Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

НІЦ "ЛЕОНОРМ" працює та продовжує надавати доступ до своїх продуктів та послуг та поширювати офіційні копії стандартів. Кожен із нас має працювати заради України та нашої перемоги!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ ITU-T Y.2617:2021 "Механізми гарантованої якості послуг та модель робочих характеристик мереж пакетного передавання даних загального користування"
  Цей стандарт визначає показники якості функціювання, підхід до наскрізного розподілу показників, класифікацію послуг та механізми гарантованої якості послуг (ЯП) у пакетній телекомунікаційній мережі передавання даних загального користування (PTDN) (визначено в Рекомендації ITU-T Y.2613).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 12.

 • ДСТУ 9143: 2021 "Метрологія. Коагулометри. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на коагулометри, призначені для вимірювання часу зсідання (коагуляції) елементів крові, та встановлює методику їх повірки.
  Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог.
  Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 14.

 • ДСТУ 9141: 2021 "Метрологія. Фотометри аналітичні. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на фотометри аналітичні (далі ― фотометри), що перебувають в експлуатації, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.
  Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу фотометрів), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог.
  Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку аналітичних фотометрів.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 14.

 • ДСТУ 9140: 2021 "Метрологія. Аналізатори медичного призначення біохімічні. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на аналізатори медичного призначення біохімічні фотометричні та спектрофотометричні (далі ― аналізатори) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.
  Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу аналізаторів), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог.
  Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до виконують повірку аналізаторів.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 12.

 • ДСТУ 9144: 2021 "Метрологія. Ямр-аналізатори вологості та олійності сільськогосподарської продукції. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на ЯМР-аналізатори вологості та олійності сільськогосподарської продукції (далі — аналізатори) і встановлює методику їх повірки.
  Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки.
  Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
  Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 14.

 • ДСТУ EN 50117-11-1:2019 "Кабелі коаксіальні. Частина 11-1. Групові технічні умови на коаксіальні кабелі для передавання аналогових і цифрових сигналів. Розподільні та магістральні кабелі для систем, що працюють на частоті від 5 МГц до 1 000 МГц"
  Цей стандарт, який є груповими технічними умовами, застосовують до коаксіальних розподільних та магістральних кабелів для аналогового та цифрового одно- та двостороннього передавання сигналів, наприклад для кабельних мереж для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг згідно з EN 60728-1, EN 60728-1-1, EN 60728-101, EN 60728-10, EN 50173-1 та EN 50173-4. Цей стандарт охоплює також передавання широкомовних сигналів у кабельній мережі Community Access Television (CATV), Master Antenna Television (MATV) або Single Master Antenna Television (SMATV). Метою цього стандарту є визначення застосовних методів випробувань та вимог до електричних, механічних та кліматичних характеристик і характеристик пожежної безпеки кабелів.
  РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Телекомунікації» (ТК 157), Державне підприємство «ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗВ’ЯЗКУ» (ДП «ОНДІЗ»).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 16.

 • ДСТУ EN 50117-11-2:2021 "Кабелі коаксіальні. Частина 11-2. Групові технічні умови на коаксіальні кабелі для передавання аналогових та цифрових сигналів. Розподільні та магістральні кабелі для систем, що працюють на частоті від 5 МГц до 2 000 МГц"
  Цей стандарт, який є груповими технічними умовами, застосовують до коаксіальних розподільних та магістральних кабелів для аналогового та цифрового одно- та двостороннього передавання сигналів, наприклад для кабельних мереж для телевізійних сигналів, звукових сигналів та інтерактивних послуг згідно з EN 60728-1, EN 60728-1-1, EN 60728-101, EN
  60728-10, EN 50173-1 та EN 50173-4. Цей стандарт охоплює також передавання широкомовних сигналів у кабельній мережі Community Access Television (CATV), Master Antenna Television (MATV) або Single Master
  Antenna Television (SMATV).
  Метою цього стандарту є визначення застосовних методів випробувань та вимог до електричних, механічних та кліматичних характеристик і характеристик пожежної безпеки кабелів.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Телекомунікації» (ТК 157), Державне підприємство «ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗВ’ЯЗКУ» (ДП «ОНДІЗ»).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 16.

 • ДСТУ 9135:2021 "Судова біологічна експертиза. Молекулярно-генетичні дослідження. Терміни та визначення понять"
  Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі судової молекулярно-генетичної експертизи.
  Стандарт призначено для застосування працівниками державних спеціалізованих установ, які здійснюють судово-експертну діяльність на підставі Закону України «Про судову експертизу», та інших учасників
  кримінально-процесуальної діяльності.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Судова експертиза» (ТК 192).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 14.

 • ДСТУ ETSI EN 319 132-1:2021 "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи XAdES"
  В цьому стандарті визначено цифрові підписи XAdES. Підписи XAdES побудовано на цифрових підписах XML [1] за допомогою вбудовування підписаних та непідписаних кваліфікаційних властивостей,що задовольняють певні загальні вимоги (наприклад, довгострокової валідності цифрових підписів) у ряді випадків застосування. В цьому стандарті надано визначення XML-схеми для вищезгаданих кваліфікаційних властивостей, а також механізми їх уведення в підписи XAdES. В цьому стандарті визначено формати базових підписів XAdES, які забезпечують основні функції, необхідні для широкого кола питань бізнесового та державного застосування для електронних процедур та комунікацій, які можна застосовувати для широкого кола громад, коли є чітка потреба в інтероперабельності цифрових підписів, застосованих в електронних документах.
  В цьому стандарті визначено чотири рівні базових підписів XAdES, що стосуються додаткових вимог, для підтримки валідності підписів у довгостроковій перспективі так, що певний рівень завжди відповідає
  всім вимогам рівнів, розташованих нижче цього рівня. Кожен рівень потребує наявності певних кваліфікаційних властивостей XAdES, за можливості відповідно профільованих для зменшення необов’язковості.
  Процедури створення, посилення та валідації цифрових підписів XAdES не охоплено сферою застосування цього стандарту, їх визначено в ETSI EN 319 102-1 [i.6]. Настанови щодо створення, посилення та валідації цифрових підписів XAdES, зокрема застосування різних властивостей, визначених у цьому стандарті, наведено в ETSI TR 119 100 [i.11].
  Цей стандарт спрямовано на підтримку електронних підписів у різних нормативних рамках. Примітка. Зокрема, але не лише винятково для цього, цифрові підписи XAdES, визначені в цьому стандарті, спрямовано на підтримку електронних підписів, розширених електронних підписів, посилених електронних підписів, електронних печаток, розширених електронних печаток та посилених електронних печаток відповідно до Регламенту (ЄС) № 910/2014 [i .1].
  Розробник: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 63.

 • ДСТУ ETSI EN319 132-2:2021 "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Частина 2. Розширені підписи XAdES"
  В цьому стандарті визначено цифрові підписи XAdES. Підписи XAdES побудовано на цифрових підписах XML за допомогою долучення підписаних та непідписаних кваліфікаторів приналежності власникові, які відповідають певним загальним вимогам (наприклад, довгостроковій валідності цифрових підписів) у низці випадків застосування.
  В цьому стандарті визначено низку рівнів підпису XAdES, враховуючи додаткові вимоги щодо збереження валідності підписів у довгостроковій перспективі так, що певний рівень завжди відповідає всім вимогам, наведеним на рівнях, розташованих нижче нього. Ці розширені підписи XAdES пропонують вищий ступінь необов’язковості, ніж базові підписи XAdES, визначені в ETSI EN 319 132-1.
  Процедури створення, доповнення та валідації цифрових підписів XAdES не охоплено сферою застосування цього стандарту і визначено в ETSI EN 319 102-1. Настанови щодо створення, доповнення та валідації цифрових підписів XAdES, зокрема застосування різних властивостей, наведено в ETSI TR 119 100.
  Цей стандарт спрямовано на підтримку електронних підписів у різних нормативних рамках.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 20.

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.