Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 45,90 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 2021 р. N 1325

Київ

Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку таких речовин

Відповідно до частини другої статті 167 Земельного кодексу України, частини четвертої статті 45 Закону України "Про охорону земель" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік таких речовин, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. N 1325

НОРМАТИВИ
гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік таких речовин

Найменування речовини

Нормативи гранично допустимої концентрації, міліграмів на кілограм ґрунту з урахуванням фону (кларка)

валовий вміст

рухома форма

водна витяжка

Ацетальдегід

10

 

 

Барій

200

 

 

Бенз(а)пірен

0,02

 

 

Бензол

0,3

 

 

Бор

30

 

 

Ванадій

150

 

 

Вольфрам

 

10

 

Гексахлорциклогексан (сума ізомерів)

 

0,1

 

Дихлордифенилтрихлоретан і його метаболіти

 

0,1

 

Кадмій

3

0,7

 

Кобальт

 

5

 

Ксилоли

0,3

 

 

Марганець

1500

140

 

Миш'як

2

 

 

Мідь

 

3

 

Молібден

 

10

 

Нафта

1000

 

 

Нафтопродукти

1000*
500**

 

 

Нікель

 

4

 

Нітрати (за NO3)

130

 

 

Плутоній

 

0,1***

 

Ртуть

2,1

 

 

Свинець

32

6

 

Селен

0,6

 

 

Сірководень (за H2S)

0,4

 

 

Стирол

0,1

 

 

Стронцій

 

3***

 

Сульфати (за SO4)

160

 

 

Сурма

4,5

 

 

Толуол

0,3

 

 

Фенол

4

 

 

Формальдегід

7

 

 

Фосфор (за P2O5)

200

 

 

Фтор

 

2,8

10

Хлорид калію

560

 

 

Хром

 

6

 

Хром шестивалентний

0,05

 

 

Цезій

15***

Цинк

 

23

 

2,4-дихлорфеноксиоцитова кислота (амінна сіль)

0,25

____________
* Гранично допустима концентрація нафтопродуктів у ґрунтах для земель, що надані під об'єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств;

** Гранично допустима концентрація нафтопродуктів у ґрунтах для інших земель;

*** Гранично допустима концентрація речовин у ґрунтах визначені у Кі/кв. кілометр.

____________
Примітка.

 
Для забезпечення належного застосування та дотримання нормативів ГДК небезпечних речовин під час обстеження та оцінювання якості ґрунтів, обрання методів їх визначення та контролювання, встановлення загальних вимог і порядків щодо проведення відповідних робіт використовуються нормативні документи із стандартизації, включаючи:

ДСТУ ISO 10382:2004 Якість ґрунту. Визначення хлорорганічних пестицидів та поліхлорбіфенілів. Газово-хроматографічний метод з детектуванням захопленням електронів (ISO 10382:2002 (E), IDT);

ДСТУ ISO 16772:2005 Якість ґрунту. Визначення ртуті в ґрунтових екстрактах царською водкою методом атомної спектрометрії холодної пари або атомнофлуоресцентної спектрометрії холодної пари (ISO 16772:2004, IDT);

ДСТУ 4770.1:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії;

ДСТУ 4770.2:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії;

ДСТУ 4770.3:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії;

ДСТУ 4770.5:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії;

ДСТУ 4770.6:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії;

ДСТУ 4770.7:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії;

ДСТУ 4770.8:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії;

ДСТУ 4770.9:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії;

ДСТУ 7867:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів стронцію 90Sr методом спектрометричного аналізу;

ДСТУ 7868:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу.

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.