Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

НІЦ "ЛЕОНОРМ" працює та продовжує надавати доступ до своїх продуктів та послуг та поширювати офіційні копії стандартів. Кожен із нас має працювати заради України та нашої перемоги!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ ISO 46001:2021 "Системи управління ефективністю використання води. Вимоги та настанови щодо застосування"
  Цей стандарт установлює вимоги щодо розроблення, запроваджування та підтримування системи управління ефективністю використання води та подає настанови щодо її використовування. Він поширюється на організації будь-якого типу та розміру, які використовують воду. Його зорієнтовано на кінцевого користувача. Цей стандарт застосовний до будь-якої організації, яка бажає:
  a) досягти ефективного використовування водних ресурсів за допомогою підходу «зменшувати–замінювати–повторно використовувати»;
  b) розробити, запровадити та підтримувати процеси, спрямовані на забезпечення ефективності використання води;
  c) постійно поліпшувати ефективність використання води.
  Цей стандарт установлює вимоги щодо використання води в організації та подає настанови щодо його застосовування. Ці настанови поширюються на моніторинг, вимірювання, документування, звітування, проєктування та практики закуповування, які стосуються устатковання, систем і процесів,
  а також підготування персоналу, що сприяють управлінню ефективністю використання води.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 38.

 • ДСТУ OIML R 91:2014 "Обладнання радіолокаційне для вимірювання швидкості руху транспортних засобів"
  Цей стандарт застосовують щодо мікрохвильового доплерівського радіолокаційного обладнання для вимірювання швидкості руху на дорогах, надалі — «радар».
  Цей стандарт визначає умови, яким має відповідати радар, коли результати вимірювання можуть бути використані в судових провадженнях. Правова інтерпретація результатів вимірювань, вибір типів радара та умови, за яких ці прилади можуть бути застосовані, здійснюють за національними правилами.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 12.

 • ДСТУ 9142:2021 "Метрологія. Фур’є-спектрометри. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на Фур’є-спектрометри (спектрометри інфрачервоні з перетворюванням Фур’є) (далі — спектрометри) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.
  Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу спектрометрів), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної
  повірки.
  Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку спектрометрів.
  Під час повірки спектрометра потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на спектрометр та засоби повірки.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 12.

 • ДСТУ EN ISO 10882-1:2021 "Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Відбирання проб аерозолів і газів у зоні дихання оператора. Частина 1. Відбирання проб частинок аерозолів"
  Цей стандарт установлює процедуру відбирання проб частинок аерозолів у зоні дихання людини, яка виконує зварювання та споріднені процеси (оператор). Він також надає детальну інформацію
  про відповідні стандарти, які визначають необхідні характеристики, вимоги до робочих характеристик та методи випробування для вимірювання повітря на робочому місці, а також доповнює настанови,
  надані в EN 689 відносно методик оцінювання та вимірювання.
  Цей стандарт також визначає процедуру проведення гравіметричних вимірювань особистого впливу частинок аерозолів, які утворюються внаслідок зварювання й споріднених процесів (зварювальний дим), та інших частинок аерозолів, що утворюються внаслідок зварювальних операцій. Крім
  того, в ньому містяться посилання на відповідні методи хімічного аналізування, зазначені в інших стандартах, для визначення особистого впливу конкретних хімічних речовин, що містяться у
  зварювальному димі, та інших аерозолів, які утворюються внаслідок зварювальних операцій.
  Загальний фоновий рівень частинок аерозолів у атмосфері робочого місця впливає на особистий вплив, і тому також розглядають роль відбирання проб з фіксованої точки.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 34.

 • ДСТУ CEN/TS 12697-50:2021 "Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 50. Опір зношенню"
  Цей стандарт установлює метод випробування для визначення стійкості до пошкоджень асфальтобетонних сумішей, які використовують у верхніх шарах дорожнього чи аеродромного покриттів, де вони зазнають значного впливу напруження зсуву. Напруження зсуву виникає в зоні контакту між шиною та покриттям під час повертання транспортного засобу. Це призводить до втрати матеріалів із поверхні цих шарів. Випробування зазвичай виконують на високопористих асфальтобетонних шарах (наприклад, пористий асфальтобетон), але також можуть виконувати і для інших асфальтобетонних сумішей. Для випробування використовують зразки, виготовлені в лабораторії, або зразки-керни, відібрані з покриття.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 30.

 • ДСТУ CEN/TS 12697-51:2021 "Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 51. Випробування з визначення поверхневої зсувостійкості"
  Цей стандарт установлює метод випробування з визначення поверхневої зсувостійкості аеродромних покриттів, який застосовують для визначення поверхневої зсувостійкості асфальтобетонних покриттів.
  Зсувостійкість залежить від товщини шару та характеристик матеріалів, з яких його влаштовано. Матеріал зв’язуючого шару або інший зв’язуючий матеріал, нанесений між двома шарами, можуть вплинути на результати випробування, зокрема для надтонкого шару.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 12.

 • ДСТУ EN ISO 14007:2021 "Екологічне управління. Настанови щодо визначення екологічних витрат і вигод"
  У цьому стандарті подано настанови для організацій щодо визначання екологічних витрат і вигод, пов’язаних з їхніми екологічними аспектами.
  Він розглядає залежність організації від довкілля, наприклад, природних ресурсів та середовища, у якому організація функціює чи
  розміщена. Екологічні витрати та вигоди можуть бути виражені кількісно як в негрошовому, так і в грошовому вираженні, або якісно.
  Цей стандарт також містить настанови для організацій на випадок, коли вони хочуть зробити доступною відповідну інформацію.
  У цьому стандарті взято за основу антропоцентричну перспективу, тобто у ньому взято до уваги зміни, що впливають на добробут людини (користь), зокрема їх занепокоєння станом природи, їх залежність від стану природи та послуг екосистем. Ці витрати та вигоди охоплюють також спожиткову чи неспожиткову вартість, як це відображено в концепції загальної економічної вартості, коли екологічні витрати та вигоди визначають у грошовому вираженні.
  Способи використання екологічних витрат та вигод після їх визначання виходять за межі цього стандарту.
  Цей стандарт застосовний до будь-якої організації незалежно від величини, типу чи характеру діяльності.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 28.

 • ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2021 "Якість передавання мовної та мультимедійної інформації. Визначення та оцінювання показників якості послуг, які стосуються користувачів. Частина 2. Голосова телефонія, факс групи 3, SMS та послуги передавання даних з використанням модема"
  Цей стандарт містить визначення та процедури оцінювання для сукупності показників якості послуг (ЯП), які сприймає користувач. Метою застосування цих показників є визначення об’єктивних та порівняльних показників ЯП, які надають користувачам/абонентам для використання. Цей стандарт застосовують до будь-якої телекомунікаційної послуги, проте деякі показники можуть мати обмежене застосування.
  Цей стандарт призначений для надання переліку, з якого можна вибрати окремі позиції. Немає зобов’язань використовувати будь-який або всі показники.
  Показники ЯП пов’язані насамперед із послугами та їх призначенням, а не з технологією, що використовують для надання послуг. Тому показники мають бути придатними для застосування, у разі якщо послуги надають за новими технологіями, такими як IP та ATM, або іншими технологіями з комутацією пакетів, а також технологіями з комутацією каналів.
  Встановлення нормативних значень показників якості послуг виходить за рамки цього стандарту.
  Показники ЯП, перелічені в цьому стандарті, також не призначені для оцінювання якості телекомунікаційної послуги загалом. Цей стандарт надає сукупність показників ЯП, яка охоплює конкретні, стосовні користувачів, показники ЯП, а не повний перелік показників якості послуг. Цю сукупність вибрано, щоб розглянути ділянки, де моніторинг ЯП, найімовірніше, буде найбільш вартим уваги, тобто ділянок, на які, найімовірніше, впливають будь-які проблеми щодо ЯП.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.

 • ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2021 "Оброблення мовної інформації, передавання сигналів, показники якості послуг (ЯП). Визначення та оцінювання показників якості послуг, які стосуються користувачів Частина 3. Показники якості послуг, призначені для наземних мереж рухомого зв’язку загального користування"
  Цей стандарт містить визначення та методи вимірювання для сукупності показників якості послуг, які стосуються користувачів. Мета застосування цих показників полягає у визначенні об’єктивних та порівняльних показників якості послуг, які надають користувачам/абонентам для використання користувачами/абонентами. Цей стандарт застосовують до будь-якої телекомунікаційної послуги, проте деякі показники можуть мати обмежене застосування.
  Стандарт призначено надати перелік, з якого можна вибрати окремі позиції. Немає зобов’язань використовувати будь-який або всі показники.
  Показники ЯП пов’язані насамперед із послугами та їхнім призначенням, а не з технологією, яку застосовують для надання послуг. Тому показники мають бути придатними для застосування, коли послуги надають за новими технологіями, такими як технології з комутацією пакетів, а також за технологіями з комутацією каналів.
  Встановлення цільових значень ЯП поза межами цього стандарту. Показники ЯП, зазначені в цьому стандарті, також не призначено для оцінювання якості телекомунікаційної послуги загалом. Цей стандарт надає сукупність показників ЯП, які охоплюють конкретне оцінювання показників ЯП, що стосуються користувачів, а не повний перелік показників ЯП. Цю сукупність вибрано, щоб розглянути ділянки, де моніторинг ЯП, найімовірніше, буде найбільш вартим уваги, тобто ділянок, на які, найімовірніше, впливають будь-які проблеми щодо ЯП.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.

 • ДСТУ 9122:2021 "Судова почеркознавча експертиза. Терміни та визначення понять"
  Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у галузі судового почеркознавства, які застосовують для судового почеркознавчого експертування.
  Стандарт призначено застосовувати в роботі суб’єктів, які проводять судово-експертну діяльність в судово-експертному забезпеченні правосуддя, суб’єктів, які здійснюють правоохоронну й судову діяльність, а також для організування освітнього процесу, наукової діяльности.
  Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в судовому почеркознавчому експертуванні, методиках дослідження об’єктів судової почеркознавчої експертизи, в працях зі стандартизування, в науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.
  Стандарт набуде чинності  2022-07-01.
  Кількість сторінок документу = 24.

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.