Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 45,90 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Повідомляємо нашим клієнтам про суттєві зміни щодо чинності національних стандартів, що відбуваються найближчими днями згідно грудневих 2021 року наказів ДП «УкрНДНЦ»:

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 28 грудня 2021 р. № 552 прийнято стандарт, гармонізований з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2022 року:
  ДСТУ EN ISO 16739-1:2021 EN ISO 16739-1:2020, IDT; ISO 16739-1:2018, IDT) "Класи промислових фондів (IFC) для обміну даними в галузі будівництва та управління об’єктами. Частина 1. Схема даних"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 28 грудня 2021 р. № 550 прийнято національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2022 року:
  ДСТУ CEN/TS 419221-6:2021 (CEN/TS 419221-6:2019, IDT) "Умови застосування EN 419221-5 як кваліфікованого пристрою для створення електронного підпису або печатки"
  ДСТУ EN 419231:2021 (EN 419231:2019, IDT) "Профіль захисту для надійних систем, що підтримують відмітку часу"
  ДСТУ EN 15415-1:2021 (EN 15415-1:2011, IDT) "Тверде відновлювальне паливо. Визначення гранулометричного складу. Частина 1. Ситовий метод для дрібних частинок"
  ДСТУ EN 419241-1:2021 (EN 419241-1:2018, IDT) "Надійні системи, що підтримують підписи серверів. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки системи"  — На заміну ДСТУ CEN/TS 419241:2016 (CEN/TS 419241:2014, IDT)
  ДСТУ EN 419241-2:2021 (EN 419241-2:2019, IDT) "Надійні системи, що підтримують підписи серверів. Частина 2. Профіль захисту для QSCD для підписів серверів"
  ДСТУ ETSI TS 119 102-1:2021 (ETSI TS 119 102-1 V1.2.1 (2018–08), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Процедури створення та перевірки цифрових підписів AdES. Частина 1. Створення та перевірка"
  ДСТУ ETSI TS 119 102-2:2021 (ETSI TS 119 102-2 V1.2.1 (2019–02), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Процедури створення та перевірки цифрових підписів AdES. Частина 2. Звіт про перевірку підпису"
  ДСТУETSI TS 119 312:2021 (ETSI TS 119 312 V1.4.1 (2021–08), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Криптографічні набори"  — На заміну ДСТУ ETSI TS 119 312:2015 (ETSI TS 119 312:2014, IDT)
  ДСТУ ETSI TR 119 411-4:2021 (ETSI TR 119 411-4 V1.1.1 (2018–05), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для постачальників довірчих послуг, які видають сертифікати. Частина 4. Контрольний список підтримки аудиту TSP на відповідність ETSI EN 319 411-1 чи ETSI EN 319 411-2"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 28 грудня 2021 р. № 549 прийнято національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2022 року:
  ДСТУ EN IEC 61482-1-1:2021 (EN IEC 61482-1-1:2019, IDT; IEC 61482-1-1:2019, IDT) "Робота під напругою. Одяг захисний від термічної небезпеки електричної дуги. Частина 1-1. Методи випробувань. Метод 1: Визначення номінального значення дуги (ELIM, ATPV та/або EBT) матеріалів одягу та захисного одягу з використанням відкритої дуги"
  ДСТУ EN 61482-2:2021 (EN 61482-2:2020, IDT; IEC 61482-2:2018, MOD) "Робота під напругою. Одяг захисний від термічної небезпеки електричної дуги. Частина 2. Вимоги"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 23 грудня 2021 р. № 542 відновлено дію міждержавного стандарту на період з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року:
  ГОСТ 6331–78 "Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 23 грудня 2021 р. № 537 прийнято національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 28 грудня 2021 року:
  ДСТУ EN 15408:2021 (EN 15408:2011, IDT) "Тверде відновлювальне паливо. Методи визначення вмісту сірки (S), хлору (Cl), фтору (F) та брому (Br)"
  ДСТУ EN 15411:2021 (EN 15411:2011, IDT) "Тверде відновлювальне паливо. Методи визначення вмісту мікроелементів (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V і Zn"
  ДСТУ EN 15415-1:2021 (EN 15415-1:2011, IDT) "Тверде відновлювальне паливо. Визначення гранулометричного складу. Частина 1. Ситовий метод для дрібних частинок"
  ДСТУ CEN/TS 15414-1:2021 (CEN/TS 15414-1:2010, IDT) "Тверде відновлювальне паливо. Визначення вмісту вологи висушуванням. Частина 1. Загальна волога"
  ДСТУ CEN/TS 15414-2:2021 (CEN/TS 15414-2:2010, IDT) "Тверде відновлювальне паливо. Визначення вмісту вологи висушуванням. Частина 2. Загальна волога. Прискорений метод"
  ДСТУ EN ISO 21656:2021 (EN ISO 21656:2021, IDT; ISO 21656:2021, IDT) "Тверде відновлювальне паливо. Визначення вмісту золи (зольності)"
  ДСТУ EN ISO 21660-3:2021 (EN ISO 21660-3:2021, IDT; ISO 21660-3:2021, IDT) "Тверде відновлювальне паливо. Визначення вмісту вологи висушуванням. Частина 3. Волога аналітична"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2021 р. № 528 скасовано національні стандарти з 01 січня 2022 року:
  ДСТУ STANAG 1372:2018 (STANAG 1372 Ed:11/ADivP-01 Ed. C Ver. 2, IDT) "Настанова щодо проведення водолазних робіт"
  ДСТУ STANAG 1410:2018 (STANAG 1410 Ed:4/ADivP-05 Ed. A Ver. 1, IDT) "Методики автоматичного перевіряння та критерії визначення придатності підводних дихальних апаратів до експлуатації"
  ДСТУ STANAG 1411:2018 (STANAG 1411 Ed:3/ADivP-03 Ed. A Ver. 2, IDT) "Визначення характеристик матеріалу, що абсорбує діоксид вуглецю (CO2), та який застосовують під час водолазних та гіпербаричних робіт"
  ДСТУ STANAG 1432:2018 (STANAG 1432 Ed:4/ADivP-02 Ed. C Ver. 2, IDT) "Настанова щодо лікування захворювань, пов’язаних з водолазними роботами"
  ДСТУ STANAG 1449:2018 (STANAG 1449 Ed:2/ADivP-06 Ed. A Ver. 1, IDT)  "Водолазні системи. Процедури та стандарти очищення кисню"
  ДСТУ STANAG 1458:2018 (STANAG 1458 Ed:2/ADivP-04 Ed. A Ver. 1, IDT) "Якість дихальної суміші"
  ДСТУ STANAG 2418:2018 (STANAG 2418 Ed:2, IDT) Процедури ремонту озброєння та військової техніки в бойових умовах, зокрема ремонту після бойових пошкоджень"
  ДСТУ STANAG 2432:2018 (STANAG 2432 Ed:1/AArtyP-03, IDT) "Процедури для забезпечення взаємосумісності систем автоматичного оброблення даних в артилерії"
  ДСТУ STANAG 2510:2019 (STANAG 2510 Ed:3/AJEPP-5 Ed. A Ver. 1, IDT) "Вимоги НАТО щодо ліквідації відходів від військової діяльності"
  ДСТУ STANAG 2582:2019 (STANAG 2582 Ed:2/AJEPP-2 Ed. A Ver. 2, IDT) "Кращі практики та стандарти охорони довкілля для раціонального використання у військових базових таборах під час операцій НАТО"
  ДСТУ STANAG 2583:2019 (STANAG 2583 Ed:2/AJEPP-3 Ed. A Ver. 1, IDT) "Системи екологічного менеджменту у військовій діяльності НАТО"
  ДСТУ STANAG 2594:2019 (STANAG 2594 Ed:1/AJEPP-7 Ed. A Ver. 2, IDT) "Кращі практики охорони довкілля для раціонального" використання військових навчальних полігонів"
  ДСТУ STANAG 4157:2018 (STANAG 4157 Ed:3/AOP-4157 Ed. A Ver. 1 & AOP-20 Ed. B Ver. 1, IDT) "Настанови з випробування систем безпеки, приведення в бойове положення та функціонування"
  ДСТУ STANAG 4190:2018 (STANAG 4190 Ed:2, IDT) "Випробувальні процедури для оцінювання ефектів заброньової дії бронебійних боєприпасів"
  ДСТУ STANAG 4317:2018 (STANAG 4317 Ed:2, IDT) "Загальні технічні характеристики систем виявлення та гасіння пожеж для перспективних зразків основних бойових танків"
  ДСТУ STANAG 4340:2018 (STANAG 4340 Ed:2/AEPP-03 Ed. B Ver. 1, IDT) "Процедури випробування паковання"
  ДСТУ STANAG 4357:2018 (STANAG 4357 Ed:1/AVTP-01 Ed. 1, IDT) "Документи НАТО щодо випробування транспортних засобів"
  ДСТУ STANAG 4360:2018 (STANAG 4360 Ed:3/AEP-64 Ed. A Ver. 1, IDT) "Технічні вимоги до систем фарбування, стійких до впливу бойових отруйних речовин та дегазаційних речовин, для захисту наземної військової техніки"
  ДСТУ STANAG 4360:2018 (STANAG 4360 Ed:3/AEP-65 Ed. A Ver. 1, IDT) "Вимоги щодо стійкості покриттів військової техніки до бойових отруйних речовин"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2021 р. № 527 скасовано національні стандарти з 01 січня 2022 року:
  ДСТУ STANAG 4107:2019 (STANAG 4107 Ed:11/AQAP-2110-SRD.1 Ed. A Ver. 1, IDT) "Настанова щодо проведення перехідного періоду та впровадження AQAP 2110 (D)"
  ДСТУ STANAG 4107:2019 (STANAG 4107 Ed:11/QAP-2310 Ed. B Ver. 1, IDT) "Вимоги НАТО з гарантування якості до постачальників авіаційної, космічної та оборонної продукції"
  ДСТУ STANAG 4107:2019 (STANAG 4107 Ed:11/AQAP-2000 Ed. 3, IDT) "Політика НАТО щодо інтегрованого системного підходу до якості протягом життєвого циклу"
  ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2105 Ed. 2, IDT) "Вимоги НАТО до планів якості для продукції, що є предметом замовлення"
  ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2110 Ed. D Ver. 1, IDT) "Вимоги НАТО щодо проектування, розроблення та виготовлення"
  ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2131 Ed. C Ver. 1, IDT) "Вимоги НАТО щодо забезпечення якості за остаточного контролю ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2210 Ed. A Ver. 2, IDT) Додаткові вимоги НАТО до AQAP 2110 або AQAP 2310 щодо забезпечення якості програмного забезпечення"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 20 грудня 2021 р. № 514 прийнято національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 28 грудня 2021 року:
  ДСТУ ISO/IEC 9798-2:2021 (ISO/IEC 9798-2:2019, IDT) "Інформаційні технології. Методи безпеки ІТ. Автентифікація об’єктів. Частина 2. Механізми, що використовують автентифіковане шифрування"  — На заміну ДСТУ ISO/IEC 9798-2:2015 (ISO/IEC 9798-2:2008; Cor 3:2013, IDT)
  ДСТУ ISO/IEC 9798-3:2021 (ISO/IEC 9798-3:2019, IDT) "Інформаційні технології. Методи безпеки ІТ. Автентифікація об’єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису" — На заміну  ДСТУ ISO/IEC 9798-3:2002
  ДСТУ ISO/IEC 20085-1:2021 (ISO/IEC 20085-1:2019, IDT) "Методи безпеки ІТ. Вимоги до засобів тестування та методи калібрування засобів тестування, що їх застосовують під час тестування методів неінвазивного запобігання атакам у криптографічних модулях. Частина 1. Засоби та методи тестування"
  ДСТУ  ISO/IEC 20085-2:2021 (ISO/IEC 20085-2:2020, IDT) "Методи безпеки ІТ. Вимоги до засобів тестування та методи калібрування засобів тестування, що їх застосовують під час тестування методів неінвазивного запобігання атакам у криптографічних модулях. Частина 2. Методи та засоби калібрування"
  ДСТУ ISO/IEC 20543:2021 (ISO/IEC 20543:2019, IDT) "Інформаційні технології. Методи безпеки. Методи тестування та аналізування генераторів випадкових бітів відповідно до ISO/IEC 19790 та ISO/IEC 15408"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 16 грудня 2021 р. № 512 прийнято національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 22 грудня 2021 року:
  ДСТУ ETSI TS 119 172-2:2021 (ETSI TS 119 172-2 V1.1.1 (2019–12), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політика підписування. Частина 2. Формат XML для політики підписування"
  ДСТУ ETSI TS 119 172-3:2021 (ETSI TS 119 172-3 V1.1.1 (2019–12), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політика підписування. Частина 3. Формат ASN.1 для політики підписування"
  ДСТУ ETSI TS 119 172-4:2021 (ETSI TS 119 172-4 V1.1.1 (2021–05), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політика підписування. Частина 4. Правила застосування підписів (політика перевірки) для європейських кваліфікованих електронних підписів/печаток із використанням довірчих списків"
  ДСТУ ETSI TS 119 403-2:2021 (ETSI TS 119 403-2 V1.2.4 (2020–11), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності постачальників довірчих послуг. Частина 2. Додаткові вимоги до органів оцінювання відповідності, що перевіряють постачальників довірчих послуг, які видають довірчі сертифікати"
  ДСТУ ETSI TS 119 403-3:2021 (ETSI TS 119 403-3 V1.1.1 (2019–03), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності постачальників довірчих послуг. Частина 3. Додаткові вимоги до органів оцінювання відповідності, які оцінюють кваліфікованих постачальників довірчих послуг в ЄС"
  ДСТУ ETSI TS 119 442:2021 (ETSI TS 119 442 V1.1.1 (2019–02), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профілі протоколів для постачальників довірчих послуг, що надають послуги перевірки цифрових підписів AdES"
  ДСТУ ETSI TS 119 512:2021 (ETSI TS 119 512 V1.1.2 (2020–10), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Протоколи для постачальників довірчих послуг, що надають послуги довгострокового зберігання даних"
  ДСТУ ETSI TS 119 524-1:2021 (ETSI TS 119 524-1 V1.1.1 (2019–02), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Перевірка відповідності та функційної сумісності електронних послуг реєстрованого доставляння. Частина 1. Перевірка відповідності"
  ДСТУ ETSI TS 119 524-2:2021 (ETSI TS 119 524-2 V1.1.1 (2019–02), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Перевірка відповідності та функційної сумісності електронних послуг реєстрованого доставляння. Частина 2. Набори для тестування на функційну сумісність постачальників електронних послуг реєстрованого доставляння"
  ДСТУ ETSI TS 119 534-1:2021 (ETSI TS 119 534-1 V1.1.1 (2019–02), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Перевірка відповідності та функційної сумісності реєстрованих послуг електронної пошти. Частина 1. Перевірка відповідності"
  ДСТУ ETSI TS 119 534-2:2021 (ETSI TS 119 534-2 V1.1.1 (2019–02), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Перевірка відповідності та функційної сумісності реєстрованих послуг електронної пошти. Частина 2. Набори для тестування на сумісність постачальників, що використовують однаковий формат та транспортні протоколи"
  ДСТУ ETSI TS 119 615:2021 (ETSI TS 119 615 V1.1.1 (2021–05), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Довірчі списки. Процедури використання та тлумачення національних довірчих списків держав-членів Європейського Союзу"
  ДСТУ ETSI EN 319 403-1:2021 (ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 (2020–06), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності постачальників довірчих послуг. Частина 1. Вимоги до органів оцінювання відповідності, які оцінюють постачальників довірчих послуг" — На заміну ДСТУ ETSI EN 319 403:2016 (ETSI EN 319 403:2015, IDT)
  ДСТУ ETSI EN 319 412-1:2021 (ETSI EN 319 412-1 V1.4.4 (2021–05), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 1. Огляд та типові структури даних" — На заміну ДСТУ ETSI EN 319 412-1:2016 (ETSI EN 319 412-1:2016, IDT)
  ДСТУ ETSI EN 319 412-2:2021 (ETSI EN 319 412-2 V2.2.1 (2020–07), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури. (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 2. Профілі сертифікатів, виданих фізичним особам" — На заміну ДСТУ ETSI EN 319 412-2:2016 (ETSI EN 319 412-2:2016, IDT)
  ДСТУ ETSI EN 319 412-3:2021 (ETSI EN 319 412-3 V1.2.1 (2020–07), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 3. Профілі сертифікатів, виданих юридичним особам" — На заміну ДСТУ ETSI EN 319 12-3:2016 (ETSI EN 319 412-3:2016, IDT)
  ДСТУ ETSI EN 319 522-4-1:2021 (ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1 (2019–01), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Електронні послуги реєстрованого доставляння. Частина 4. Прив’язки. Секція 1. Прив’язки доставляння повідомлень" На заміну ДСТУ ETSI EN 319 522-4-1:2018 (ETSI EN 319 522-4-1:2018, IDT)
  ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2021 (ISO/IEC 9594-8:2020, IDT) "Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Частина 8. Каталог. Структура сертифікатів відкритих ключів та атрибутів"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 08 грудня 2021 р. № 486 прийнято національні стандарти, гармонізовані з міждержавними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 15 грудня 2021 року:
  ДСТУ ГОСТ 2477:2021 (ГОСТ 2477–2014, IDT) "Нафта та нафтопродукти. Метод визначення вмісту води" — (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2477–65)
  ДСТУ ГОСТ 6370:2021 (ГОСТ 6370–2018, IDT) "Нафта, нафтопродукти та додатки. Метод визначення механічних домішок" — (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6370–83)
  ДСТУ ГОСТ 11063:2021 (ГОСТ 11063–2020, IDT) "Оливи моторні з додатками. Метод визначення стабільності за індукційним періодом утворювання осаду" — (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11063–77)

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 08 грудня 2021 р. № 487 прийнято національний стандарт, гармонізований з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 15 грудня 2021 року:
  ДСТУ EN ISO 9999:2021 (EN ISO 9999:2016, IDT; ISO 9999:2016, IDT) "Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та термінологія"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 10 грудня 2021 р. № 494 відновлено дію національних стандартів на період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2023 року:
  ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT) "Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування"
  ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) "Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг"
  ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 08 грудня 2021 р. № 488 прийнято національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами, методом передруку з наданням чинності з 01 січня 2022 року:
  ДСТУ ISO 10790:2021 (ISO 10790:2015, IDT) "Вимірювання потоку плинного середовища в закритих каналах. Указівки щодо обирання, установлювання та застосовування коріолісових витратомірів (вимірення масової витрати, густини та об’ємної витрати)" — На заміну ДСТУ ISO 10790:2009
  ДСТУ ISO 12764:2021 (ISO 12764:2017, IDT) "Вимірювання потоку плинного середовища в закритих каналах. Вимірювання витрати із застосовуванням вихрових витратомірів з тілом обтікання, установлених у заповнених каналах круглого перерізу
  ДСТУ ISO 17089-1:2021 (ISO 17089-1:2019, IDT) "Вимірювання потоку плинного середовища в закритих каналах. Ультразвукові лічильники газу Частина 1. Лічильники для комерційного обліку та вимірювання в газорозподільчих системах" — На заміну ДСТУ ISO 17089-1:2014

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 6 грудня 2021 року N 472 прийнято національний стандарт, гармонізований з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 15 грудня 2021 року:
  ДСТУ EN ISO 3838:2021 (EN ISO 3838:2004, IDT; ISO 3838:2004, IDT) "Нафта сира та рідкі або тверді нафтопродукти. Визначення густини або відносної густини. Методи з використанням пікнометра з капіляром у пробці та градуйованого бікапілярного пікнометр"

 • Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 1 грудня 2021 року N 461 прийнято національний стандарт, гармонізований з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 06 грудня 2021 року:
  ДСТУ EN 13067:2021 (EN 13067:2020, IDT) "Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварників. Зварні термопластичні конструкції" - На заміну ДСТУ EN 13067:2016ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.