Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), IDT) "Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ"
  Цей стандарт установлює функційні вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ, а також містить опис методик проведення випробувань та методологію оцінювання кожної вимоги доступності у формі, що її застосовують до публічних закупівель у Європі. Цей стандарт призначено для застосування у вебтехнологіях, не-вебтехнологіях та гібридних технологіях, що поєднують у собі кілька підходів. Стандарт охоплює програмні й апаратні засоби та служби. Цей стандарт призначено для застосування як провайдерами, так і замовниками, але очікують, що він також буде корисним для багатьох інших суб’єктів.
  Взаємозв’язок між EN 301 549 та основними вимогами Директиви 2016/2102 щодо доступності вебсайтів і мобільних застосунків органів загальнодоступного сектору наведено в додатку А. Цей стандарт містить необхідні функційні вимоги та в ньому наведено інші довідкові документи, посилання на які в разі дотримання процедури різними суб’єктами має забезпечити подібність результатів і простоту їх тлумачення. Описи випробувань та методологію оцінювання виконання вимог наведено в цьому стандарті на такому рівні деталізації, який відповідає ISO/IEC 17007:2009, що має забезпечувати отримання вичерпних результатів перевіряння на відповідність.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20), Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України).
  Стандарт набуде чинності  2022-06-15.

 • ДСТУ EN 12717:2014 "Безпечність верстатів. Свердлильні верстати"
  Цей стандарт установлює норми технічної безпеки та запобіжні заходи до уваги проектувальників, виробників та постачальників щодо виготовлення та постачання (зокрема, установлення
  й демонтування, а також приладдя для транспортування й технічного обслуговування) стаціонарних свердлильних верстатів.
  Цей стандарт стосується як ручних, так і автоматичних свердлильних верстатів, до яких належать (але не обмежуються цим переліком) такі:
  ― вертикальні свердлильні верстати;
  ― радіальні свердлильні верстати;
  ― свердлильні верстати з координатним столом;
  ― свердлильні верстати з горизонтальним шпинделем;
  ― багатошпиндельні свердлильні верстати;
  ― револьверні свердлильні верстати з ручним керуванням повороту револьверної головки.
  Цей стандарт зважає на передбачуване застосування, зокрема й випадки ймовірного неправильного використання, технічне обслуговування, чищення та налагодження верстата. Ним передбачено доступ до верстата з усіх напрямків. Наведено способи зменшення ризику для операторів та іншого задіяного персоналу.
  Цей стандарт також стосується пристроїв передавання оброблюваної деталі, якщо вони становлять невід’ємну частину верстата.
  Цей стандарт розглядає суттєві небезпеки, пов’язані зі свердлильними верстатами, у разі використання за призначеністю та за наведених виробником умов.
  Стосовно небезпек, спричинюваних іншими процесами металооброблювання (наприклад, шліфуванням, фрезеруванням, формуванням, електроерозійним або лазерним оброблюванням) належить посилатися на відповідні стандарти.
  Цей стандарт не поширюєтся на автоматичні верстати з функцією автоматичної заміни інструмента (див. prEN 12417:1996).
  Цей стандарт не поширюєтся на верстати, виготовлені до дати його прийняття.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75).
  Стандарт набув чинності  2016-01-01.
  Кількість сторінок документу = 40.

 • ДСТУ EN 12733:2019 "Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Косарки приводні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки"
  Цей стандарт застосовують для приводних косарок, керованих пішим оператором, з обертовими чи виконуючими зворотно-поступальний рух різальними робочими органами, які використовують в сільському, лісовому господарствах та ландшафтному дизайні для зрізання та/або мульчування трави чи подібних рослин, чагарників та деревної рослинності, та у ньому встановлено вимоги щодо безпеки та їх перевіряння під час конструювання і виробництва таких машин.
  Застосування цього стандарту поширюється на:
  — ціпові косарки,
  — лугові косарки,
  — машини для розчищання чагарникових заростей,
  — сегментно-пальцьові косарки,
  — багатофункціональні машини, які використовують для скошування або мульчування трави чи чагарникових заростей
  Примітка. Якщо косарки використовують для інших операцій (наприклад, під час оброблення ґрунту), можна застосовувати інші стандарти.
  Цей стандарт не поширюється на газонокосарки (див. EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2), кущорізи й тримери з приводом від двигуна внутрішнього згоряння (див. EN ISO 11806) та інше газонне устатковання.
  Цей стандарт розглядає суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та випадки, наведені в додатку А, що стосуються мотокосарок, керованих пішим оператором, використовуваних за призначеністю та за передбачених підприємством-виробником умов, під час звичайного експлуатування та обслуговування. Крім того, він визначає тип інформації, що надається виробником щодо безпечних методів роботи. Екологічних аспектів (крім шуму) в цьому стандарті не розглядають.
  Цей стандарт не застосовують до мотокосарок, виготовлених до дати його опублікування.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69).
  Стандарт набув чинності  2019-09-01.
  Кількість сторінок документу = 80.

 • ДСТУ EN IEC 55016-1-4:2021 "Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень і несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-4. Апаратура для вимірювання"
  Цей стандарт установлює характеристики та вимоги щодо якості функціювання обладнання для вимірювання випромінюваних збурень у діапазоні частот від 9 кГц до 18 ГГц. У цьому стандарті визначено технічні вимоги до антен та випробувальних майданчиків.
  Примітка. Згідно з IEC Guide 107 цей стандарт є базовим стандартом з електромагнітної сумісності (ЕМС) для застосування технічними комітетами IEC, які розробляють стандарти на продукцію. Як зазначено в Guide 107, технічні комітети, які розробляють стандарти на продукцію, відповідальні за визначення застосовності базового стандарту з ЕМС. CISPR та його підкомітети готовідо співпраці з технічними комітетами, які розробляють стандарти на продукцію, в оцінюванні рівнів конкретних випробувань на ЕМС для відповідних видів продукції.
  Вимоги цього стандарту застосовують на всіх частотах і для всіх рівнів випромінюваних збурень у межах діапазону вимірювань CISPR, установлених для вимірювального обладнання. Методи вимірювання подано в серії стандартів CISPR 16-2, інформацію щодо допоміжного обладнання для вимірювання радіозбурення подано в серії стандартів CISPR 16-3, а інформацію щодо невизначеності, статистики та моделювання норм подано в серії стандартів CISPR 16-4.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.

 • ДСТУ 9178:2022 "Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих, гравійних та укріплених матеріалів"
  Цей стандарт установлює вимоги до процесів улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих та гравійних матеріалів без застосування в’яжучих, а також із роздільним або комплексним застосуванням мінеральних і бітумних в’яжучих під час будівництва автомобільних доріг згідно з ДБН В.2.3-4 [16], ДБН В.2.3-5 [17].
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307); Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»).
  Стандарт набуде чинності  2023-01-01.
  Кількість сторінок документу = 31.

 • ДСТУ ETSI ES 202 057-1:2021 "Оброблення мовної інформації, передавання сигналів, показники якості послуг. Визначення та оцінювання показників якості послуг, які стосуються користувачів. Частина 1. Загальні положення"
  Цей стандарт містить визначення та процедури оцінювання для сукупності показників якості послуг (
  ЯП), які стосуються користувачів. Мета застосування цих показників полягає у визначенні об’єктивних та порівняльних показників якості послуг, які надають користувачам/абонентам для використання користувачами/абонентами. Цей стандарт застосовують до будь-якої телекомунікаційної послуги, проте деякі показники можуть мати обмежене застосування.
  Цей стандарт призначено надати перелік, з якого можна вибрати окремі позиції. Немає зобов’язань використовувати будь-який або всі показники. Показники ЯП пов’язані насамперед із послугами та їхнім призначенням, а не з технологією, яку застосовують для надання послуг. Тому показники мають бути придатними для застосування, якщо послуги надають за новими технологіями, такими як IP та ATM, або іншими технологіями з комутацією пакетів, а також технологіями з комутацією каналів.
  Встановлення цільових значень ЯП не розглядають у цьому стандарті. Показники ЯП, зазначені в цьому стандарті, також не призначено для оцінювання якості телекомунікаційної послуги загалом. Цей стандарт надає сукупність показників ЯП, які охоплюють конкретне оцінювання показників ЯП, що стосуються користувачів, а не повний перелік показників ЯП. Цю сукупність вибрано, щоб розглянути ділянки, де моніторинг ЯП, найімовірніше, буде найбільш вартим уваги, тобто ділянок, на які, найімовірніше, впливають будь-які проблеми щодо ЯП.
  Якщо зацікавлені сторони бажають розглянути інші аспекти ЯП, то їм рекомендовано дотримуватися загального підходу цього стандарту, наскільки це практично можливо, як основи для
  розроблення визначень нових конкретних показників ЯП та процедур їхнього оцінювання. Додатки E та F містять сукупність чинних технічних умов, настанов та стандартів щодо ЯП.
  Сукупність показників ЯП розроблено так, щоб їх могли зрозуміти користувачі різних телекомунікаційних послуг. Окрему сукупність таких показників можна вибрати для використання
  за різних умов. Наприклад, конкретний показник може бути важливим для багатьох користувачів у деяких країнах чи для учасників ринку, але той самий показник може бути не важливим для інших. Тому зацікавлені сторони (користувачі, абоненти, регуляторні органи, постачальники послуг, оператори мереж та інші сторони, зацікавлені у використанні показників ЯП) повинні у співпраці вирішити, які показники та які результати вимірювання треба застосовувати в їхній конкретній ситуації. Це рішення має враховувати:
  - конкретну мету, з якою їх використовуватимуть;
  - загальний рівень якості, який забезпечує більшість операторів;
  - достовірність, за якої критерії забезпечують надійне порівняння показників;
  - вартість оцінювання та звітності для кожного показника.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 62.

 • ДСТУ EN IEC 61869-15:2021 "Трансформатори вимірювальні. Частина 15. Додаткові вимоги до трансформаторів напруги постійного струму"
  Цей стандарт установлює всі додаткові вимоги до трансформаторів напруги, які використовують для постійного струму незалежно від використаної технології. Вихідний сигнал може бути аналоговим або цифровим.
  Ці вимоги поширюються на щойно виготовлені трансформатори напруги, які використовують для вимірювання, захисту та/або контролювання в електричних мережах постійного струму з номінальною напругою понад 1,5 кВ.
  Цей стандарт поширюється на пасивні подільники напруги, а також на активні трансформатори напруги, що використовують для вимірювання, контролювання та захисту.
  Загальну конфігурацію однополюсного малопотужного вимірювального трансформатора наведено на рисунку 601 згідно з IEC 61869-6:2016.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» (ТК 90).
  Стандарт
  набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 30

 • ДСТУ EN IEC 61869-15:2021 "Трансформатори вимірювальні. Частина 15. Додаткові вимоги до трансформаторів напруги постійного струму"
  Цей стандарт установлює всі додаткові вимоги до трансформаторів напруги, які використовують для постійного струму незалежно від використаної технології. Вихідний сигнал може бути аналоговим або цифровим.
  Ці вимоги поширюються на щойно виготовлені трансформатори напруги, які використовують для вимірювання, захисту та/або контролювання в електричних мережах постійного струму з номінальною напругою понад 1,5 кВ.
  Цей стандарт поширюється на пасивні подільники напруги, а також на активні трансформатори напруги, що використовують для вимірювання, контролювання та захисту.
  Загальну конфігурацію однополюсного малопотужного вимірювального трансформатора наведено на рисунку 601 згідно з IEC 61869-6:2016.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» (ТК 90).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 30

 • ДСТУ EN IEC 61869-14:2021 "Трансформатори вимірювальні. Частина 14. Додаткові вимоги до трансформаторів сили постійного струму"
  Цей стандарт установлює всі додаткові вимоги до трансформаторів струму, які використовують для сили постійного струму (ТСПС) незалежно від використаної технології. Вихідний сигнал може бути аналоговий або цифровий.
  Ці вимоги поширюються на щойно виготовлені трансформатори струму, які використовують для вимірювання, захисту та/або контролювання в електричних мережах постійного струму з номінальною напругою понад 1,5 кВ.
  Загальну конфігурацію однополюсного малопотужного вимірювального трансформатора зображено на рисунку 601 згідно з IEC 61869-6:2016.
  На ТСПС, призначені для вимірювання сили струму в відгалуженнях транзисторів у ПДН (позначені як CT4a та CT4b на рисунку 1403 та в таблиці 1402), ця редакція стандарту не поширюється, їх буде розглянуто під час майбутніх переглядів.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» (ТК 90).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.