Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 травня 2021 р. N 523

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів, що додається.

2. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), зміну, що додається.

3. Міністерству енергетики забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через рік з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів

Загальні положення

1. Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів (далі - Технічний регламент) встановлює вимоги до авіаційних палив (авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів), що використовуються авіаційним транспортом, які вводяться в обіг та надаються на ринку України, та впроваджується з метою забезпечення безпеки польотів та авіаперевезень і відповідно захисту життя та здоров'я людей, тварин, рослин, охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів, захисту майна, забезпечення енергоефективності, національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить суб'єкта господарювання в оману.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

авіаційне паливо - паливо для авіаційних двигунів з нафтової або іншої сировини - авіаційний бензин та паливо для реактивних двигунів;

авіаційний бензин - бензин для використання в авіаційних поршневих двигунах внутрішнього згоряння;

паливо для реактивних двигунів - паливо для використання в авіаційних газотурбінних двигунах;

барвник - хімічна сполука інтенсивного кольору, розчинна в авіаційному паливі, яку використовують з метою візуальної його ідентифікації під час використання, транспортування, зберігання, для ведення обліку і здійснення контролю, а також для забарвлення виробником у вибраний колір у разі його надання на ринку;

газотурбінний двигун - тепловий двигун, в якому енергія стиснутого і нагрітого газу перетворюється на механічну енергію обертового вала газової турбіни;

додаток (присадка) - речовина, яку додають до авіаційного палива для надання йому спеціальних якостей, покращення експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей;

документ про якість (паспорт якості) палива - документ, що містить дані для ідентифікації та фактичні значення показників якості авіаційного палива, отримані в результаті лабораторних випробувань;

дослідна партія продукції - сукупність дослідних зразків чи певний обсяг непоштучної продукції, виготовленої за встановлений інтервал часу з метою здійснення контролю за відповідністю продукції заданим вимогам та прийняття рішення щодо поставлення продукції на виробництво;

марка авіаційного палива - назва, умовне позначення, склад та властивості якого регламентовано стандартами і технічними умовами;

маркер - спеціальна безбарвна хімічна сполука унікального хімічного складу, захищена від підробок, яка додається до авіаційного палива, повністю в ньому розчиняється та не виводиться, його наявність і концентрація визначається фізико-хімічними методами аналізу для виявлення та запобігання застосуванню фальсифікованого продукту;

октанове число - показник детонаційної стійкості авіаційного бензину, газового конденсату на нафтопереробних або нафтогазопереробних заводах;

партія авіаційного палива - будь-яка кількість авіаційного палива однієї марки, виготовленого під час технологічного процесу, однорідного за компонентним складом і властивостями, що супроводжується одним документом про якість (паспортом якості);

паспорт безпечності хімічної продукції - складова частина технічної документації на речовину (матеріал), у якій наводиться інформація щодо її безпечності використання, зберігання, транспортування та утилізації;

поршневий двигун внутрішнього згоряння або поршневий двигун - двигун внутрішнього згоряння, у якому теплова енергія газів, що розширюються і які утворилися в результаті згоряння паливно-повітряної суміші у замкненому об'ємі, перетворюється у механічну роботу поступального руху поршня у циліндрі;

реактивний двигун - різновид двигуна внутрішнього згоряння - двигун, де вихідна енергія (хімічна, ядерна тощо) перетворюється на кінетичну (швидкісну) енергію реактивного струменя робочого тіла, який витікає назовні, а сила реакції, що утворюється при цьому, є рушійною силою (силою тяги);

тетраетилсвинець - антидетонаційна присадка до авіаційного бензину, особливо небезпечна хімічна речовина;

якість - сукупність властивостей (показників, характеристик), що забезпечують придатність палива до використання за призначенням.

3. Для цілей цього Технічного регламенту терміни "національний стандарт" та "нормативний документ" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про стандартизацію"; терміни "випробування", "випробувальна лабораторія", "виробник", "документ про відповідність", "орган з оцінки відповідності", "оцінка відповідності", "процедура оцінки відповідності", "технічний регламент", "введення в обіг", "надання на ринку", "імпортер", "розповсюджувач", "уповноважений представник", "декларація про відповідність", "знак відповідності технічним регламентам" - у значенні, наведеному у Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; термін "продавець" - у значенні, наведеному у Законі України "Про захист прав споживачів"; термін "користувач" - у значені, наведеному у Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", термін "орган державного ринкового нагляду" - у значенні, наведеному у Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Введення в обіг та надання авіаційного палива на ринку

4. Дозволяється введення в обіг і надання на ринку авіаційного палива, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

5. Під час надання на ринку авіаційного палива розповсюджувач повинен надати користувачу на вимогу копію декларації про відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту.

6. Кожна партія авіаційного палива, що вводиться в обіг та надається на ринку, повинна супроводжуватися копією декларації про відповідність авіаційного палива вимогам цього Технічного регламенту та документом про якість (паспортом якості).

7. Документ про якість (паспорт якості) повинен містити:

дату видачі і номер документа;

назву, марку авіаційного палива;

найменування та місцезнаходження підприємства-виробника;

дату виготовлення авіаційного палива;

дату відбирання проби та дату проведення випробування;

гарантійний строк зберігання;

знак відповідності технічним регламентам;

нормативні значення та фактичні результати випробувань, що підтверджують відповідність марки авіаційного палива вимогам цього Технічного регламенту;

відомості щодо декларації про відповідність;

посилання на національні стандарти на правила і методи випробування;

номер партії (резервуара);

дані про вид та кількість додатків (присадок);

підпис керівника лабораторії або уповноваженої особи, скріплений печаткою (за її наявності).

8. Супровідна документація на партію авіаційного палива, що вводиться в обіг та надається на ринку, подається згідно із законодавством про мови.

Вимоги щодо авіаційного палива

9. Дозволяється введення в обіг і надання на ринку авіаційного бензину, що відповідає вимогам, зазначеним у додатку 1.

10. Для ідентифікації авіаційного бензину використовуються барвники синього кольору. Допускається за спільним погодженням виробника/розповсюджувача і користувача згідно з оформленим договором додавання речовин-маркерів.

11. До складу авіаційного бензину необхідним є додавання антидетонаційного додатка (присадки).

До складу авіаційного бензину дозволено додавання додатків (присадок): протиокисних, протизношувальних, противодокристалізаційних, антистатичних, антикорозійних, деактиваторів металу тощо.

12. Додатки (присадки) повинні мати паспорт безпечності хімічної продукції і не повинні погіршувати інших показників якості авіаційного бензину, що повинно бути підтверджено протоколом випробувань авіаційного бензину акредитованої випробувальної лабораторії або паспортом якості.

13. Паливо для реактивних двигунів залежно від марки повинно відповідати вимогам додатків 2 і 3.

14. До складу палив для реактивних двигунів дозволено додавання додатків (присадок): протиокисних, протизношувальних, антикорозійних деактиваторів металів, присадок для покращення характеристик електропровідності, противодокристалізаційних, біоцидних тощо.

15. Додатки (присадки) повинні мати паспорт безпечності хімічної продукції і не повинні погіршувати інших показників якості палив для реактивних двигунів.

Оцінка відповідності

16. Для проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник виробника застосовує процедуру оцінки відповідності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625) для:

авіаційних палив, що виробляються або імпортуються партіями, - за модулем F1;

авіаційних палив, що виробляються дослідними партіями, - за модулем F1;

авіаційних палив, що виробляються або імпортуються серійно, - за модулями A1.

17. Методи випробувань, у тому числі відбирання проб, необхідних для виконання вимог цього Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними стандартами, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) - нормативними документами.

18. Виробник розробляє технічну документацію, що повинна містити інформацію про виробництво і застосування авіаційних палив і за якою можливо оцінити відповідність палив вимогам цього Технічного регламенту.

До технічної документації додаються:

технологічний регламент або інструкція на виробництво;

акт впровадження у серійне виробництво продукції;

акти приймання дослідної партії та протоколи випробувань продукції.

Для авіаційних палив, що містять у своєму складі додатки (присадки), до технічної документації також додається паспорт безпечності хімічної продукції.

19. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник виробника складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 4.

20. Перед введенням в обіг авіаційного палива на документ про якість (паспорт якості) авіаційного палива виробником або уповноваженим представником виробника повинен бути нанесений знак відповідності технічним регламентам, що підтверджує відповідність авіаційного палива вимогам цього Технічного регламенту, так, щоб забезпечувалася його видимість, розбірливість та незмивність.

У разі проведення оцінки відповідності призначеним органом з оцінки відповідності до знака відповідності додається його ідентифікаційний номер.

Зображення знака відповідності технічним регламентам виконується згідно з формою та описом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 6, ст. 299).

21. Виробник або його уповноважений представник, або імпортер, або розповсюджувач зберігає технічну документацію на авіаційне паливо та декларацію про відповідність протягом 10 років після виготовлення останньої партії авіаційного палива і надає їх для перевірки уповноваженим органам державного ринкового нагляду в установлених законодавством випадках.

22. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

23. Перевірка технічних характеристик палив, які надаються на ринку, проводиться органом державного ринкового нагляду за видом продукції "авіаційний бензин та палива для реактивних двигунів" відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

 

ВИМОГИ
щодо характеристик авіаційного бензину

Найменування показника

Одиниця вимірювання

Значення норм

1. Октанове число за моторним методом не нижче

 

99,6

2. Вміст тетраетилсвинцю не вище

г/дм3

0,27

3. Фракційний склад:

 

 

10 відсотків переганяється за температури не вище

°C

75

40 відсотків переганяється за температури не нижче

- " -

75

50 відсотків переганяється за температури не вище

- " -

105

90 відсотків переганяється за температури не вище

- " -

135

кінець кипіння не вище

- " -

170

сума температур 10 та 50 відсотків відгону не нижче

- " -

135

вихід не менше

відсотків

97

залишок не більше

- " -

1,5

втрати не більше

- " -

1,5

4. Тиск насиченої пари у межах

кПа

38 - 49

5. Температура кристалізації не вище

°C

мінус 58

6. Масова частка загальної сірки не більше

відсотків

0,05

7. Вміст синього барвника не більше

мг/л

2,7

8. Вміст фактичних смол не більше

мг / 100 см3

3

9. Випробування на мідній пластинці за температури 100° C протягом 2 годин не більше

балів

1

10. Питома електрична провідність не більше

пСм/м

450

11. Теплота згорання

МДж/кг

не нижче 43,5

 

ВИМОГИ
щодо характеристик палива для реактивних двигунів марки ДЖЕТ А-1 (Jet A-1)

Найменування показника

Одиниця вимірювання

Значення норм

1. Густина за температури 15° C

кг/м3

у межах 775 - 840

2. Фракційний склад:

 

 

10 відсотків переганяється за температури

°C

не вище 205

температура кінця кипіння

- " -

не вище 300

залишок від дистиляції

відсотків

не більше 1,5

втрати під час перегонки

 

не більше 1,5

3. Кінематична в'язкість за температури мінус 20° C

мм2

не більше 8

4. Нижча теплота згорання

МДж/кг

не менше 42,8

5. Висота некіптявого полум'я, якщо містить більше 3 відсотків нафталінових вуглеводнів

мм

не менше 25
не менше 19

6. Температура спалаху у закритому тиглі

°C

не нижче 38

7. Температура початку кристалізації

- " -

не вище мінус 40
не вище мінус 47*

8. Кислотне число

мг КОН на 1 г

не більше 0,015

9. Частка ароматичних вуглеводнів:

 

 

об'ємна

відсотків

не більше 25

10. Концентрація фактичних смол

мг на 100 см3 палива

не більше 7

11. Масова частка загальної сірки

відсотків

не більше 0,3

12. Масова частка меркаптанової сірки

- " -

не більше 0,003

13. Випробування на мідній пластинці за температури 100° C протягом 2 годин

 

1

14. Термоокиснювальна стабільність JFTOT (2,5 годин за температури не нижче 260° C): перепад тиску на фільтрі відкладення на трубці

кПа (мм рт. ст.)
балів

не більше 3,3 (25)
не більше 3 (за відсутності відкладень, які мають незвичний колір або колір "павича")

15. Питома електрична провідність

пСм/м

у межах 50 - 450

16. Метилові естери жирних кислот

Мг/кг

не більше 50

17. Змащувальна здатність (діаметр плями зносу)

мм

не більше 0,85
не більше 0,7**

____________
* На вимогу замовника.

** Для Міноборони.

 

ВИМОГИ
щодо характеристик палив для реактивних двигунів марок ТС-1 та РТ

Найменування показника

Одиниця вимірювання

Значення норм

ТС-1

РТ

1. Густина за температури 20° C

не менше кг/м3

775

775

2. Фракційний склад:

 

 

 

температура початку кипіння

°C

 

не нижче 135

10 відсотків переганяється за температури

- " -

не вище 175

не вище 175

50 відсотків переганяється за температури

- " -

не вище 225

не вище 225

90 відсотків переганяється за температури

- " -

не вище 270

не вище 270

98 відсотків переганяється за температури

- " -

не вище 280

не вище 280

3. Кінематична в'язкість за температури:

мм2

не менше 1,25

не менше 1,25

20° C

 

 

 

мінус 40° C

 

не більше 16

не більше 16

4. Нижча теплота згорання

МДж/кг

не менше 43,12

не менше 43,1

5. Висота некіптявого полум'я

мм

не менше 25

не менше 25

6. Температура спалаху у закритому тиглі

°C

не нижче 28

не нижче 30

7. Температура початку кристалізації

- " -

не вище мінус 55

не вище мінус 55

8. Кислотність

мг КОН на 100 см3 палива

не більше 0,7

не більше 0,7

9. Термоокиснювальна стабільність у статичних умовах:
кількість осаду

мг на 100 см3 палива

не більше 18

не більше 6

10. Частка ароматичних вуглеводнів:

відсотків

 

 

масова

 

не більше 22

не більше 22

об'ємна:

 

не більше 20

не більше 20

11. Концентрація фактичних смол

мг на 100 см3 палива

не більше 5

не більше 4

12. Масова частка загальної сірки

відсотків

не більше 0,25

не більше 0,1

13. Масова частка меркаптанової сірки

- " -

не більше 0,003

не більше 0,001

14. Корозія мідної пластинки
(3 години ± 5 хвилин) за температури 100° C

балів

не більше 1

не більше 1

15. Термоокиснювальна стабільність JFTOT (2,5 годин за температури не нижче 260° C)

кПа (мм. рт. ст.)
балів

не більше 3,3 (25)

не більше 3,3 (25)

перепад тиску на фільтрі

 

не більше 3

не більше 3

відкладення на трубці

 

за відсутності відкладень, які мають незвичайний колір, або колір "павича"

за відсутності відкладень, які мають незвичайний колір, або колір "павича"

16. Питома електрична провідність:

пСм/м

 

 

за температури заправки техніки

 

не менше 50

не менше 50

за температури 20° C

 

не більше 600

не більше 600

17. Масова частка нафталінових вуглеводнів

відсотків

не більше 3

не більше 1,5

18. Йодне число

г йоду на 100 г палива

не більше 3,5

не більше 0,5

19. Зольність

відсотків

не більше 0,003

не більше 0,003

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва Технічного регламенту)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або
_____________________________________________________________________________________
                                           уповноваженого представника, який декларує відповідність авіаційних палив)
підтверджує, що ______________________________________________________________________,
                                                                                                          (позначення авіаційного палива)
виготовляється (виготовлено) за _________________________________________________________
                                                                                                        (позначення та назва нормативного документа)

Сертифікат відповідності _______________________________________________________________
                                                                                          (назва та номер документа про відповідність, дата його
_____________________________________________________________________________________
                                реєстрації, строк дії, назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під повну відповідальність
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування виробника або уповноваженого представника)

___________________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(ініціал та прізвище)

М. П. (за наявності)

"___" ____________ ____ р.

 

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Доповнити перелік пунктом 60 такого змісту:

"60. Авіаційний бензин та палива для реактивних двигунів

постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. N 523 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів"

Держекоінспекція".

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.