Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

Кабінет Міністрів України

 Постанова    

від 03 травня 2022 р. № 530

Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 50, ст. 1656; 2012 р., № 3, ст. 85; 2021 р., № 46, ст. 2873), зміни, що додаються.

Установити, що пункт 3 змін, затверджених цією постановою, діє до припинення або скасування воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів після його припинення або скасування.

                     Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 530

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх
такими, що втратили чинність

1. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Державні та галузеві будівельні норми (далі — будівельні норми) розробляються відповідно до основних принципів державної політики у сфері нормування у будівництві, визначених статтею 4 Закону України
“Про будівельні норми”, та повинні забезпечувати дотримання основних вимог до будівель і споруд під час проектування, будівництва та експлуатації об’єктів відповідно до статті 72 зазначеного Закону.”.

2. Пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Якщо в результаті врахування розробником зауважень заінтересованих органів проект будівельних норм або окремі його положення, погоджені з іншими заінтересованими органами, зазнали змін, що суттєво змінюють проект будівельних норм, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню з такими органами.

Зміна керівника заінтересованого органу та/або органу, який є суб’єктом нормування, не потребує повторного погодження проекту будівельних норм.”.

3. Доповнити Порядок пунктом 26 такого змісту:

“26. Під час воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів після його припинення або скасування за рішенням суб’єкта нормування розроблення, затвердження, реєстрація,  внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, може здійснюватися у спрощеному порядку, відповідно до якого:

1) будівельні норми та зміни до них розробляються відповідно до потреб воєнного часу з дотриманням положень пункту 2 цього Порядку;

2) будівельні норми та зміни до них розробляються суб’єктом нормування із залученням у разі потреби представників інших центральних органів виконавчої влади, фахівців та науковців у відповідних сферах (за згодою), в тому числі постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів суб’єкта нормування;

3) у разі потреби проект будівельних норм разом із пояснювальною запискою надсилається на погодження заінтересованим органам. Проекти будівельних норм погоджуються із заінтересованим органом у триденний строк. Якщо в зазначений строк заінтересований орган не надіслав листа з викладенням своєї позиції щодо проекту будівельних норм, такі будівельні норми вважаються погодженими без зауважень;

4) розроблений проект будівельних норм або змін до них затверджується суб’єктом нормування відповідно до повноважень щодо нормування у будівництві, при цьому передбачені пунктами 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23 цього Порядку процедури та документи не вимагаються;

5) у разі потреби суб’єктом нормування визначається строк дії та строк набрання чинності будівельними нормами і змінами до них, що затверджуються у спрощеному порядку (в цілому або окремих положень);

6) будівельні норми та зміни до них протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації шляхом внесення запису до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

7) розміщення текстів будівельних норм на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва здійснюється без актуалізації документа в останній редакції із внесеними змінами.”.

_____________________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.