Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ, що діють з 01.12.2017 р. на придбання оновлення бази даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавний стандартів України"!  Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook Сторінка "ЛЕОНОРМ" на twitterk
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 березня 2015 р. N 164-р

Київ

Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива Ради 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 р. про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за дефектну продукцію (Офіційний вісник ЄС, L 210, 7 серпня 1985 р., с. 29 - 33).

2. Директива Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 р. про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (Офіційний вісник ЄС, L 24, 27 січня 1987 р., с. 36 - 40).

3. Директива Ради 87/357/ЄЕС від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров'я та безпеки споживачів (Офіційний вісник ЄС, L 192, 11 липня 1987 р., с. 49 - 50).

4. Регламент Ради (ЄЕС) N 1768/92 від 18 червня 1992 р. про запровадження свідоцтва додаткового захисту для лікарських засобів (Офіційний вісник ЄС, L 182, 2 липня 1992 р., с. 1 - 5).

5. Директива 93/13/ЄС від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови у споживчому договорі (Офіційний вісник ЄС, L 95, 21 квітня 1993 р., с. 29 - 34).

6. Директива 93/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 1993 р. про узгодження деяких положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції (Офіційний вісник ЄС, L 248, 6 жовтня 1993 р., с. 15 - 21).

7. Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 р. про правову охорону баз даних (Офіційний вісник ЄС, L 77, 27 березня 1996 р., с. 20 - 28).

8. Директива 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 р. про захист прав споживачів в умовах дистанційної торгівлі - Заява Ради і Європейського Парламенту стосовно статті 6 (1), Заява Комісії стосовно абзацу першого статті 3 (1) (Офіційний вісник ЄС, L 144, 4 червня 1997 р., с. 19 - 27).

9. Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 р. про правову охорону біотехнологічних винаходів (Офіційний вісник ЄС, L 213, 30 липня 1998 р., с. 13 - 21).

10. Директива 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 р. про захист прав споживачів під час зазначення цін на товари, що пропонуються споживачам (Офіційний вісник ЄС, L 80, 18 березня 1998 р., с. 27 - 31).

11. Директива 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про правову охорону промислових зразків (Офіційний вісник ЄС, L 289, 28 жовтня 1998 р., с. 28 - 35).

12. Директива Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 121, 11 травня 1999 р., с. 13 - 18).

13. Директива 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р. про певні питання продажу та гарантії товару споживання (Офіційний вісник ЄС, L 171, 7 липня 1999 р., с. 12 - 16).

14. Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві (Офіційний вісник ЄС, L 167, 22 червня 2001 р., с. 10 - 19).

15. Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва (Офіційний вісник ЄС, L 272, 13 жовтня 2001 р., с. 32 - 36).

16. Директива 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2001 р. про загальну безпеку продукції (Офіційний вісник ЄС, L 11, 15 січня 2002 р., с. 4 - 17).

17. Регламент Ради (ЄС) N 6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки Співтовариства (Офіційний вісник ЄС, L 3, 5 січня 2002 р., с. 1 - 24).

18. Директива 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 143, 30 квітня 2004 р., с. 87 - 96).

19. Директива 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про координацію порядків надання державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг (Офіційний вісник ЄС, L 134, 30 квітня 2004 р., с. 114 - 240).

20. Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про захист прав інтелектуальної власності (Офіційний вісник ЄС, L 157, 30 квітня 2004 р., с. 45 - 86).

21. Директива 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 р. про несправедливі торговельні практики бізнесу для споживача на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, Директив 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради (Директива щодо несправедливих торговельних практик) (Офіційний вісник ЄС, L 149, 11 червня 2005 р., с. 22 - 39).

22. Директива 2006/115/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про право оренди, позички та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (Офіційний вісник ЄС, L 376, 27 грудня 2006 р., с. 28 - 35).

23. Регламент (ЄС) N 1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про лікарські засоби для педіатричного застосування, яким внесено зміни до Регламенту (ЄЕС) N 1768/92, Директив 2001/20/ЄС і 2001/83/ЄС та Регламенту (ЄС) N 726/2004 (Офіційний вісник ЄС, L 378, 27 грудня 2006 р., с. 1 - 19).

24. Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 від 20 березня 2006 р. про захист географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Офіційний вісник ЄС, L 93, 31 березня 2006 р., с. 12 - 25).

25. Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 р. про зобов'язання держав-членів забезпечити постачання на ринок запальничок виключно із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок (Офіційний вісник ЄС, L 198, 20 липня 2006 р., с. 41 - 45).

26. Регламент (ЄС) N 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 р. про визначення, опис, презентацію, маркування і захист географічного позначення спиртних напоїв, який скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1576/89 (Офіційний вісник ЄС, L 39, 13 лютого 2008 р., с. 16 - 54).

27. Директива 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради 87/102/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 133, 22 травня 2008 р., с. 66 - 92).

28. Регламент (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р., яким встановлюються вимоги щодо акредитації та ринкового нагляду стосовно реалізації продукції та скасовується Регламент (ЄЕС) N 339/93 (Офіційний вісник ЄС, L 218, 13 серпня 2008 р., с. 30 - 47).

29. Рішення N 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р. про спільні рамки щодо реалізації продукції та щодо скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 218, 13 серпня 2008 р., с. 82 - 128).

30. Директива 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок (Офіційний вісник ЄС, L 299, 8 листопада 2008 р., с. 25 - 33).

31. Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 від 26 лютого 2009 р. про торговельну марку Співтовариства (Офіційний вісник ЄС, L 78, 24 березня 2009 р., с. 1 - 42).

32. Директива 2009/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про правову охорону комп'ютерних програм (Офіційний вісник ЄС, L 111, 5 травня 2009 р., с. 16 - 22).

33. Регламент (ЄС) N 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про свідоцтво додаткового захисту для лікарських засобів (кодифікована версія) (Офіційний вісник ЄС, L 152, 16 червня 2009 р., с. 1 - 10).

34. Директива 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю (Офіційний вісник ЄС, L 258, 1 жовтня 2009 р., с. 20 - 25).

35. Директива 2014/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про колективне управління авторським та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою он-лайн використання на внутрішньому ринку (Офіційний вісник ЄС, L 84, 20 березня 2014 р., с. 72 - 98).

____________


НазадПродукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені