Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 45,90 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2448823, +38(032)2601151, +38(050)8065311.

ДП «УкрНДНЦ» видав низку національних стандартів українською мовою в галузі метрології:

 • ДСТУ 9093:2021 "Метрологія. Перетворювачі ультразвукові. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на перетворювачі ультразвукові та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, а також можна застосовувати для проведення позачергової та експертної повірки. Ремонту перетворювачі не підлягають. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які проводять повірку перетворювачів.
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.
  Кількість сторінок документу = 14.

 • ДСТУ 9094:2021 "Метрологія. Зразки стандартні для ультразвукового контролю. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на зразки стандартні для ультразвукового контролю та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, а також можна застосовувати для проведення позачергової та експертної повірки. Ремонту зразки не підлягають. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які проводять повірку зразків.  
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.
  Кількість сторінок документу = 15
  .

 • ДСТУ 9095:2021 "Метрологія. Зразки стандартні для ультразвукового контролю. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на прилади ультразвукові для вимірювання часу поширення ультразвукових коливань та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту, а також можна застосовувати для проведення позачергової та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку приладів.
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.
  Кількість сторінок документу = 12
  .

 • ДСТУ 9096:2021 "Метрологія. Комплекси діагностичні акустико-емісійні. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на комплекси діагностичні акустико-емісійні та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях.
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.
  Кількість сторінок документу = 16
  .

 • ДСТУ 9097:2021 "Метрологія. Нівеліри оптико-механічні та електронні. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на нівеліри оптико-механічні та електронні (далі — нівеліри), призначені для визначення перевищень методом геометричного нівелювання за нівелірними рейками та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовлення до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку ЗВТ. Під час повірки необхідно додатково керуватись експлуатаційними документами на оптико- механічні та електронні нівеліри й засоби повірки.  
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.
  Кількість сторінок документу = 19
  .

 • ДСТУ 9098:2021 "Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування лазерні. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на нівеліри та прилади вертикального проектування лазерні, зокрема й з вертикальною візирною віссю (площиною):
  — ротаційні з сервоприводним горизонтуванням візирної осі (площини) (планувальники) або за допомогою рівнів;
  — з горизонтуванням візирної площини за допомогою маятникового компенсатора (крослайнери, лазерні рівні;
  — прилади вертикального проектування лазерні (далі — ПВП) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку приладів. Під час повірки приладів необхідно додатково керуватись експлуатаційними документами на нівеліри та прилади вертикального проектування лазерні й засоби повірки.

  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.
  Кількість сторінок документу = 20
  .

 • ДСТУ 9083:2021 "Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на законодавчо регульовані газосигналізатори стаціонарні (далі — газосигналізатори), призначені контролювати вміст кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів у навколишньому повітрі й мають принаймні один поріг спрацювання сигналізації або накопичувальні пороги спрацювання сигналізації за оксидом вуглецю (СО) згідно з ДСТУ EN 50291-1 та видають звукову і світлову сигналізацію, а також електричні сигнали за досягнення встановлених значень вмісту контрольованого компонента або наявності певного вмісту контрольованого компонента протягом нормованого часу. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.  
  Кількість сторінок документу = 14
  .

 • ДСТУ 9084:2021 "Метрологія. Густиноміри газові. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на законодавчо регульовані густиноміри газові (далі — густиноміри), призначені автоматично вимірювати густину газу, зведену до нормальних умов, з діапазоном вимірювання від 0,2 кг/м3 до 1,2 кг/м3. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

  Стандарт
  набув чинності 2021-12-01.  
  Кількість сторінок документу = 11
  .

 • ДСТУ 9085:2021 "Метрологія. Аналізатори показників якості молока. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на аналізатори показників якості молока та встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Під час повірки аналізаторів треба додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту, та чинними нормативними документами чи методиками вимірювання, стандартизованими (атестованими) у встановленому порядку.
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.  
  Кількість сторінок документу = 15
  .

 • ДСТУ 9086:2021 "Метрологія. Прилади для визначення точки замерзання молока. Методика повірки"
  Цей  стандарт поширюється на прилади для визначення точки замерзання молока та встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Під час повірки приладів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на прилади та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.  
  Кількість сторінок документу = 15
  .

 • ДСТУ 9087:2021 "Метрологія. Аналізатори нітрогену та протеїну. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на аналізатори нітрогену та протеїну і встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.  
  Кількість сторінок документу = 15
  .

 • ДСТУ 9088:2021 "Метрологія. Аналізатори зерна та харчових продуктів інфрачервоні. Методика повірки"
  Цей  стандарт поширюється на аналізатори зерна та харчових продуктів інфрачервоні і встановлює методику їхньої повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту, та чинними нормативними документами або методиками вимірювання, стандартизованими (атестованими) у встановленому порядку.
  Стандарт набув чинності
  2021-12-01.  
  Кількість сторінок документу = 14
  .


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2448823, +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.