________________________________________

____________
* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов'язковим.

** Номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер можуть зазначатися з використанням літерно-цифрових позначень.

 

Додаток 6
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

абзац перший пункту 1

 

абзац другий пункту 1

Частина перша статті 2

пункт 2

Частина друга статті 2

пункт 3 постанови, якою затверджено Технічний регламент

Частина третя статті 2

пункт 3

Частина четверта статті 2

абзаци перший - одинадцятий пункту 4

 

абзац дванадцятий пункту 4*

Абзац перший статті 3

абзац перший пункту 8

Підпункт 1 статті 3

підпункт 10 пункту 8

Підпункт 3 статті 3

підпункт 4 пункту 8

Підпункт 4 статті 3

підпункт 3 пункту 8

Підпункт 5 статті 3

підпункт 14 пункту 8

Підпункт 6 статті 3

підпункт 6 пункту 8

Підпункт 7 статті 3

підпункт 26 пункту 8

Підпункт 8 статті 3

підпункт 23 пункту 8

Підпункт 9 статті 3

підпункт 13 пункту 8

Підпункт 10 статті 3

підпункт 24 пункту 8

Підпункт 11 статті 3

підпункт 17 пункту 8

Підпункт 12 статті 3

підпункт 2 пункту 8

Підпункт 13 статті 3

підпункт 8 пункту 8

Підпункт 14 статті 3

підпункт 25 пункту 8

Підпункт 15 статті 3

підпункт 12 пункту 8

Підпункт 16 статті 3

підпункт 19 пункту 8

Підпункт 17 статті 3

підпункт 9 пункту 8

Підпункт 18 статті 3

підпункт 7 пункту 8

Підпункт 19 статті 3

підпункт 5 пункту 8

Підпункт 20 статті 3

підпункт 18 пункту 8

Підпункт 21 статті 3

підпункт 15 пункту 8

Підпункт 22 статті 3

підпункт 16 пункту 8

Підпункт 23 статті 3

підпункт 1 пункту 8

Підпункт 24 статті 3

підпункт 22 пункту 8

Підпункт 25 статті 3

 

Підпункт 26 статті 3

 

Підпункт 27 статті 3

підпункт 11 пункту 8

Підпункт 28 статті 3

підпункт 20 пункту 8

 

підпункт 21 пункту 8

 

останній абзац пункту 8

Частини перша та друга статті 4

пункт 9

Частина третя статті 4

підпункти 1 та 2 пункту 5

Абзац перший частини четвертої статті 4

абзац перший підпункту 3 пункту 5

Пункт "a" частини четвертої статті 4

абзац другий підпункту 3 пункту 5

Пункт "b" частини четвертої статті 4

абзац третій підпункту 3 пункту 5

Пункт "c" частини четвертої статті 4

абзац четвертий підпункту 3 пункту 5

Пункт "d" частини четвертої статті 4

абзац третій підпункту 3 пункту 5

Пункт "e" частини четвертої статті 4

абзац четвертий підпункту 3 пункту 5

Пункт "f" частини четвертої статті 4

пункт 10

Частина п'ята статті 4

підпункт 4 пункту 5

Частина шоста статті 4

пункт 11

Частина перша статті 5

 

Абзац перший частини другої статті 5

 

Абзаци другий та третій частини другої статті 5

додатки 3 та 4

Частини третя - восьма статті 5

 

Стаття 6

 

Стаття 7

пункти 12 - 21

Стаття 8

пункти 22 та 23

Стаття 9

пункти 24 - 31

Стаття 10

пункти 32 - 35

Стаття 11

пункт 36

Стаття 12

пункт 37

Частина перша статті 13

пункт 38

Абзац перший частини другої статті 13

пункт 39

Абзац другий частини другої статті 13

 

Частина третя статті 13

пункт 40

Стаття 14

пункт 41

Стаття 15

пункти 42 - 44

Стаття 16

пункти 45 та 46

Стаття 17

 

Стаття 18

пункт 47

Стаття 19

 

Стаття 20

 

Стаття 21

 

Стаття 22

 

Стаття 23

 

Стаття 24

 

Стаття 25

 

Стаття 26

 

Стаття 27

 

Стаття 28

 

 

пункт 48

Додаток I

додаток 1

Абзаци перший - десятий додатка II

додаток 2

 

підпункт 1 пункту 6**

Абзац одинадцятий додатка II

підпункт 2 пункту 6

Абзац дванадцятий додатка II

підпункт 3 пункту 6

Абзац тринадцятий додатка II

пункт 7

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

додаток 4***

Додаток V

 

Додаток VI

додаток 5

Додаток VII

 

Додаток VIII

 

____________
* Відповідає пункту 29 преамбули Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори та скасування Директиви 91/157/ЄЕС.

** Відповідає абзацу другому частини першої статті 2 Делегованої директиви Комісії (ЄС) 2015/863 від 31 березня 2015 р., якою вносяться зміни до Додатка II до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно переліку речовин обмеженого застосування.

*** Другий абзац позиції 33 додатка 4 відповідає пункту 2 преамбули Делегованої директиви Комісії 2014/13/ЄС від 18 жовтня 2013 р., якою вносяться зміни з метою адаптації до технічного прогресу до Додатка IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно виключення свинцю в припоях на змонтованих друкованих платах, які використовуються в рухомих медичних виробах класів IIa та IIb згідно з Директивою 93/42/ЄЕС (крім портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. N 139

ЗМІНА,
що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

Зміну виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 лютого 2018 року N 143)

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.