Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 44,40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 вересня 2021 р. N 1145-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року

1. Затвердити план заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 1 березня Міністерству економіки інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання у місячний строк Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. N 1145-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством ЄС

1. Здійснення заходів з імплементації Регламенту ЄС N 2019/1020 Європейського Парламенту та Ради від 20 червня 2019 р. про ринковий нагляд та відповідність продукції і внесення змін до Директиви 2004/42/ЄС та Регламентів (ЄС) N 765/2008 і (ЄС) N 305/2011 (Регламент ЄС N 2019/1020):

 

 

 

 

1) проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері державного ринкового нагляду та положень Регламенту ЄС N 2019/1020

Мінекономіки

2021 - 2022 роки

підготовлено аналітичну довідку щодо порівняльного аналізу законодавства у сфері державного ринкового нагляду та положень Регламенту ЄС N 2019/1020

 

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

Мінекономіки
органи державного ринкового нагляду

2023 - 2025 роки

внесено Кабінетові Міністрів України законопроект

 

2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства та видання нормативно-правових актів стосовно скасування регуляторних режимів, які дублюють режим технічного регулювання, та усунення додаткових вимог до нехарчової продукції, які не передбачені технічними регламентами і становлять технічні бар'єри в торгівлі

центральні органи виконавчої влади та СБУ (за згодою),
на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності

2021 - 2025 роки

подано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства та видання відповідних нормативно-правових актів

 

Прийняття та перегляд технічних регламентів на основі актів законодавства ЄС

3. Здійснення затвердженого перекладу актів acquis

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

- " -

здійснено затверджений переклад актів acquis ЄС, зазначених у цьому плані заходів

кошти державного бюджету (бюджетна програма КПКВ 0411010) або кошти міжнародної технічної допомоги

4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів про внесення змін до технічних регламентів та прийняття технічних регламентів, що відповідають актам законодавства ЄС щодо:

 

 

 

 

1) затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (Регламент (ЄС) N 167/2013 Європейського Парламенту та Ради від 5 лютого 2013 р. про затвердження типу та нагляд за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів)

Мінагрополітики

2022 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

 

2) прогулянкових суден і гідроциклів (Директива 2013/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 2013 р. про прогулянкові судна і гідроцикли та скасування Директиви 94/25/ЄС)

Мінінфраструктури

2021 рік

- " -

 

3) безпеки рухомого складу залізничного транспорту (Директива ЄС 2016/797 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. про інтероперабельність залізничної системи в рамках Європейського Союзу)

- " -

2022 рік

- " -

 

4) безпеки інфраструктури залізничного транспорту (Директива ЄС 2016/797 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. про інтероперабельність залізничної системи в рамках Європейського Союзу)

Мінінфраструктури

2022 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

 

5) медичних виробів (Регламент (ЄС) 2017/745 Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 2017 р. про медичні вироби, що змінює Директиву 2001/83/ЄС, Регламент (ЄС) N 178/2002 і Регламент (ЄС) N 1223/2009 та скасовує Директиви Ради 90/385/ЄЕС і 93/42/ЄЕС)

МОЗ

2022 - 2024 роки

- " -

 

6) медичних виробів для діагностики in vitro (Регламент (ЄС) 2017/746 Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 2017 р. про діагностичні медичні вироби in vitro та скасування Директиви 98/79/ЄС і Рішення Комісії 2010/227/ЄС)

- " -

- " -

- " -

 

7) оновлення процедур перевірки стосовно дотримання вимог до екодизайну для енергоспоживчих продуктів (Регламент Комісії (ЄС) 2016/2282 від 30 листопада 2016 р. про внесення змін і доповнень до Регламентів (ЄС) N 1275/2008, (ЄС) N 107/2009, (ЄС) N 278/2009, (ЄС) N 640/2009, (ЄС) N 641/2009, (ЄС) N 642/2009, (ЄС) N 643/2009, (ЄС) N 1015/2010, (ЄС) N 1016/2010, (ЄС) N 327/2011, (ЄС) N 206/2012, (ЄС) N 547/2012, (ЄС) N 932/2012, (ЄС) N 617/2013, (ЄС) N 666/2013, (ЄС) N 813/2013, (ЄС) N 814/2013, (ЄС) N 66/2014, (ЄС) N 548/2014, (ЄС) N 1253/2014, (ЄС) N 2015/1095, (ЄС) N 2015/1185, (ЄС) N 2015/1188, (ЄС) N 2015/1189 і (ЄС) N 2016/2281 стосовно використання допустимих відхилень у процедурах верифікації)

Міненерго
Держенергоефективності

2021 рік

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

 

8) оновлення вимог до екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів (Регламент Комісії (ЄС) 2019/1783 від 1 жовтня 2019 р. про внесення змін до Регламенту (ЄС) N 548/2014 про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів)

Міненерго
Держенергоефективності

2021 - 2023 роки

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

 

9) встановлення вимог до екодизайну для:

 

 

 

 

повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних холодильних установок та вентиляторних теплообмінників (Регламент Комісії (ЄС) 2016/2281 від 30 листопада 2016 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради про рамки для встановлення вимог до екодизайну для пов'язаних з енергоспоживанням продуктів, стосовно вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних холодильних установок та вентиляторних теплообмінників);

- " -

2021 рік

- " -

 

твердопаливних котлів (Регламент Комісії (ЄС) 2015/1189 від 28 квітня 2015 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до екодизайну для твердопаливних котлів);

Міненерго
Держенергоефективності

2021 рік

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

 

обігрівачів приміщень (Регламент Комісії (ЄС) 2015/1188 від 28 квітня 2015 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень);

- " -

- " -

- " -

 

твердопаливних обігрівачів приміщень (Регламент Комісії (ЄС) 2015/1185 від 24 квітня 2015 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до екодизайну для твердопаливних обігрівачів приміщень);

- " -

- " -

- " -

 

професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаційних агрегатів і холодильних установок (Регламент Комісії (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаційних агрегатів і холодильних установок);

Міненерго
Держенергоефективності

2021 рік

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

 

вентиляційних установок (Регламент Комісії (ЄС) N 1253/2014 від 7 липня 2014 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до екодизайну для вентиляційних установок);

- " -

- " -

- " -

 

холодильних приладів (Регламент Комісії (ЄС) 2019/2019 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для холодильних приладів відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради і скасування Регламенту Комісії (ЄС) N 643/2009);

- " -

2021 - 2023 роки

- " -

 

джерел світла та окремих приладів управління (Регламент Комісії (ЄС) 2019/2020 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для джерел світла та окремих приладів управління відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради і скасування Регламентів Комісії (ЄС) N 244/2009, (ЄС) N 245/2009, (ЄС) N 1194/2012);

Міненерго
Держенергоефективності

2021 - 2023 роки

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

 

електронних дисплеїв (Регламент Комісії (ЄС) 2019/2021 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для електронних дисплеїв відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Регламенту Комісії (ЄС) N 1275/2008 та скасування Регламенту Комісії (ЄС) N 642/2009);

- " -

- " -

- " -

 

побутових посудомийних машин (Регламент Комісії (ЄС) 2019/2022 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Регламенту Комісії (ЄС) N 1275/2008 та скасування Регламенту Комісії (ЄС) N 1016/2010);

- " -

- " -

- " -

 

холодильних приладів із функцією прямого продажу (Регламент Комісії (ЄС) 2019/2024 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для холодильних приладів із функцією прямого продажу відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради);

Міненерго
Держенергоефективності

2021 - 2023 роки

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

 

електродвигунів та приводів із змінною швидкістю (Регламент Комісії (ЄС) 2019/1781 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для електродвигунів та приводів із змінною швидкістю відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Регламенту (ЄС) N 641/2009 стосовно екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, і скасування Регламенту Комісії (ЄС) N 640/2009);

- " -

- " -

- " -

 

зовнішніх джерел живлення (Регламент Комісії (ЄС) 2019/1782 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для зовнішніх джерел живлення відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради і скасування Регламенту Комісії (ЄС) N 278/2009);

- " -

- " -

- " -

 

побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин (Регламент Комісії (ЄС) 2019/2023 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Регламенту Комісії (ЄС) N 1275/2008 і скасування Регламенту Комісії (ЄС) N 1015/2010);

Міненерго
Держенергоефективності

2021 - 2023 роки

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

 

зварювального обладнання (Регламент Комісії (ЄС) 2019/1784 від 1 жовтня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для зварювального обладнання відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради);

- " -

- " -

- " -

 

серверів та продукції для зберігання даних (Регламент Комісії (ЄС) 2019/424 від 15 березня 2019 р. стосовно встановлення вимог до екодизайну для серверів та продукції для зберігання даних відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради і про внесення змін до Регламенту Комісії (ЄС) N 617/2013)

- " -

- " -

- " -

 

10) аерозольних розпилювачів (Директива Ради 75/324/ЄЕС від 26 травня 1975 р. про наближення законодавства держав-членів стосовно аерозольних розпилювачів)

МВС
ДСНС

2021 рік

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

 

11) закритих джерел іонізуючого випромінювання (Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р. про встановлення основних стандартів безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання, та скасування Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом і 2003/122/Євратом)

Держатомрегулювання

2021 - 2023 роки

- " -

 

5. Підготовка проектів та прийняття нормативно-правових актів про внесення змін до технічних регламентів та прийняття технічних регламентів, що відповідають актам законодавства ЄС щодо:

 

 

 

 

1) вимог до гальмівної системи транспортного засобу для затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2015/68 від 15 жовтня 2014 р., який доповнює Регламент (ЄС) N 167/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо вимог до гальмівної системи транспортного засобу для затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів)

Мінагрополітики

2023 рік

видано наказ Мінагрополітики

 

2) вимог до функційної безпеки транспортного засобу для затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2015/208 від 8 грудня 2014 р., який доповнює Регламент (ЄС) N 167/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо вимог до функційної безпеки транспортного засобу для затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів)

Мінагрополітики

2023 рік

видано наказ Мінагрополітики

 

3) вимог до конструкції транспортного засобу та загальних вимог для затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (Делегований Регламент Комісії (ЄС) N 1322/2014 від 19 вересня 2014 р., який доповнює Регламент (ЄС) N 167/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо вимог до конструкції транспортного засобу та загальних вимог для затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів)

- " -

- " -

- " -

 

4) адміністративних вимог для затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (Виконавчий Регламент Комісії (ЄС) 2015/504 від 11 березня 2015 р., який доповнює Регламент (ЄС) N 167/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо адміністративних вимог для затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів)

Мінагрополітики

2023 рік

видано наказ Мінагрополітики

 

5) вимог до охорони навколишнього середовища та експлуатаційних характеристик двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2018/985 від 12 лютого 2018 р., який доповнює Регламент (ЄС) N 167/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо вимог до охорони навколишнього середовища та експлуатаційних характеристик двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та скасовує Делегований Регламент Комісії (ЄС) N 2015/96)

- " -

- " -

- " -

 

6) вимог до масла вершкового та молочних жирів (Регламент Комісії (ЄС) N 445/2007 від 23 квітня 2007 р. про деякі детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 2991/94 про встановлення стандартів для пастоподібних жирів і Регламенту Ради (ЄЕС) N 1898/87 про охорону позначень, використовуваних для реалізації молока та молочних продуктів; Регламент (ЄС) N 1308/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 грудня 2013 р., що встановлює загальну організацію ринків сільськогосподарських продуктів та скасовує Регламенти Комісії (ЄЕС) N 922/72, (ЄЕС) N 234/79, (ЄС) N 1037/2001 і (ЄС) N 1234/2007)

Мінекономіки

2021 - 2025 роки

видано наказ Мінекономіки

 

7) вимог до молока згущеного та молока сухого (Директива Ради 2001/114/ЄС від 20 грудня 2001 р. щодо деяких видів частково або повністю зневодненого консервованого молока, призначеного для споживання людиною)

- " -

- " -

- " -

 

8) вимог до жирів пастоподібних із вмістом рослинних жирів (спреду, маргарину) (Регламент Комісії (ЄС) N 445/2007 від 23 квітня 2007 р. про деякі детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 2991/94 про встановлення стандартів для пастоподібних жирів і Регламенту Ради (ЄЕС) N 1898/87 про охорону позначень, використовуваних для реалізації молока та молочних продуктів; Регламент (ЄС) N 1308/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 грудня 2013 р., що встановлює загальну організацію ринків сільськогосподарських продуктів та скасовує Регламенти Комісії (ЄЕС) N 922/72, (ЄЕС) N 234/79, (ЄС) N 1037/2001 і (ЄС) N 1234/2007)

- " -

- " -

- " -

 

9) вимог до спиртних напоїв (Регламент N 110/2008 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 15 січня 2008 р. про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) N 1576/89)

Мінекономіки

2021 - 2025 роки

видано наказ Мінекономіки

 

10) енергетичного маркування:

 

 

 

 

електронних дисплеїв (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2013 від 11 березня 2019 р. про доповнення Регламенту (ЄС) 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування електронних дисплеїв та скасування Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 1062/2010);

Міненерго
Держенергоефективності

2021 - 2023 роки

видано наказ Міненерго

 

побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2014 від 11 березня 2019 р. про доповнення Регламенту (ЄС) 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин і скасування Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 1061/2010 та Директиви Комісії 96/60/ЄС);

Міненерго
Держенергоефективності

2021 - 2023 роки

видано наказ Міненерго

 

джерел світла (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2015 від 11 березня 2019 р. про доповнення Регламенту (ЄС) 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування джерел світла та скасування Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 874/2012);

- " -

- " -

- " -

 

холодильників (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2016 від 11 березня 2019 р. про доповнення Регламенту (ЄС) 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування холодильників і скасування Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 1060/2010);

- " -

- " -

- " -

 

побутових посудомийних машин (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2017 від 11 березня 2019 р. про доповнення Регламенту (ЄС) 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування побутових посудомийних машин і скасування Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 1059/2010);

Міненерго
Держенергоефективності

2021 - 2023 роки

видано наказ Міненерго

 

холодильних приладів із функцією прямого продажу (Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2018 від 11 березня 2019 р. про доповнення Регламенту (ЄС) 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування холодильних приладів із функцією прямого продажу)

- " -

- " -

- " -

 

6. Забезпечення проведення в разі потреби Європейською Комісією оцінювання щодо відповідності переглянутих та прийнятих нових технічних регламентів відповідним актам законодавства ЄС

МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
та СБУ (за згодою),
на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності

протягом шести місяців з дня опублікування рішення про внесення змін до відповідного технічного регламенту або нового технічного регламенту

підготовлено листи центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, до МЗС із перекладом технічних регламентів з метою надсилання до Європейської Комісії

 

7. Підготовка в разі потреби за результатами оцінювання Європейською Комісією пропозицій щодо внесення змін до технічних регламентів (щодо пункту 6 плану заходів)

центральні органи виконавчої влади та СБУ (за згодою), на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності

2021 - 2025 роки

прийнято відповідні нормативно-правові акти

 

8. Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

Мінрегіон
Мінекономіки

2021 рік

прийнято нормативно-правові акти

 

9. Вжиття заходів щодо забезпечення процедури офіційного оцінювання Європейською Комісією відповідності Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" праву ЄС (acquis ЄС)

Мінрегіон
МЗС
Урядовий офіс координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

2022 рік

підготовлено лист Мінрегіону до МЗС із перекладом Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" з метою надсилання до Європейської Комісії

 

10. Розроблення та подання в разі потреби Кабінетові Міністрів України за результатами оцінювання Європейською Комісією пропозицій про внесення змін до Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" (щодо пункту 9 плану заходів)

Мінрегіон

2025 рік

подано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

 

Прийняття європейських та міжнародних стандартів як національних стандартів

11. Розроблення та прийняття національних стандартів, ідентичних гармонізованим європейським та міжнародним стандартам

Мінекономіки
Національний орган стандартизації
(державне підприємство "УкрНДНЦ") (за згодою)
центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані органи державної влади (за згодою)

2021 - 2025 роки (з урахуванням строків внесення змін до технічних регламентів та прийняття нових технічних регламентів, опублікування посилань на відповідні гармонізовані європейські стандарти в "Офіційному віснику ЄС")

прийнято в повному обсязі національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, визначеними в пріоритетних секторах додатка III до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

кошти державного бюджету (у рамках бюджетних програм центральних органів виконавчої влади в межах доведених обсягів фінансування, у тому числі згідно з КПКВК 1201220); кошти суб'єктів господарювання, передбачені на виконання програм і проектів;
інші не заборонені законодавством джерела фінансування

12. Затвердження переліків національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства ЄС

Мінекономіки
центральні органи виконавчої влади
та СБУ (за згодою),
на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності

протягом трьох місяців з дня опублікування рішення про внесення змін до відповідного технічного регламенту або нового технічного регламенту, чотирьох місяців з дня опублікування посилань на відповідні гармонізовані європейські стандарти в "Офіційному віснику ЄС")

видано відповідні накази Мінекономіки, центральних органів виконавчої влади, СБУ

 

13. Розроблення та прийняття національних стандартів на основі міжнародних і європейських стандартів, застосування яких сприятиме реалізації пріоритетних завдань Уряду та принципів державної політики у сфері стандартизації

Мінекономіки
Національний орган стандартизації
(державне підприємство "УкрНДНЦ") (за згодою) центральні органи виконавчої влади
інші заінтересовані органи державної влади (за згодою)
СБУ (за згодою)

2021 - 2025 роки

щороку прийнято не менш як 2000 національних стандартів на основі міжнародних і європейських стандартів

кошти державного бюджету (у рамках бюджетних програм центральних органів виконавчої влади у межах доведених обсягів фінансування, у тому числі згідно з КПКВК 1201220); кошти суб'єктів господарювання; кошти, передбачені на виконання програм і проектів; інші не заборонені законодавством джерела фінансування

Зміцнення інституційного потенціалу державного підприємства "УкрНДНЦ" як Національного органу стандартизації

14. Удосконалення правил і процедур національної стандартизації з урахуванням відповідних настанов міжнародних та європейських організації із стандартизації

Мінекономіки
Національний орган стандартизації
(державне підприємство "УкрНДНЦ") (за згодою)

2021 рік

прийнято зміни до ДСТУ 1.1:2015, нові версії основоположних стандартів ДСТУ 1.2:2015, ДСТУ 1.5:2015, ДСТУ 1.7:2015, ДСТУ 1.8:2015, ДСТУ 1.14:2015

власні кошти Національного органу стандартизації (державного підприємства "УкрНДНЦ")

15. Забезпечення розвитку інформаційних технологій та електронних сервісів у процесі національної стандартизації, у тому числі із застосуванням штучного інтелекту та імерсивних технологій (технологій розширеної реальності)

- " -

2021 - 2025 роки

спрощено процес розроблення проектів національних стандартів, залучено до процесів стандартизації якомога ширше коло заінтересованих сторін, підвищено рівень знань щодо процесів стандартизації заінтересованих сторін

власні кошти Національного органу стандартизації (державного підприємства "УкрНДНЦ");
інші не заборонені законодавством джерела фінансування

16. Забезпечення та активізація участі України в діяльності міжнародних та регіональних організацій із стандартизації: Міжнародної організації стандартизації (ISO), Міжнародної електротехнічної комісії (IEC), Європейського комітету із стандартизації (CEN), Європейського комітету із стандартизації в електротехніці (CENELEC), Європейського інституту стандартизації в галузі телекомунікацій (ETSI), Міждержавної ради з стандартизації, метрології і сертифікації (МДР)

Мінекономіки
МЗС
Національний орган стандартизації
(державне підприємство "УкрНДНЦ") (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
(у частині взаємодії з Європейським інститутом стандартизації в галузі телекомунікацій (ETSI)

2021 - 2025 роки

підготовлено документи (інвойси) про сплату членських внесків, звіт про участь у заходах, кількість національних технічних комітетів стандартизації, які беруть участь у роботі міжнародних та регіональних органів стандартизації, кількість заходів міжнародних та регіональних організацій із стандартизації, у яких беруть участь представники України

кошти державного бюджету (бюджетна програма згідно з КПКВК 1201030); кошти суб'єктів господарювання (у частині взаємодії з Європейським інститутом стандартизації в галузі елекомунікацій (ETSI);
інші, не заборонені законодавством джерела фінансування

17. Забезпечення розвитку та удосконалення процесу навчання у сфері стандартизації для різних цільових груп (технічні комітети стандартизації, державні органи, установи, підприємства та організації, вищі навчальні заклади тощо); просвітницької діяльності щодо переваг від застосування національних стандартів та участі у процесах міжнародної та регіональної стандартизації;
друкованих видань та електронних платформ у сфері стандартизації, консалтингових послуг у сфері стандартизації

Мінекономіки
Національний орган стандартизації
(державне підприємство "УкрНДНЦ") (за згодою)

- " -

проведено навчання за програмою у сфері стандартизації для різних цільових груп, удосконалено друковані видання, веб-сайти; опубліковано у засобах масової інформації та соціальних мережах тощо

власні кошти Національного органу стандартизації (державного підприємства "УкрНДНЦ");
інші не заборонені законодавством джерела фінансування

18. Покращення фінансової стабільності Національного органу стандартизації (державного підприємства "УкрНДНЦ") за рахунок удосконалення процесів продажу національних стандартів; нових видів продукції (тематичні видання, збірники національних стандартів тощо);
розширення видів послуг, що надаються на платній основі (навчання, консалтинг тощо)

Національний орган стандартизації
(державне підприємство "УкрНДНЦ") (за згодою)

2021 - 2025 роки

спрощено процедури щодо придбання національних стандартів, у тому числі через інтернет-магазин національних стандартів; випущено нові види продукції; надано нові послуги у сфері стандартизації

власні кошти Національного органу стандартизації (державного підприємства "УкрНДНЦ");
інші не заборонені законодавством джерела фінансування

Розвиток та удосконалення інфраструктури призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій згідно з технічними регламентами

19. Проведення моніторингу призначених органів з оцінки відповідності та визнаних
незалежних організацій щодо їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" і відповідними технічними регламентами

Мінекономіки
центральні органи виконавчої влади
та СБУ (за згодою),
на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності

- " -

здійснено заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання під час провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

 

20. Призначення органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій для виконання завдань згідно з технічними регламентами, розширення чи скорочення сфери їх призначення, призупинення, анулювання чи поновлення їх призначення

Мінекономіки
центральні органи виконавчої влади
та СБУ (за згодою),
на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності

2021 - 2025 роки

видано накази Мінекономіки

 

21. Утворення секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій згідно з відповідними технічними регламентами

Мінекономіки

- " -

- " -

 

Забезпечення визнання Національного агентства з акредитації України на міжнародному та європейському рівні

22. Забезпечення підписання угод про визнання між Національним агентством з акредитації України та Європейською кооперацією з акредитації та Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC) і Міжнародним форумом з акредитації (IAF) в усіх сферах акредитації, у яких Національне агентство з акредитації України здійснює акредитацію

Національне агентство з акредитації України

- " -

підписано угоди

 

23. Забезпечення підтримання Національним агентством з акредитації України статусу підписанта угод про визнання між Національним агентством з акредитації України та Європейською кооперацією з акредитації та Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC) і Міжнародним форумом з акредитації (IAF)

Національне агентство з акредитації України

2021 - 2025 роки

підписано угоди

 

24. Впровадження схеми акредитації органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 14065:2015

- " -

2025 рік

акредитовано органи з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів

 

Забезпечення ефективного виконання органами державного ринкового нагляду своїх функцій

25. Проведення оцінки державного ринкового нагляду за період з 2018 по 2020 рік і з 2021 по 2023 рік

Мінекономіки

2021 рік
2024 рік

поінформовано Кабінет Міністрів України

 

26. Забезпечення взаємодії між органами державного ринкового нагляду та митними органами з метою підготовки узгоджених пропозицій з удосконалення державного ринкового нагляду та обміну досвідом щодо кращих практик здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

Мінекономіки
органи державного ринкового нагляду
Держмитслужба

2021 - 2025 роки

проведено засідання Координаційної ради з питань державного ринкового нагляду;
виконано рішення, прийняті на засіданнях Координаційної ради з питань державного ринкового нагляду

 

27. Забезпечення взаємодії між органами державного ринкового нагляду та суб'єктами господарювання шляхом надання консультаційної підтримки з питань здійснення державного ринкового нагляду

органи державного ринкового нагляду Мінекономіки

2021 - 2025 роки

надано органами державного ринкового нагляду консультації суб'єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду

 

Удосконалення інформаційного забезпечення щодо здійснення державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції

28. Забезпечення розвитку та функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик:

 

 

 

 

1) проведення навчання посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, щодо ознайомлення з правилами користування відповідними інформаційними системами

Мінекономіки
органи державного ринкового нагляду

- " -

проведено навчання посадових осіб

 

2) підключення до відповідних інформаційних систем користувачів з органів державного ринкового нагляду

- " -

- " -

підключено користувачів до відповідних інформаційних систем

кошти державного бюджету (бюджетна програма згідно з КПКВК 1201010)

3) забезпечення повного функціонування відповідних інформаційних систем

Мінекономіки

2021 - 2025 роки

повноцінно функціонують відповідні інформаційні системи

кошти державного бюджету (бюджетна програма згідно з КПКВК 1201010)

29. Інформування громадськості про виявлену небезпечну продукцію на ринку України

органи державного ринкового нагляду
Мінекономіки

- " -

розміщено на офіційних веб-сайтах органів державного ринкового нагляду інформацію про розповсюдження на ринку небезпечної продукції;
наповнено оперативною та актуальною інформацією веб-сайт uvaga.gov.ua;
висвітлено інформацію про розповсюдження небезпечної продукції на інших інформаційних ресурсах

 

Розвиток метрологічної системи України

30. Забезпечення участі України в діяльності міжнародних та регіональних організацій із метрології (Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML), Генеральної конвенції з мір і ваги (CGPM), Організації Євроазіатського співробітництва державних метрологічних установ (COOMET), Європейської асоціації національних метрологічних установ (EURAMET)

Мінекономіки
МЗС
наукові метрологічні центри

2021 - 2025 роки

підготовлено документ (інвойс) про сплату членських внесків, звіт про участь у заходах

кошти державного бюджету (бюджетна програма згідно з КПКВК 1201030); кошти суб'єктів господарювання

31. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1041 "Про затвердження Програми розвитку еталонної бази на 2018 - 2022 роки"

Мінекономіки
Мінфін

2022 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

 

32. Забезпечення створення та вдосконалення державних еталонів згідно із щорічними планами, підготовленими на основі Державної програми розвитку еталонної бази

наукові метрологічні центри
Мінекономіки

2021 - 2025 роки

забезпечено створення та вдосконалення державних еталонів відповідно до щорічних планів та виділених обсягів коштів державного бюджету

кошти державного бюджету (бюджетна програма згідно з КПКВК 1201220)

33. Забезпечення звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами згідно із щорічними планами, підготовленими на основі державної програми розвитку еталонної бази

наукові метрологічні центри
Мінекономіки

2021 - 2025 роки

забезпечено звірення державних первинних еталонів відповідно до щорічних планів та виділених коштів державного бюджету

кошти державного бюджету (бюджетна програма згідно з КПКВК 1201220)

Зміцнення інституційного потенціалу центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання

34. Підвищення рівня професійних знань посадових осіб Мінекономіки щодо:

 

 

 

 

1) призначення органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій і повідомлення про них Європейській Комісії

Мінекономіки

- " -

проведено семінари/навчання

 

2) Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА)

- " -

- " -

- " -

 

35. Підвищення рівня професійних знань посадових осіб центральних органів виконавчої влади та СБУ, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, щодо впровадження і застосування технічних регламентів

центральні органи виконавчої влади та
СБУ (за згодою), на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності

- " -

- " -

 

Створення умов для спрощеного доступу української продукції на ринок ЄС.
Сприяння експорту української продукції на ринок ЄС

36. Забезпечення подальшої комунікації з Європейською Стороною щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА)

Мінекономіки
МЗС

2021 - 2024 роки

проведено переговори, укладено угоду

 

Підвищення рівня обізнаності громадськості про українську інфраструктуру якості

37. Здійснення заходів щодо підвищення рівня обізнаності громадськості про українську інфраструктуру якості, спрямованих на підвищення рівня обізнаності таких цільових груп, як виробники та постачальники продукції, що є об'єктами технічних регламентів, і громадськості, у тому числі комплексу заходів з метою підвищення рівня поінформованості населення про ризики та вплив радіотехнологій рухомого (мобільного) зв'язку на здоров'я людей

Мінекономіки
НКРЗІ

2021 - 2025 роки

проведено семінари/навчання

 

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.