Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.06.2021 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 44,40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

  

  

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2448823, +38(032)2601151, +38(050)8065311.

ДП «УкрНДНЦ» видав низку національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) "Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі".
  Стандарт набуде чинності з 01.09.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 477 від 21.12.2020 р. (на заміну ДСТУ ISO 22000:2007).
  Цей стандарт установлює вимоги до системи керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП), які дають змогу організації, безпосередньо чи опосередковано залученій до харчового ланцюга: a) планувати, запроваджувати, використовувати, підтримувати й оновлювати СКБХП, надаючи продукти та послуги, які в разі використання за призначеністю є безпечними; b) демонструвати відповідність застосовним законодавчим та регуляторним вимогам до безпечності харчових продуктів; c) визначати й оцінювати взаємно узгоджені вимоги замовників та демонструвати відповідність їм; d) результативно інформувати про проблеми безпечності харчових продуктів заінтересовані сторони в межах харчового ланцюга; e) забезпечувати відповідність організації своїй заявленій політиці щодо безпечності харчових продуктів; f) демонструвати таку відповідність доречним заінтересованим сторонам; g) прагнути сертифікації або реєстрації своєї СКБХП зовнішньою організацією або провадити самооцінювання чи самодекларування відповідності цьому стандарту. Усі вимоги цього стандарту є загальними та придатними для застосування всіма організаціями в харчовому ланцюзі незалежно від їх розміру та складності. До організацій, які беруть участь безпосередньо чи опосередковано, віднесено, не обмежуючись наведеним, виробників кормів та продуктів для тварин, заготівельників диких рослин і тварин, фермерів, виробників інгредієнтів, виробників харчових продуктів, роздрібних торгівців, а також організації, що надають продовольчі послуги, послуги громадського харчування, послуги з прибирання та санітарії, послуги з транспортування, зберігання та дистриб’юції, постачальників устатковання, мийних та дезінфекційних засобів, пакувальних матеріалів та інших матеріалів, що контактують із харчовими продуктами. Цей стандарт дозволяє будь-якій організації, охоплюючи малі та/чи менш розвинені організації (наприклад, дрібна ферма, дрібний пакувальник-дистриб’ютор, невелике підприємство роздрібної торгівлі або невеликий заклад громадського харчування), упроваджувати зовні розроблені елементи в її СКБХП. Для забезпечення відповідності вимогам цього стандарту може бути використано внутрішні та/або зовнішні ресурси.
  Кількість сторінок документу = 39
  .

 • ДСТУ ISO/TS 22003:2019 (ISO/TS 22003:2013, IDT) "Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів".
  Стандарт набуде чинності з 01.09.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 477 вiд 21.12.2020 р.
  Цей стандарт визначає правила, які застосовують під час аудиту та сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП) відповідно до вимог ISO 22000 (або іншої сукупності визначених вимог до СКБХП). Він також надає замовникам необхідну інформацію та впевненість щодо того, як надано сертифікацію їхнім постачальникам. Сертифікація СКБХП є діяльністю щодо оцінювання відповідності третьою стороною (як наведено в 5.5 ISO/IEC 17000), і органи, що виконують цю діяльність, є третьою стороною з оцінювання відповідності.
  Примітка 1. У цьому стандарті терміни «продукт» і «послуга» вживають окремо (на відміну від визначення терміна «продукт», наведеного в ISO/IEC 17000). Примітка 2. Цей стандарт може бути використано як документ, що визначає критерії для акредитації або експертного оцінювання органів сертифікації, які прагнуть отримати визнання своєї компетентності для сертифікації СКБХП на відповідність ISO 22000. Його також може бути використано як критерій регуляторними органами та галузевими об’єднаннями, залученими до безпосереднього визнання органів сертифікації, компетентними визначати, що СКБХП відповідає ISO 22000. Деякі вимоги цього стандарту також можуть бути корисними для інших сторін, які беруть участь в оцінюванні відповідності таких органів сертифікації та в оцінюванні відповідності органів, що здійснюють сертифікацію відповідності СКБХП за додатковими критеріями, або іншими, ніж в ISO 22000. Сертифікація СКБХП не засвідчує безпечності або придатності до споживання продуктів організації в межах харчового ланцюга. Проте ISO 22000 вимагає, щоб організація відповідала всім застосовним законодавчим та регуляторним вимогам щодо безпечності харчових продуктів, використовуючи свою систему керування. Примітка 3. Сертифікація СКБХП згідно з ISO 22000 є сертифікацією системи керування, а не сертифікацією продукції. Користувачі інших СКБХП можуть використовувати концепції та вимоги цього стандарту за умови необхідного їх адаптування.
  Кількість сторінок документу = 28
  .

 • ДСТУ OIML R 49-2:2014 (OIML R 49-2, edition 2013, IDT) "Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування".
  Стандарт набуде чинності з 01.09.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 487 вiд 23.12.2020 р.
  Цей стандарт застосовують під час випробувань для оцінювання типу та первинної повірки лічильників холодної питної води та гарячої води відповідно до вимог OIML R 49-1:2013. Сертифікати відповідності OIML може бути видано для лічильників води в рамках Системи сертифікатів OIML за умови, що цей стандарт, OIML R 49-1:2013 та OIML R 49-3:2013 використовують відповідно до правил Системи.
  Національна примітка 1 В Україні згідно з чинними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності, замість «оцінка типу» застосовують поняття «перевірка типу». Національна примітка 2 В Україні згідно з національним законодавством первинна повірка є частиною процедури оцінки відповідності та її проводять, якщо це передбачено відповідними технічними регламентами. Цей стандарт містить детальну інформацію про програму випробувань, принципи, обладнання та процедури випробування, які використовуватимуть для оцінки типу та первинної повірки типу лічильника. Положення цього стандарту також застосовують до допоміжних пристроїв, якщо цього вимагають національні правила. Положення містять вимоги щодо випробування лічильника води в комплекті й до випробування вимірювального перетворювача (разом з датчиком потоку або датчиком об’єму) та обчислювача (разом з показувальним пристроєм) лічильника води як його відокремлюваних частин.
  Кількість сторінок документу = 91
  .

 • ДСТУ EN 12279:2021 (EN 12279:2000, IDT; A1:2005, IDT) "Системи газопостачання. Установки регулювання тиску на трубопроводах-приєднаннях. Функційні вимоги".
  Стандарт набуде чинності з 01.09.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 86 вiд 10.03.2021 р.
  Цей стандарт містить відповідні функційні вимоги до установок регулювання тиску газу, що є частиною трубопроводів-приєднань у системах газопостачання. Він застосовний до проектування, вибору матеріалів, спорудження, випробовування, експлуатування та обслуговування установок регулювання тиску газу, що входять до складу трубопроводів приєднання, які використовують для постачання газу до житлових будинків, багатоповерхових будинків, громадських будівель та будівель комерційного та змішаного використання (див. EN 1775) та для яких максимальний вхідний робочий тиск не перевищує 16 бар включно, а проектна об’ємна витрата не перевищує 200 м3 /год (м3 /год за нормальних умов). Цей стандарт не поширюється на установки регулювання тиску газу, введені в експлуатацію до опублікування цього стандарту. У цьому стандарті наведено основні системні вимоги до установок регулювання тиску газу. Вимоги до окремих компонентів (арматури, регуляторів, запобіжних пристроїв, труб тощо) або монтування компонентів містяться у відповідних стандартах. Для установок регулювання тиску газу, що входять до складу трубопроводів приєднання із проектними витратами, що перевищують 200 м3 /год (м3 /год за нормальних умов) або для максимального вхідного робочого тиску понад 16 бар, застосовують вимоги EN 12186. Вимоги цього стандарту ґрунтовано на позитивному технологічному досвіді для умов, які зазвичай трапляються у газовій промисловості. Неможливо надати вимог для незвичайних умов, як неможливо прописати всі технологічні та будівельні подробиці. Вимоги цього стандарту ґрунтовано на фізичних та хімічних даних газоподібних видів палива відповідно до таблиці 1 EN 437:2003+А1:2009 для газів першого та другого сімейств. Для газоподібних видів палива, важчих за повітря, можуть бути потрібними додаткові міркування. Мета цього стандарту — убезпечити експлуатування таких систем. Проте це не знімає з усіх залучених сторін відповідальності за належний догляд та результативне керування якістю на етапах проектування, будування та експлуатування. Цей стандарт визначає загальні базові принципи для газової інфраструктури. Очікувано, що користувачі цього стандарту усвідомлюють, що в країнах — членах CEN можуть бути детальніші стандарти та/або кодекси усталеної практики. Цей стандарт призначено застосовувати разом з національними стандартами та/або кодексами усталеної практики, які втілюють базові принципи, наведені вище в цьому стандарті. У разі суперечностей, пов’язаних з більш обмежувальними вимогами в національному законодавстві/регламентах порівняно з вимогами цього стандарту, національне законодавство/регламенти матиме/матимуть пріоритет.
  Кількість сторінок документу = 19
  .

 • ДСТУ EN ISO 15112:2020 (EN ISO 15112:2018, IDT; ISO 15112:2018, IDT) "Газ природний. Визначання енергії".
  Стандарт набуде чинності з 01.09.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 479 вiд 21.12.2020 р.
  Цей стандарт установлює способи визначання енергії природного газу вимірюванням або обчислюванням, а також описує відповідні методики та заходи, яких потрібно вживати. Обчислювання теплової енергії ґрунтується на окремому вимірюванні кількості газу за масою чи об’ємом та на виміряному або обчисленому значенні його теплоти згоряння. Також описано загальні способи обчислення непевностей виміряних чи обчислених значень. Подано опис лише тих систем, що їх застосовують тепер. Примітка. Застосовування цих систем у комерційній чи офіційній торгівлі може потребувати дозволу від національних регуляторних органів, і також для них може бути встановлено законодавчі вимоги. Цей стандарт поширюється на всі газовимірювальні станції — від ліній постачання газу для побутових потреб до газопроводів для транспортування дуже великих обсягів газу під високим тиском. Можна застосовувати нові методи, якщо їхні підтверджені характеристики такі самі або кращі за характеристики методів, про які йдеться в цьому стандарті. Газовимірювальні системи не є предметом цього стандарту.
  Кількість сторінок документу = 68
  .

 • ДСТУ EN 12966:2021 (EN 12966:2014 + A1:2018, IDT) "Знаки дорожні вертикальні. Знаки дорожні зі змінною інформацією".
  Стандарт набуде чинності з 01.09.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 56 вiд 16.02.2021 р.
  Цей стандарт установлює способи визначання енергії природного газу вимірюванням або обчислюванням, а також описує відповідні методики та заходи, яких потрібно вживати. Обчислювання теплової енергії ґрунтується на окремому вимірюванні кількості газу за масою чи об’ємом та на виміряному або обчисленому значенні його теплоти згоряння. Також описано загальні способи обчислення непевностей виміряних чи обчислених значень. Подано опис лише тих систем, що їх застосовують тепер. Примітка. Застосовування цих систем у комерційній чи офіційній торгівлі може потребувати дозволу від національних регуляторних органів, і також для них може бути встановлено законодавчі вимоги. Цей стандарт поширюється на всі газовимірювальні станції — від ліній постачання газу для побутових потреб до газопроводів для транспортування дуже великих обсягів газу під високим тиском. Можна застосовувати нові методи, якщо їхні підтверджені характеристики такі самі або кращі за характеристики методів, про які йдеться в цьому стандарті. Газовимірювальні системи не є предметом цього стандарту.
  Кількість сторінок документу = 108
  .

 • ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT) "Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури Частина 1. Емісія завад".
  Стандарт набуде чинності з 01.09.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 467 вiд 17.12.2020 р.
  Цей стандарт установлює вимоги, які застосовують до випромінення радіочастотних збурень у діапазоні частот 9 кГц—400 ГГц від електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури, як визначено нижче, незалежно від того, чи живляться вони змінним чи постійним струмом (зокрема від батареї). У межах цього стандарту, де б не застосовувався термін «обладнання», він охоплює конкретніші терміни «прилад», «побутові чи аналогічні прилади», «електричний інструмент», «іграшки» та «апаратура». Цей стандарт застосовують до такого обладнання: — побутові електроприлади чи аналогічне обладнання; Примітка 1. Приклади використовуваного обладнання: — для типових господарських функцій у побутовому середовищі, що містить житло та його супутні будівлі, сад тощо; — для типових господарських функцій у магазинах, офісах, комерційному та іншому аналогічному робочому середовищі; — у господарствах; — клієнтами в готелях та іншому середовищі житлового типу; — для індукційного приготування їжі або в житловому чи в комерційному середовищі. — електричні інструменти; Примітка 2. Прикладами електричних інструментів є ручні інструменти з електродвигуном або електромагнітним приводом, переносні інструменти, газонні та садові машини. — аналогічна апаратура. Примітка 3. Прикладами є зовнішні регулятори потужності з умонтованими напівпровідниковими елементами, електричні медичні апарати з приводом від двигуна, електричні/електронні іграшки, автомати для розфасування товарів, розважальні автомати, кінопроєктори або діапроєктори, а також зарядні пристрої для батареї та зовнішні джерела живлення для використання з виробами, на які поширюється сфера застосування цього стандарту. Сфера застосування цього стандарту також поширюється на окремі частини зазначеного вище обладнання, такого як двигуни та комутаційні пристрої (наприклад, силові або захисні реле), однак жодних вимог до емісії завад не треба застосовувати до таких окремих частин, якщо іншого не передбачено цим стандартом. Зі сфери застосування цього стандарту вилучено: — обладнання, для якого всі вимоги щодо емісії завад у радіочастотному діапазоні явно сформульовано в інших стандартах CISPR; Примітка 4. Прикладами є: — світильники, зокрема переносні світильники для дітей, газорозрядні лампи та інші освітлювальні прилади, на які поширюється сфера застосування CISPR 15; — обладнання інформаційних технологій, наприклад, домашні, персональні комп’ютери, електронні копіювальні машини, на які поширюється сфера застосування CISPR 32; — аудіо-, відеообладнання та електронні музичні інструменти, крім іграшок, на які поширюється сфера застосування CISPR 32; — пристрої для зв’язку через мережу живлення, а також системи спостереження за дитиною; — обладнання, на яке поширюється сфера застосування CISPR 11, через застосування радіочастотної енергії для нагрівання (крім індукційного приготування їжі) та в лікувальних цілях, мікрохвильових печах (але треба брати до уваги 6.5 для багатофункціонального обладнання, наприклад, для вимірювання короткочасної завади); — засоби радіокерування, рації та інші типи радіопередавачів; — обладнання для дугового зварювання. — обладнання, призначене для застосування лише на транспортному засобі, морському чи повітряному судні; — вплив електромагнітних явищ, пов’язаний з безпекою обладнання. Для багатофункціонального обладнання може знадобитися виконання положень цього та інших стандартів. Детальні пояснення наведено в 6.5. Вимоги до випромінюваної емісії завад у цьому стандарті не призначено для застосовування до навмисних передавань від радіопередавача, як визначено в ITU, а також до будь-яких помилкових емісій завад, пов’язаних із цими навмисними передаваннями.
  Кількість сторінок документу = 88
  .

 • ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT) "Настанови щодо соціальної відповідальності".
  Стандарт набуде чинності з 01.10.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 523 вiд 29.12.2020 р.
  Цей стандарт дає настанову для організацій всіх типів, незалежно від їх розміру та місця розташування, з: a) концепцій, термінів та визначень понять, які стосуються соціальної відповідальності; b) передумов, тенденцій і характеристик соціальної відповідальності; c) принципів та практик, які стосуються соціальної відповідальності; d) основних тем та проблем соціальної відповідальності; e) інтеграції, впровадження та поширення соціально відповідальної поведінки в самій організації і за допомогою її політики і практик у рамках її сфери впливу; f) ідентифікації заінтересованих сторін і взаємодії з ними; g) обміну інформацією щодо зобов’язань і результативності, а також іншою інформацією щодо соціальної відповідальності. Цей стандарт призначено для того, щоб допомогти організаціям зробити внесок у сталий розвиток. Його призначено для того, щоб запропонувати їм не обмежуватися дотриманням законодавства, визнаючи, що дотримання законодавства є фундаментальним обов’язком будь-якої організації та невід’ємною частиною її соціальної відповідальності. Його призначено для того, щоб забезпечити взаєморозуміння в галузі соціальної відповідальності й доповнити інші інструменти та ініціативи щодо соціальної відповідальності, а не для того, щоб замінити їх. Під час застосування цього стандарту організації рекомендують враховувати соціальну, екологічну, юридичну, культурну, політичну та організаційну різноманітність, а також відмінності в економічних умовах, узгоджуючи при цьому з міжнародними нормами поведінки. Цей стандарт не є стандартом системи менеджменту. Він не призначений і не придатний для цілей сертифікації, обов’язкового чи контрактного застосування. Будь-яка пропозиція сертифікувати або твердження про сертифікацію відповідно до цього стандарту буде спотворювати призначеність та мету і буде неправильним використанням цього стандарту. Оскільки цей стандарт не містить вимог, будь-яка подібна сертифікація не буде свідченням відповідності цьому стандарту. Цей стандарт призначений для того, щоб дати організаціям рекомендації щодо соціальної відповідальності, і його можна використовувати як елемент реалізації державної політики. Однак, грунтуючись на Марракешській угоді про створення Світової організації торгівлі (СОТ), стандарт не призначений для інтерпретування як «стандарт», «настанова» або «рекомендація» та використання для припущення чи висновку про відповідність тієї чи іншої міри вимогам СОТ. Більш того, його не призначено для того, щоб дати підстави для юридичних дій, скарг, захисту або інших заяв у будь-яких міжнародних, національних або інших судових процесах, а також для того, щоб цитувати як свідчення еволюції звичайного міжнародного права. Цей стандарт не призначений для того, щоб запобігти розробці більш конкретних, більш вимогливих національних стандартів або національних стандартів іншого типу.
  Кількість сторінок документу =
  140
  .

 • ДСТУ ISO/HL7 16527:2019 "Інформатика у сфері охорони здоров’я. Функційна модель системи записів щодо здоров’я особи HL7, випуск 1 (PHRS FM)".
  Стандарт набуде чинності з 01.09.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 487 вiд 23.12.2020 р.
  PHR-S FM HL7 визначає стандартизовану модель тих функцій, які можуть бути подані в системах записів щодо здоров’я особи (далі — PHR-система). Сфера застосування PHR-систем не охоплює керування використанням (або призначеним використанням) даних PHR. З иншого боку, сфера застосування PHR-систем охоплює керування авторизацією особи (або инше застосування). Тоді ці сторони відповідають за використання даних для належних (чи призначених) цілей. Виробники системи визначають (специфікують) «призначене й дозволене використання даних PHR» з Точки зору послуг (Terms of Service) та Точки зору угод використання (Terms of Use agreements). Ця функційна модель не є: — специфікацією повідомлень; — специфікацією реалізацій; — специфікацією відповідностей; — специфікацією для зумовлювального PHR (тобто запису себе самого); — вправою зі створення визначення для PHR; — метрикою відповідности чи тестування на відповідність; — специфікацією вимог для одиничної PHR-системи. Обмін інформацією уможливлений завдяки тому, що PHR-S-система підтримує отримання (пошук), а також сукупність клінічних документів, зведень, мінімальні набори даних та инші введення/виведення даних.
  Кількість сторінок документу = 72
  .

 • ДСТУ EN IEC 60947-4-1:2019 (EN IEC 60947-4-1:2019, IDT; IEC 60947-4-1:2018, IDT) "Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-1. Контактори та пускачі електродвигунів. Електромеханічні контактори та пускачі електродвигунів".
  Стандарт набуде чинності з 01.10.2021 р. згідно наказу ДП "УкрНДНЦ" № 523 вiд 29.12.2020 р.
  Цей стандарт застосовують до такого обладнання: — електромеханічні контактори та пускачі, зокрема комутаційний апарат захисту двигуна (далі — КАЗД); — органи керування допоміжних контакторів; — контакти, пов’язані виключно з колом котушки цього контактора або цього допоміжного контактора; — спеціальне приладдя (наприклад, спеціальне електромонтувальне приладдя, спеціальний вставний пристрій), призначене для під’єднання до розподільчих кіл, кіл двигунів та інших кіл навантаг, номінальна напруга яких не перевищує 1 000 В змінного струму або 1 500 В постійного струму. Цей стандарт охоплює також методику оцінювання захисту від електромеханічних перевантаг, що використовують у застосуваннях безпеки, наприклад, захист двигуна, розміщеного у вибухонебезпечному середовищі, зовні цієї атмосфери: див. додаток L. Цей стандарт не застосовують до: — пускачів електродвигунів постійного струму1); Примітка 1. Вимоги до пускачів електродвигунів постійного струму — на розгляді до наступного перегляду стандарту. — допоміжних контактів контакторів і контактів допоміжних контакторів. Їх охоплено IEC 60947-5-1; пускачів, використовуваних з перетворювачами частоти1); Примітка 2. Додаткові вимоги до пускачів, використовуваних з перетворювачами частоти, — на розгляді до наступного перегляду стандарту. — пристроїв захисту від короткого замикання, убудованих в пускачі, окрім КАЗД. Їх охоплено IEC 60947-2 та IEC 60947-3; — використання виробу з додатковими заходами стосовно вибухонебезпечних середовищ. Це наведено в серії IEC 60079; — правил пов’язаного програмного забезпечення1); — аспектів кібербезпеки. Їх охоплено серією IEC 62443. Метою цього стандарту є встановити: а) характеристики обладнання; b) умови, що застосовують до обладнання стосовно: 1) його функціювання та поведінки, 2) його діелектричних властивостей, 3) ступеня його захисту, 4) його конструкції, зокрема заходів безпеки проти ураження електричним струмом, пожежної небезпеки та механічної небезпеки; c) випробувань, призначених для підтвердження того, що ці умови дотримано, а методи цих випробувань прийнятні; d) що інформацію надано разом з обладнанням або з документацією виробника.
  Кількість сторінок документу =
  159
  .


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2448823, +38(032)2601151, +38(050)8065311..ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.