Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 травня 2022 р. № 570

Київ

Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 2, ст. 35; 2022 р., № 25, ст. 1360), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

         Прем’єр-міністр України              Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2022 р. № 570

ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту щодо вимог
до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

1. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Введення в обіг палив, які вироблені на митній території України за екологічним класом Євро3 і Євро4, дозволяється за умови обов’язкового застосування процедури оцінки відповідності за модулем F1 згідно з пунктами 17—22 цього Технічного регламенту.”.

2. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“Для вітчизняних виробників до припинення або скасування воєнного стану в Україні якість автомобільних бензинів повинна відповідати вимогам, наведеним у додатку 8, а дизельного палива — вимогам, наведеним у додатку 9.”.

3. Доповнити Технічний регламент пунктом 27 такого змісту:

“27. До припинення або скасування воєнного стану в Україні під час введення в обіг і обігу дизельного палива та бензинів автомобільних з покращеними показниками якості та з позначенням (маркуванням) певної торгової марки (товарного знака) розповсюджувач зобов’язаний підтвердити введення безпечних добавок у відповідні нафтопродукти згідно з абзацами шостим — дев’ятим пункту 18 цього Технічного регламенту.”.

4. Доповнити Технічний регламент додатками 8 і 9 такого змісту:


 

Додаток 8
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик автомобільного бензину
 за екологічним класом Євро3 і Євро4 на період воєнного стану

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм за екологічним класом

Євро3

Євро4

Вміст сірки

міліграмів на один кілограм

не більше 150

не більше 50

Об’ємна частка бензол

відсотків

не більше 5

не більше 3

Масова частка кисню:

для бензинів Е0, Е5, Е7

відсотків

не більше 2,7

не більше 2,7

для бензинів Е10

не більше 3,7

не більше 3,7

Об’ємна частка вуглеводнів:

—“—

ароматичних

не більше 42

не більше 35

Детонаційна стійкість:

октанове число за дослідним методом:

одиниць

для бензинів марки А-80

не менше 80

не менше 80

для бензинів марки А-92

не менше 92

не менше 92

для бензинів марки А-95

не менше 95

не менше 95

октанове число за моторним методом:

—“—

для бензинів марки А-80

не менше 76

не менше 76

для бензинів марки А-92

не менше 82,5

не менше 82,5

для бензинів марки А-95

не менше 85

не менше 85

Тиск насиченої пари:

кілопаскалів

у літній період

в межах 45-80

в межах 45-80

у зимовий період

в межах 60-100

в межах 60-100

у перехідний період

в межах 50-90

в межах 50-90

Об’ємна частка біоетанолу:

для бензинів Е0

відсотків

 

 

для бензинів Е5

не більше 5

не більше 5

для бензинів Е7

понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

для бензинів Е10

понад 7 та не більше 10

понад 7 та не більше 10

__________

Примітки. 1. Для бензинів Е0, Е5 і Е7 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу — до 3 відсотків об’ємних, ізопропілового спирту — до 10 відсотків об’ємних, ізобутилового спирту — до 10 відсотків об’ємних, третбутилового спирту — до 7 відсотків об’ємних, етерів — до 15 відсотків об’ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С — до 10 відсотків об’ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 2,7 відсотка.
 

2. Для бензинів Е10 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу — до 3 відсотків об’ємних, ізопропілового спирту — до 12 відсотків об’ємних, ізобутилового спирту — до 15 відсотків об’ємних, третбутилового спирту — до 15 відсотків об’ємних, етерів - до 22 відсотків об’ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С — до 15 відсотків об’ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 3,7 відсотка.
3. Об’ємна частка біоетанолу визначається в разі його додавання до автомобільного бензину.
4. Для бензинів, що виробляються на митній території України  за екологічним класом Євро3 і Євро4, дозволяється використання інших октанопідвищуючих добавок, які не погіршують експлуатаційних показників бензинів, за умови виконання вимог абзацу третього пункту 12 та абзаців шостого — дев’ятого пункту 18 цього Технічного регламенту.

 

Додаток 9
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик дизельного палива за
екологічним класом Євро3 і Євро4 на період воєнного стану

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм за екологічним класом

Євро3

Євро4

Вміст сірки

міліграмів
на один кілограм

не більше 350

не більше 50

Температура спалаху в закритому тиглі:

градусів

дизельного палива літнього

 

не нижче 40

не нижче 40

дизельного палива зимового

 

не нижче 35

не нижче 35

Фракційний склад — 50 відсотків об’ємних переганяється при температурі

—“—

не вище 280

не вище 280

Фракційний склад — 96 відсотків об’ємних переганяється при температурі

—“—

не вище 370

не вище 370

Цетанове число:

одиниць

дизельного палива літнього

не менше 45

не менше 45

дизельного палива зимового

не менше 45

не менше 45

Гранична температура фільтрованості:

градусів

дизельного палива літнього

не вище 5

не вище 5

дизельного палива зимового

не вище мінус 15

не вище мінус 15

 __________

Примітка. Для дизельних палив, що виробляються на митній території України  за екологічним класом Євро3 і Євро4, дозволяється використання цетанопідвищуючих, депресорних та інших добавок, які не погіршують експлуатаційних показників дизельних палив, за умови виконання вимог абзацу четвертого пункту 13 та абзаців шостого — дев’ятого пункту 18 цього Технічного регламенту.”.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.